accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Preguntes freqüents

ASSISTÈNCIA SANITÀRIA NACIONAL, EN LA UNIÓ EUROPEA I ESTRANGER

  • 1) Què haig de fer si tinc  símptomes de coronavirus?  Què faig si crec que he estat en contacte amb persones afectades per la infecció?


MUFACE recorda a tots els seus mutualistes i beneficiaris que estan coberts al 100% en aquesta emergència internacional, tant si són d'adscripció pública com si són d'opció privada, igual que la resta d'usuaris del Sistema Nacional de Salut. Tots els mutualistes seran atesos conforme al protocol vigent determinat per les autoritats sanitàries.

Si creu tenir símptomes compatibles amb covid -19 - tos, febre, i/o falta d'aire -, no acudeixi a urgències, perquè és contraproduent per al risc de contagi, faci-ho per vostè i els altres. Ha d'aïllar-se al seu domicili i :

  • 1) Trucar als telèfons específics de la seva comunitat autònoma, si ha triat servei públic de salut per a la seva assistència sanitària o
  • 2) Trucar a la seva entitat sanitària (centres de coordinació d'urgències), si ha triat assistència sanitària concertada. Si sol·licita autorització per a proves, necessitarà volant i informe mèdic.

Tingui en compte que les proves solament es realitzen si existeix prescripció del servei sanitari. Tots els telèfons públics i d'entitat, així com els enllaços per concertar serveis de telemedicina amb aquestes últimes  estan a la nostra pàgina web, en Informació Coronavirus: Enllaç a la pàgina.

Si no té símptomes però creu haver estat en contacte estret amb persones que han donat resultat positiu en proves de COVID-19, faci el que s'indica en aquest enllaç, tenint en compte com defineix el Ministeri de Sanitat el que és un "contacte estret" i que es tracta d'un supòsit enquadrat en vigilància epidemiològica, i pel que els únics competents per a estudi i seguiment són els serveis de salut pública de cada comunitat autònoma.

 

  •  2) El meu fill o la meva filla està en un país d'Europa inclòs en l'àmbit de la TSE,  (Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit fins a final de l'any 2020, República Txeca, Romania i Suècia, Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa). En aquesta pandèmia, té cobertura de MUFACE?

La seva filla, o el seu fill, que està en uns dels països inclosos en l'àmbit, per un Erasmus, ja tindrà la Targeta Sanitària Europea (TSE), emesa per  MUFACE,  la qual cosa li permet accedir al Sistema sanitari públic d'aquest Estat per compte de la Mutualitat en la mateixes condicions que qualsevol dels seus assegurats, com fins ara. Si no disposa de la  TSE la pot sol·licitar a través de la seu de la Mutualitat (A mb Cl@ve o certificat digital, o DNI-I) o de la App Mòbil, i mentre li arriba pot sol·licitar un Certificat Provisional d'aquella (CPS) per la mateixa via: https://sede.muface.gob.es/

Per tant, la situació actual deguda a la pandèmia per COVID-19 no afecta al referit assegurament, ja que aquest se sustenta en normativa comunitària. En trobar-se la seva filla o el seu fill en aquest Estat, haurà de complir i acatar la mesures de salut pública que les autoritats sanitàries locals decretin per a la ciutadania.

PRESTACIÓ FARMACÈUTICA (RECEPTA I VISAT)

 * Necessito visar unes receptes a les oficines de MUFACE, què he de fer?

A causa de l'estat d'alarma decretat pel Govern, el Ministeri de Sanitat ha aprovat l'exempció de visat de receptes en l'àmbit MUFACE, vegi la informació a la nostra web, enllaç.

No obstant això, s'ha de tenir en compte que, en el moment en què finalitzi la situació legal d'estat d'alarma, acabó així mateix l'exempció. Per aquest motiu, es recomana, en el cas que no es gaudeixi de recepta electrònica,  planificar l'adquisició de medicaments que precisen visat en aquestes setmanes de juny.

Els canals indicats per sol·licitar el visat són:

1) Correu postal, enviant la seva documentació al seu Servei Provincial. El visat li serà retornat pel mateix mitjà.

2) Sol·licitant cita prèvia en la seva oficina. Tingui en compte que el visat està sotmès a termini.

ENLLAÇ

* 2) Necessito receptes signades pel metge, el meu centre està tancat o el meu metge no està disponible. Què puc fer?

. Informi's al nostre apartat de recepta electrònica en aquest enllaç.

Vegi el nostre apartat de reintegrament de despeses de farmàcia, en el qual expliquem que els canals indicats per sol·licitar el reemborsament són la seu electrònica o el correu postal.ENLLAÇ a reintegrament .

Vegi el nostre apartat Recepta Electrònica ENLLAÇ, en el qual expliquem que s'ha engegat la primera fase de SIREM (Sistema de recepta Electrònica de MUFACE) a Cantàbria a partir del 4 de maig, per a mutualistes d'entitat concertada. L'objectiu és que tots els mutualistes, sigui quina sigui la seva opció, gaudeixin d'aquesta facilitat.

