accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

INFORMACIÓ SOBRE CORONAVIRUS PER A MUTUALISTES

INCAPACITAT TEMPORAL

Respecte a incapacitat temporal, MUFACE ha enviat instruccions a tots els òrgans de personal i està en contacte amb ells:

Tingui en compte que les nostres oficinas només estan obertes per a urgències, sense cita, i per a qüestions inajornables que no admetin un altre canal, sempre amb CITA PRÈVIA. No vagi a les nostres  oficines si no és per un motiu indefugible, tenint en compte que la sol·licitud del subsidi d'incapacitat temporal es pot i s'ha de realitzar per diversos canals diferents al presencial.  Pot consultar el que desitgi  en el formulari web de MUFACE en aquest enllaç, .o també en el mateix formulari des de l'App per a dispositius mòbils de MUFACE. El seu servei provincial li pot donar informació per correu electrònic, cerqui el seu contacte i les nostres Oficines (ENLLAÇ)

Si ha de sol·licitar el subsidi, per tant, faci-ho a través de la seu electrònica, per correu postal amb l'imprès oficial, o bé en algun dels registres als quals es refereix l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. Vegi l'apartat relatiu a aquesta matèria en aquest enllaç .

Revisió Prestacions Familiars per Fill a Càrrec

Per facilitar la presentació del formulari, aquest any es recomana l'enviament, tant de l'imprès com de la possible documentació complementària, a través de les adreces de correu electrònic de les nostres oficines (Premi l'enllaç) per consultar la informació de contactes de les nostres oficines ). Enviï la documentació al mateix Servei Provincial que li va enviar el forrmulari.

Tingui en compte que s'ha aixecat la suspensió de terminis administratius, i aquests terminis s'han reprès, truqui o escrigui al seu Servei Provincial per consultar en cas de dubte.