accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Dispensació en hospitals i centres amb càrrec a la Mutualitat

Tipus de prestació

Farmacèutica

De què es tracta?

Comprèn els tractaments amb medicaments destinats a pacients ambulants que, sense tenir la qualificació d'ús hospitalari, estan sotmesos a reserves singulars en l'àmbit del Sistema Nacional de Salut consistents a limitar la seva dispensació als serveis de farmàcia dels hospitals i per a la seva administració no requereixen la participació de facultatius especialistes.

Els mutualistes adscrits als Serveis Públics de Salut rebran aquestes prestacions gratuïtes conforme als procediments establerts en cada Servei de Salut.

Quantia

Els medicaments i productes dispensats en Serveis de Farmàcia Hospitalària estan exempts d'aportació econòmica per part del pacient.

Beneficiari

Els mutualistes en alta o situació assimilada i els seus beneficiaris,  indistintament d'estar adscrit a una entitat mèdica pública o privada.

Lloc de presentació

Serveis Provincials o Oficines Delegades de MUFACE.

Documentació

Model de sol·licitud Despesa Farmàcia de dispensació hospitalària (376  KB)Icono pdf

Proposta de tractament enfront d'hepatitis per virus C (156  KB)Icono pdf

Model de prescripció i seguiment del DUPILUMAB: Protocol farmacoclínic per a l'ús en dermatitis atópica greu

MODEL PRESCRIPCIÓ SEGUIMENT DUPILUMAB CA.pdf(Abre en nueva ventana)

Leer más

Normativa

 

 

Proposta de tractament enfront d'hepatitis per virus C  (156  KB)Icono pdf