Estem treballant intensament per flexibilitzar els mecanismes de dispensació, tant per als mutualistes d'opció pública com pels de concertada: si us plau, romanguin atents a la nostra web  per si hi ha novetats, també tenim Twitter @mufaceoficial
 

3) Què faig si necessito un talonari de receptes?

Les nostres oficines, obren en horari habitual per a qüestions urgents, sense cita, o assumptes que no es puguin gestionar d'una altra manera que el presencial, en aquest cas amb cita prèvia. No vagi a les nostres oficines a sol·licitar talonaris, faci-ho per qualsevol canal dels que s'expliquen en aquest enllaç.

 

4) I si estic en tractament amb hidroxicloroquina/cloroquina? He sentit/llegit que es restringia la venda...

Conforme ha comunicat a l'AEMPS, el 20 de  maig finalitza la distribució controlada de hidroxicloroquina en oficines de farmàcia per al tractament de pacients crònics amb indicacions no relacionades amb Covid-19, per la qual cosa la distribució del medicament es realitzarà de la manera habitual.
5) No em puc desplaçar del meu domicili per qüestions de salut o quarentena. Com puc aconseguir els medicaments de la meva farmàcia?

La Creu Roja i el Consell General de Col·legis Farmacèutics han subscrit un acord de col·laboració per a trasllat de medicaments durant l'estat d'alarma a domicilis de persones amb problemes de mobilitat, persones que sofreixen coronavirus o símptomes de malaltia infecciosa, persones en quarentena o amb processos crònics complexos que li facin ser persona de risc en relació amb el coronavirus. La possibilitat de trasllat inclou medicaments amb o sense recepta, ja sigui pública o privada, electrònica o en paper, així com altres productes sanitaris i dietètics. Per requerir aquest servei, truqui a la farmàcia i expliqui la seva situació, i si entra dins dels supòsits, es beneficiarà dels termes d'aquest acord.

Aquí té una infografia sobre aquest servei:ENLLAÇ


.

SOL·LICITUT DE PRESTACIONS Y SUSPENSIÓ DE TERMINIS ADMINISTRATIUS

* Segueix vigent la suspensió de terminis administratius?

No, el Reial decret 463/2020 va suspendre tots els terminis administratius  per a tramitació de procediments en tot el sector públic amb algunes excepcions fiscals o  de  cotitzacions. No obstant això, amb l'aprovació del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma (enllaç a text consolidat):
* 1) S'aixeca  la suspensió de terminis administratius a partir de l'1 de juny
* 2) S'alça la suspensió dels terminis de prescripció i caducitat de drets i accions a partir del 4 de juny, derogant-se les disposicions addicionals 3 i 4 del Reial decret 463/2020, de 14 de març.

Per tant, a partir del dia 1 de juny ja poden resoldre's tots els expedients  que estiguin pendents, i es reprèn el còmput dels terminis per resoldre (a efectes, entre d'altres, del silenci administratiu). Aquesta previsió s'ha de tenir molt en compte si el mutualista tenia pendent un requeriment d'esmena de documentació de qualsevol prestació, com pot ser una sol·licitud de dentària o ocular, perquè el mateix 1 de juny el termini es reprèn. Si transcorregut el termini restant no presenta el requerit, se li donarà per desistit de la sol·licitud. No obstant això, podrà tornar a presentar una altra sol·licitud si el termini de prescripció ( 5 anys) des del fet causant no ha finalitzat.

D'altra banda també es reprèn o reinicia el còmput dels terminis de prescripció i caducitat de drets i accions, que a l'efecte de la Mutualitat principalment afecta als terminis de prescripció de cinc anys per a la sol·licitud de prestacions i al termini per interposar recurs.
* Haig de presentar la sol·licitud d'una prestació dentària/ocular/sociosanitària/familiar… Que passa a partir de l'1 de juny?.

El Reial decret 463/2020 va suspendre tots els terminis administratius  per a tramitació de procediments en tot el sector públic amb algunes excepcions fiscals o  de  cotitzacions. No obstant això, amb l'aprovació del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma (enllaç a text consolidat):

* 1) S'aixeca  la suspensió de terminis administratius a partir de l'1 de juny

* 2) S'alça la suspensió dels terminis de prescripció i caducitat de drets i accions a partir del 4 de juny, derogant-se les disposicions addicionals 3 i 4 del Reial decret 463/2020, de 14 de març.

Per tant, a partir del dia 1 de juny es resoldran tots els expedients  que estiguin pendents, i es reprèn el còmput dels terminis per resoldre (a efectes, entre d'altres, del silenci administratiu). D'altra banda també es reprèn o reinicia el còmput dels terminis de prescripció i caducitat de drets i accions, que a l'efecte de la Mutualitat principalment afecta als terminis de prescripció de cinc anys per a la sol·licitud de prestacions i al termini per interposar recursos.

