accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Operacions patrimonials ( subhastes).

Les actuacions patrimonials i la seva difusió s'emmarquen dins les mesures de el Pla de MUFACE Avança 2021-2023, tendents a la racionalització i posada en valor de el patrimoni immobiliari de la Mutualitat, i es tracta de mesures permanents i no conjunturals. La seva difusió evidencia el compromís de gestió d'aquest organisme i pretén la màxima concurrència d'ofertes possible, atès que la possibilitat d'accés a la informació sobre la utilització i disposició dels seus recursos públics és uns dels indicadors més adequats per mesurar tant el grau de compliment de la normativa sobre transparència com el coneixement ciutadà sobre la institució.

 

CONVOCATÒRIES:

SUBHASTA 2021 (CONVOCADA)

Amb data 10 de setembre s'ha publicat a la pàgina web de la societat mercantil estatal SEGIPSA, convocatoria de Subhasta Pública d'immobles de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, mitjançant la presentació d'ofertes per escrit en sobre tancat, per a l'alienació de 16 lots.

Informació i Plec de condiciones:

SEGIPSA - Subasta Pública de inmuebles de MUFACE a través de la presentación de ofertas por escrito en sobre cerrado

La documentació s'ha de presentar abans de l'11 de novembre a les 14,00 hores, dirigida a l'adreça de SEGIPSA que s'indica en el plec Els immobles podran ser visitats amb cita prèvia en la mesura que les restriccions per la pandèmia Covid 19 ho permetin fins al 10 de novembre inclusivament, sempre concertant la cita, fins al 5 de novembre inclusivament, i mai més tard.

Per formular consultes i concertar visites poden dirigir-se, en horari de 8,30 á 15,00 hores a:

SOCIETAT MERCANTIL ESTATAL DE GESTIÓ IMMOBILIÀRIA DE PATRIMONI, M.P., SA (SEGIPSA)

C / José Abascal 4-3º planta- MADRID

  • Horari: De 8.30 a 15.00 hores.
  • Telèfons: 915689418/915689417
  • Correu electrònic. inmobiliaria@segipsa.es
  • FAX: 91 444 50 70
     

SUBHASTA 2020 (TANCADA)

S'ha publicat  en el BOE d'1 de setembre la Resolució de 27 d'agost de 2020 de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, per la qual s'anuncia l'alienació per subhasta pública en una única crida, amb proposició econòmica a l'alça en sobre tancat, d'immobles de la Mutualitat ENLLACI.

Els immobles, tots urbans,  radiquen a Guadalajara, Zaragoza, Sevilla, Lleida o Teruel, El termini per presentar ofertes és de 30 dies naturals a partir de l'endemà al de la seva publicació.

Aquí pot accedir al PLEC de CONDICIONS(Abre en nueva ventana)