accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

INFORMACIÓ SOBRE CORONAVIRUS PER A MUTUALISTES

Accés a productes recomanats com a mesures higièniques (mascaretes).

Recordi que l'ús de mascareta és obligatori i la seva absència sancionable en vies públiques, llocs tancats d'ús públic o mitjans de transport, segons el previst en el .Reial decret-llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

El Govern d'Espanya va regular la fixació  de  preus de mascaretes, en  la Resolució de 22 d'abril de 2020, de la Direcció general de Cartera Comuna de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia  ENLLAÇ, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments de 21 d'abril de 2020, pel qual s'estableixen imports màxims de venda al públic en aplicació del previst en l'Ordre SND/354/2020, de 19 d'abril, per la qual s'estableixen mesures excepcionals per garantir l'accés de la població als productes d'ús recomanats com a mesures higièniques per a la prevenció de contagis pel COVID-19.

D'altra banda, algunes  comunitats autònomes i ajuntaments han efectuat repartiment de mascaretes a la població a través de les oficines de farmàcia, informi's en la seva comunitat, i si està entre la població que es veu beneficiada pel repartiment, consulti en la seva farmàcia la manera d'obtenir-la, si escau. En la informació específica de cada comunitat autònoma, que s'enllaça en el paràgraf següent, anirem disposant la informació contrastada amb la que comptem des de la mutualitat, en la mesura que beneficiï al col·lectiu  i quedi clar la manera d'identificació per a mutualistes.

Pot veure aquí ENLLAÇ la informació de cada comunitat sobre repartiment d'elements d'higiene (Mascaretes), si existeix.