Estigui atent a les notificacions d'esmena que tingui pendents, perquè a partir de l'1 de juny el termini segueix corrent i si acaba sense que vostè hagi enviat la documentació se li donarà per desistit.

Pot presentar les seves sol·licituds quan vulgui, sempre que l'ajuda estigui convocada o el termini estigui habilitat. Recordi si és vostè jubilat o jubilada que les sol·licituds en paper de prestacions dentàries i oculars es van postergar a octubre,que és el mes habilitat per a això. Si ho presenta electrònicament, ho pot fer quan desitgi.a través de la nostra seu electrònica.

En cas de dubte, consulti en el formulari web , també accessible a través de l'App Mòbil, o cerqui aquí els emails i telèfons del seu Servei Provincial. Enllaç.

BAIXES I INCAPACITAT TEMPORAL

* 1) Em trobo malalt però el meu metge no em pot atendre de moment, així que no tinc comunicat de baixa, què puc fer?

Comuniqui aquesta circumstància al seu òrgan de personal i quan el puguin atendre enviï per correu electrònic o postal l'exemplar del comunicat de baixa per a l'Administració al seu òrgan de personal. El seu procés d'Incapacitat Temporal pot començar el dia que es va posar malalt, encara que el comunicat mèdic sigui posterior, si el seu òrgan de personal així ho acredita.

* 2) Ja estava de baixa per Incapacitat Temporal abans que comencés l'Estat d'Alarma, però ara no aconsegueixo cita mèdica per obtenir el comunicat de confirmació de la baixa, què puc fer?

Informe del succeït al seu òrgan de personal per telèfon o per correu electrònic i remeti'ls l'exemplar del comunicat de confirmació quan el tingui. No deixarà de rebre la seva prestació per IT, sempre que el seu òrgan de personal acrediti a MUFACE que es manté la situació d'IT.
* 3) El comunicat mèdic de baixa, sempre és per 15 dies de durada?

Com a norma general sí, però excepcionalment el metge pot emetre un comunicat de baixa de fins a 30 dies de durada per motius de millor assistència al pacient. És el metge qui ho determina i ha de justificar en el mateix comunicat, en funció de la durada estàndard del procés patològic. Expedir els comunicats en intervals superiors a 15 dies és excepcional.
* 4) Ja estava percebent la meva prestació per IT quan es va declarar l'Estat d'Alarma hi haurà algun problema de retard per això?

No ha d'haver-hi retard doncs MUFACE en coordinació amb els organismes, està adoptant mesures per seguir abonant-li el subsidi amb normalitat. Si necessita consultar l'estat de la seva sol·licitud del subsidi, utilitzi el formulari web de MUFACE en aquest enllaç.
* 5) Estic de baixa i durant l'estat d'alarma es compleix el meu dia 91º, és a dir, hauria de passar a situació de cobrament de subsidi d'IT, què passa en aquest cas? Haig de sol·licitar-ho igualment?

Ha de sol·licitar el subsidi per les vies que s'expliquen a l'apartat corresponent d'aquesta web ENLLAÇ., que són la seu electrònica de MUFACE (canal senzill, ràpid i fiable), l'organisme on presta serveis (que l'envia a MUFACE juntament amb la resta de documentació i /informació que li competeix aportar), el correu postal , qualsevol registre electrònic de l'art. 16.4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, etc..

No ha d'anar a les nostres oficines per a fer aquesta gestió, ja que admet canals alternatius. Estem limitant aforaments i solament atenem sense cita urgències sanitàries i, amb cita prèvia, qüestions inajornables que no admeten un altre canal.

* 6) Com obtinc la baixa com a treballador especialment sensible o de risc?

“Amb l'evidència científica disponible a data 2 de juny de 2020 (Informació científica‐tècnica sobre el COVID‐19, del Ministeri de Sanitat; ECDC; CDC), el Ministeri de Sanitat ha definit com a grups vulnerables per COVID‐19 les persones amb malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, malaltia pulmonar crònica, diabetis, insuficiència renal crònica, immunodepressió, càncer en fase de tractament actiu, malaltia hepàtica crònica severa, obesitat mòrbida (IMC>40), embaràs i més grans de 60 anys” (extracte del document disponible en aquest enllaç del Ministeri.)

El servei de prevenció de riscos laborals del seu organisme ha d'avaluar la naturalesa d'especial sensibilitat a la infecció de coronavirus SARS-CoV-2 i emetre informe sobre si compleix els criteris, sense possibilitat d'adaptació del lloc de treball, protecció adequada que eviti el contagi o reubicació en un altre lloc exempt de risc. Amb aquest informe, el seu metge expedirà el comunicat d'IT que vostè tramitarà davant el seu organisme de la manera habitual.

Per a qualsevol dubte sobre aquest tema, MUFACE segueix mantenint oberts els seus canals habituals: el telèfon 060 i el formulari web en Atenció al Mutualista , al que també es pot accedir a través de l'App per a dispositius mòbils, en la qual es pot registrar quan ho desitgi. Cap d'aquests serveis precisa identificació electrònica..