accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Informació institucional, organitzativa i planificació

Per a una organització pública en permanent evolució com MUFACE, l'organitzatiu i institucional no és estàtic, per la qual cosa, a més de la nostra Memòria, el currículum de l'equip directiu o els Recursos Humans i vacants existents, hem inclòs en aquest apartat  la nostra Carta de Serveis i el Pla d'Impuls 2017-2020, a més del Pla de Millora de Farmàcia 2018-2019. El Pla d'Impuls  permetrà un avanç ordenat per la senda de la modernització, i el Pla de Millora de Farmàcia, per la seva banda, respon a les recomanacions formulades pel Tribunal de Comptes i la Comissió Mixta de relacions amb el Tribunal de Comptes del Congrés dels Diputats, i integra actuacions per millorar els mecanismes de gestió i control de les prestacions farmacèutiques.