accesskey_mod_conten
Agrane separa capçalera de cos

Activitats relacionades amb la prevenció de riscos laborals per al personal de MUFACE

Base jurídica: 

Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals.

Finalitats del tractament: 

Realització de totes les activitats de prevenció de riscos laborals per al personal de MUFACE.

Categoria d'interessats: 

Personal de MUFACE.

Categoria de dades personals: 

Dades de caràcter identificatiu, dades professionals i del lloc de treball, dades de salut.

Categoria de destinarios: 

Ocasionalment, Comités de Seguretat i Salut Laboral i Delegats de Prevenció, Empresa externa encarregada

Transferències internacionals: 

No existixen.

Termini de supressió: 

Indefinit.

Mesures de seguretat: 

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica i que es troben descrites en la Política de Seguretat de la Informació de MUFACE i les normes que la desenvolupen (PSI de MUFACE).

Responsable/Representant: 

Secretaria General de Muface: sg@muface.es

Delegat de protecció de dades: 

Delegat de Protecció de dades de MUFACE: Dpdmuface@muface.es