accesskey_mod_conten
Agrane separa capçalera de cos

Activitats relacionades amb el control d'accés als servicis centrals de MUFACE i dades de videovigilancia.

Base jurídica: 

Instrucció 1/1996 d'1 de març de l'Agència Espanyola de Protecció de dades sobre fitxers automatitzats establits, amb la finalitat de controlar l'accés als edificis Instrucció 1/2006 de 8 de novembre de l'Agència Espanyola de Protecció de dades sobre el tractament de dades personals amb finalitats de videovigilancia a través de sistemes de càmeres o càmeres de vídeo.

Finalitats del tractament: 

Realització d'activitats de seguretat en els accessos als servicis centrals de MUFACE.

Categoria d'interessats: 

Visites i ciutadans en general Per a la videovigilancia, tot el personal de MUFACE que accedisca als edificis.

Categoria de dades personals:

Dades de caràcter identificatiu: nom, cognoms, DNI). Dades professionals i del lloc de treball i imatge.

Categoria de destinarios:

No existixen.

Transferències internacionals: 

No existixen.

Termini de supressió: 

1mes les dades de control d'accés 10 dies les imatges captades amb finalitats de videovigilancia.

Mesures de seguretat: 

Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica i que es troben descrites en la Política de Seguretat de la Informació de MUFACE i les normes que la desenvolupen (PSI de MUFACE).

Responsable/Representant:

Secretaria General de Muface: sg@muface.es

Delegat de protecció de dades:

Delegat de Protecció de dades de MUFACE: Dpdmuface@muface.es