accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Pla MUFACE Avanza 2021-2023

El Pla MUFACE AVANZA, 2021-2023”, aprovat pel Consell General de MUFACE en la seva reunió de 23 de desembre de 2020, recull l'estratègia de la Mutualitat per seguir avançant en  la seva missió com a organisme públic: contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones mutualistes, dotant-les de la millor atenció sanitària, així com d'un ampli ventall de prestacions que garanteixin el seu benestar.

Una estratègia en sintonia amb el procés de modernització impulsat des del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública al que s'adscriu MUFACE,  i alineat amb els compromisos d'Espanya per al compliment de l'Agenda 2030 i els seus Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Per a això, el Pla s'inspira en 5 valors en els quals es fonamenta la nova cultura corporativa de MUFACE:

  •     Vocació de servei públic.
  •     Orientació a les persones.
  •     Excel·lència en la gestió.
  •     Protagonisme de les adreces provincials.
  •     Visibilitat.

Persegueix el Pla els següents 5 objectius estratègics, desenvolupats en 16 línies d'acció i 57 projectes:

  •     Proximitat al col·lectiu mutualista.
  •     Cultura centrada en la persona, tant en el col·lectiu mutualista com en el personal al servei de la Mutualitat.
  •     Simplificació.
  •     Innovació, qualitat, transparència i rendició de comptes, en línia amb l'Agenda 2030 i l'IV Pla de Govern Obert.
  •     Sostenibilitat i responsabilitat social.

El Pla es desenvoluparà cada any en un Pla d'Actuació Anual (PAA) que inclourà els projectes concrets a realitzar durant el mateix, les activitats que els componen i els resultats esperats. Al final de cada any s'elaborarà un informe de seguiment del corresponent PAA que reculli la informació sobre el grau d'execució aconseguit sobre la base d'indicadors definits.

A més, es preveu una possible avaluació intermèdia, a meitat del període de vigència, per identificar i corregir desviacions que puguin afectar al compliment dels seus objectius. Conclòs el període de vigència es durà a terme una avaluació ex*post sobre la seva eficàcia i impactes.

El text dels documents esmentats, així com un resum executiu i la notícia publicada després del Consell de 23 de desembre de 2020 en què va ser aprovat aquest instrument de planificació, pot veure-ho als enllaços que apareixen a continuació.

Pla MUFACE Avança 2021-2023 Resum Executiu(Abre en nueva ventana)

PLá MUFACE Avança 2021-2023(Abre en nueva ventana)

PLá Anual 2021(Abre en nueva ventana)

Comunicació 23-12-2020