accesskey_mod_conten
Agrane separa capçalera de cos

Queixes/Suggeriments/Felicitacions

Base jurídica: 

Reial decret 951/2005, de 29 de juny, pel qual s'establix el marc general per a la millora de la qualitat en l'AGE.

Finalitats del tractament: 

Tramitació, informació de les actuacions realitzades i de les mesures adoptades, per a la contestació de les Queixes, Suggeriments i Felicitacions formulades d'acord amb el RD951/2005, de 29 de juny, pel qual s'establix el marc general per a la millora de la qualitat en l'AGE.

Categoria d'interessats: 

Ciudadanos que formulen queixes/ suggeriments/felicitacions

Categoria de dades personals: 

Dades identificatives (nom, DNI, direcció, etc. Que permeten la identificació de la persona que presenta l'escrit i la contestació de la queixa/suggeriment, felicitació.

Categoria de destinarios: 

No.

Transferències internacionals: 

No hi ha transferència de dades.

Termini de supressió: 

Les dades personals es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

Mesures de seguretat: 

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica i que es troben descrites en la Política de Seguretat de la Informació de MUFACE i les normes que la desenvolupen (PSI de MUFACE).

Responsable/Representant: 

Inspectora General: ig@muface.es

Delegat de protecció de dades: 

Delegat de Protecció de dades de MUFACE: Dpdmuface@muface.es