accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Reclamacions de l'assistència sanitària prestada per les entitas d'assegurança

Es podran presentar per escrit davant el Servei Provincial les reclamacions en relació amb l'assistència sanitària, detallant les prestacions emparades en la cobertura del Concert que se sol·liciten o, en el cas d'utilització de mitjans no concertats, realitzant un relat dels fets pels quals es van utilitzar. En tots dos casos, han d'acompanyar-se les sol·licituds de tots els documents que justifiquin la reclamació: prescripcions mèdiques (per exemple, de proves diagnòstiques, tractaments, intervencions quirúrgiques...), informes mèdics de l'assistència (per exemple, informe d'urgències, informe del 112...), així com, si escau, una altra documentació probatòria (per exemple, declaració de la policia, companys, familiars, veïns, porter, comprovant de les trucades telefòniques...), factures (d'assistència, transport…), etc.

Muface, després de conèixer la posició de l'Entitat sobre la reclamació plantejada i, si no fos possible la seva resolució directa amb aquella, plantejarà la qüestió en la Comissió Mixta Provincial Muface-Entitat, que es reuneix tots els mesos. En cas que no hi hagués acord en aquesta Comissió Mixta, el cas serà examinat per una Comissió Mixta Nacional Muface-Entitat.

En qualsevol cas estan obertes totes les vies d'impugnació previstes en la Llei del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Podrà presentar la reclamació presencialment, per correu postal o a través del Registre Electrònic Comú, ( REC), en aquest últim cas amb certificat digital o DNI-

 

Formulari de reclamació (189  KB)Icono pdf