accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Retribucions del màxim responsable de l'Organisme

De conformitat amb la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat, l'únic alt càrrec i que coincideix amb ser el màxim responsable de l'Organisme és el Director General.

Les seves retribucions vénen regulades pel Reial decret 451/2012, de 5 de març, que recull el règim retributiu dels màxims responsables i directius del sector públic empresarial i altres entitats, i en l'Ordre del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de 30 de març de 2012 que ho desenvolupa.

Les retribucions brutes anuals l'any 2018, percebudes pel Director General de MUFACE, es van situar en 97.884,97  euros.