accesskey_mod_conten
Agrane separa capçalera de cos

Activitats relacionades amb l'Oficina de Registre de MUFACE

Base jurídica:

Llei 39/2015.

Finalitats del tractament:

Funcions de registre general administratiu

Categoria d'interessats:

Tota persona que present documentació en el Registre

Categoria de dades personals:

Depenent de la documentació, pot haver-hi major o menor nombre de dades

Categoria de destinarios:

Empreses encarregades de la distribució postal (Correus, empresa externa) Altres organismes públics.

Transferències internacionals:

No existixen.

Termini de supressió:

S'arxiven de forma permanent.

Mesures de seguretat:

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica i que es troben descrites en la Política de Seguretat de la Informació de MUFACE i les normes que la desenvolupen (PSI de MUFACE).

Responsable/Representant:

Secretaria General de Muface: sg@muface.es

Delegat de protecció de dades:

Delegat de Protecció de dades de MUFACE: Dpdmuface@muface.es