accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Informació institucional, organitzativa i planificació

Per a una organització pública en permanent evolució com MUFACE, l'organitzatiu i institucional no és estàtic, per la qual cosa, a més de la nostra Memòria, el currículum de l'equip directiu o els Recursos Humans i vacants existents, hem inclòs en aquest apartat  la nostra Carta de Serveis i el Pla d'Impuls 2017-2020.

El Pla d'Impuls va permetre un avanç ordenat per la senda de la modernització, i en aquest moment és el Pla MUFACE Avança, aprovat el 23 de desembre al Consell General de la Mutualitat, el que marca les fites necessaris per permetre l'adaptació contínua de l' organisme a les exigències de la societat.

Entreu igualment a el Pla Open Data de la Mutualitat aprovat el 30 de juny de 2021, que persegueix la reutilització de dades en benefici de la societat en general i dels mutualistes en particular.

Com a novetat, la Memòria i Anuari 2020 de MUFACE estan acompanyats aquest any d'una Guia d'Actuacions Covid, també referida a 2020, en què es resumeixen totes les activitats de la Mutualitat desenvolupades específicament per afrontar les circumstàncies de la pandèmia i assegurar l'adequada atenció als mutualistes. Pel seu interès, recomanem la lectura d'aquest document.