accesskey_mod_conten
Agrane separa capçalera de cos

Reconeixement mèdic en cas de denegació de llicència per incapacitat temporal

Tipus de prestació

Incapacitat

De què es tracta?

Un/una de mutualista pot sol·licitar a MUFACE un reconeixement mèdic només quan es denegue la llicència d'incapacitat temporal per informe del servici mèdic de l'òrgan de personal. El propòsit d'aquest reconeixement és dirimir la contradicció entre el criteri del metge que atén al mutualista que considera que ha d'estar de baixa, i el criteri del servici mèdic de l'òrgan de personal, que recomana l'alta. El resultat de la valoració  confirmarà la denegació de la llicència per malaltia o, per contra, la revocarà i es concedirà nova llicència amb la data de la resolució revocada.

Contra la nova resolució es pot interposar el recurs procedent, sense que, en cap cas, calga instar una nova valoració mèdica.

Termini de presentació

La sol·licitud serà presentada per el/la mutualista, amb còpia a la seua unitat de personal, en el termini màxim de deu dies hàbils explicats des de la data en què se li comunicara la denegació de la llicència, i no suspendrà els efectes de la decisió denegatòria.

Lloc de presentació

1) A través de la Calme Electrònica de MUFACE ,  les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. Es precisa certificat electrònic, DNi electrònic, Cl@ve permanent o Cl@ve PIN. Pot  registrar-se en Cl@ve, sense necessitat de desplaçar-se a una oficina, accediento a la Seu Electrònica(Obri en nova finestra) de l'Agència Tributària (apartat "Tràmits Destacats/Cl@ve" - accés a sol·licitud de Cl@ve(Obri en nova finestra) ): Rebrà una carta amb un codi que haurà d'activar en la Seu Electrònica de la Seguretat Social.

2) Mitjançant correu postal, emplenant l'esmentat imprés oficial.

3) En qualsevol dels registres previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

4) En les nostres oficines, acudint amb cita prèvia. Veja en este enllaç com pot sol·licitar la cita en el seu Servici Provincial.

Documentació

La sol·licitud anirà acompanyada del part de baixa i del resultat del reconeixement mèdic en què es basa la denegació de la llicència.

El mutualista podrà aportar en la Unitat Mèdica de Seguiment l'historial mèdic de la seua situació d'incapacitat temporal o quanta documentació mèdica considere oportuna. MUFACE traslladarà a l'òrgan de personal i al mutualista el resultat del reconeixement, que tindrà caràcter vinculant.

Sol·licitud de reconeixement mèdic (66  KB)Icona pdf

Sol·licitud Electrònica

Accedisca ara per a presentar la seua sol·licitud a través de la Seu Electrònica (apartat "Mutualistes i Beneficiaris/Reconeixement mèdic per incapacitat temporal").

Normativa

Orde PRE/1744/2010, de 30 de juny(Obri en nova finestra) , per la qual es regula el procediment de reconeixement, control i seguiment de les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat.