Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Novidades MUFACE http://www.muface.es/frontpage?lang=gl gl Ata ou 30 de xuño vos mutualistas poden solicitar ou cambio ordinario de entidade http://www.muface.es/node/2712?lang=gl

Ata ou próximo 30 de xuño mutualistas e beneficiarios teñen a opción de elixir nova entidade aseguradora ou integrarse non Sistema Sanitario Público -e á inversa-, segundo ou previsto non Concerto 2018-2019, ou cal contempla dous períodos de cambio ordinario (xaneiro e xuño).

Con esta dobre opción anual, incorporada por primeira vez non Concerto, MUFACE quixo estimular a competencia entre as entidades colaboradoras e así mellorar a asistencia que se presta aos mutualistas. Un exemplo diso son as prestacións adicionais recentemente incorporadas ao catálogo de servizos dás aseguradoras e que non estaban incluídas non mesmo.

Tituláresvos que non soliciten cambio continuarán adscritos á mesma Entidade na que estean a 31 de decembro ou, non seu caso, a 31 de maio de cada ano. Só pódese solicitar ou cambio unha vez en cada período.

Para efectuar ou cambio de Entidade ou mutualista deberá presentar xunto á súa solicitude (Impreso de solicitude de cambio de Entidade), ou Documento de Afiliación ou, non seu caso, ou Documento asimilado ao de Afiliación, para a súa substitución non seu Servizo Provincial ou na Oficina de MUFACE máis próxima.

Cambio por internet

Tense certificado dixital ou DNI electrónico podar efectuar ou cambio (deberá contar previamente co número de afiliación á Seguridade Social) na Sede Electrónica de MUFACE ou utilizando vos medios de acceso proporcionados pola plataforma Cl@ve.

Máis información en:

Preguntas frecuentes

Mon, 11 Jun 2018 11:29:59 +0000 josejavier.uriz 2712 at http://www.muface.es
MUFACE e as aseguradoras acordan un amplo paquete de servizos adicionais http://www.muface.es/node/2704?lang=gl

 • Novas pólizas de seguros para familiares, telemedicina ou avanzadas técnicas de reprodución asistida, entre as novas prestacións que melloran ou Concerto.

As entidades aseguradoras que subscribiron con MUFACE ou Concerto de Asistencia Sanitaria 2018-2019 presentaron unha serie de servizos e prestacións adicionais que van desde novas pólizas de seguros para familiares a novas prestacións de telemedicina, pasando por estudos xenéticos e ou acceso a avanzadas técnicas de reprodución asistida e conservación de células nai, entre outros servizos que non estaban incluídos non catálogo concertado.

Deste xeito, a Mutualidade, unha vez realizada a avaliación correspondente dás prestacións adicionais ofertadas, cumpre cun dous compromisos fixados non Concerto, concretamente non Anexo 8, que identifica como obxectivo estratéxico prioritario a mellora do servizo ao colectivo protexido, ampliando as posibilidades de elección dúas mutualistas e incentivando a competitividade entre as distintas entidades aseguradoras.

Vos novos servizos que a partir de agora prestarán as entidades colaboradoras, Asisa, Segurcaixa Adeslas, DKV e Igualatorio de Cantabria, divídense en tres grandes apartados: asistenciais (tales como cirurxía refractiva, estudos biométricos e xenéticos, e distintos aspectos do medicamento reprodutivo), pólizas de seguros (bucodentais e de asistencia a familiares) e tecnolóxicas (telemedicina). Non cadro adxunto detállanse as prestacións adicionais que son gratuítas e aquelas ás que se lles aplicou unha rebaixa substancial igual ou maior do 15 por cento.

Pólizas de seguros

Vos mutualistas veranse beneficiados, por exemplo, cunha rebaixa substancial –igual ou superior ao 15 por cento- na contratación dá póliza de seguro dental por parte de Asisa, Adeslas e DKV. Ou Igualatorio de Cantabria non ofrece este desconto, aínda que se dispón dunha póliza dental para quen queira contratala, non só titulares mutualistas. A entidade cántabra e DKV tamén ofertan unha rebaixa substancial na contratación de pólizas de seguros de saúde para familiares. En Adeslas esta rebaixa só aplícase a menores de 44 anos. Asisa tamén ten este tipo de seguro de saúde, aínda que non se incluíu como prestación adicional ao non poder ofrecer unha rebaixa substancial.

Asistenciais

Nos servizos complementarios de carácter asistencial destacan distintas prestacións non ámbito dá reprodución humana asistida. Asisa ofrece incrementar a idade de 38 a 42 anos en técnicas de inseminación artificial con seme de parella, e de 40 a 42 anos con seme de doante, así como diversas técnicas de fecundación in vitro. Tamén prevé descontos substanciais en conservación de células nai e unha rebaixa maior do 15 por cento en conxelación de ovocitos. Este último desconto tamén ou contempla Igualatorio Cantabria. “A reprodución asistida xa está contemplada non Concerto. Ou que agora ofértase nas prestacións adicionais son outras condicións diferentes, como ou aumento dá idade, ou casos de parellas sas que queiran deixar para máis adiante ou tratamento de fertilidade”, afirma Carmen Marcos, subdirectora adxunta do Departamento de Prestacións Sanitarias de MUFACE.

Neste apartado, tamén ou Igualatorio de Cantabria ofrece rebaixas substanciais para a fecundación in vitro con gametos propios ata vos 42 anos e con óvulos doados ata vos 45. É dicir, contempla senllos aumentos dá idade respecto do establecido non Concerto.

Outra prestación adicional de Asisa, neste caso gratuíta, consiste na elaboración de estudos biométricos dá pisada, tanto para deportistas como para calquera tipo de paciente que poida ter patoloxías non pé, e así saber necesítanse persoais ou requiren outras terapias. Pola súa banda,  Igualatorio Cantabria ofrece unha rebaixa substancial non estudo estático e dinámico dá pisada.

Non que respecta a estudos preventivos, esta mesma entidade ofrece rebaixas substanciais nos estudos xenéticos de nutrición e lesións deportivas. Non apartado de oftalmoloxía , a cirurxía refractiva con láser para corrixir defectos tales como a miopía, a hipermetropía e ou astigmatismo conta con descontos substanciais por parte de Asisa, Adeslas e Igualatorio Cantabria.

Asisa tamén propón unha rebaixa nos estudos xenéticos sobre hipertensión, mentres que ou Igualatorio Cantabria contempla un amplo espectro de descontos en recoñecementos médicos, con exploracións complementarias e informe clínico con valoración global.

Algunhas entidades ofertaron servizos específicos, como ou portal de prevención e xestión de enfermos crónicos que prestará gratuitamente Adeslas, e que inclúe, como mellora do estipulado non Concerto, plans de saúde a disposición do mutualista para a prevención e mellora do estilo de vida, con asesoría xeral sobre alimentación e exercicio, entre outras.

DKV ofrece unha rebaixa substancial para a chamada ‘Renda hospitalización’, que contempla a cobertura de gastos extraordinarios derivados ou relacionados cunha hospitalización, tales como traslados, manutención do acompañante, coidado de nenos ou axuda doméstica, ata un máximo dun ano en calquera hospital.

Telemedicina

Non que a prestacións de ámbito tecnolóxico refírese, ou tres principais entidades ofrecen gratuitamente asesoramento médico a distancia, xa sexa por teléfono ou chat. Doutor Virtual chámase ou servizo en liña gratuíto que ofrece Asisa. Adeslas destaca polo seu servizo de segunda opinión médica, tamén gratuíto, que proporciona aos mutualistas un asesoramento independente, por canles non presenciais, valioso para tomar decisións complexas. Contan para iso cun programa que dá acceso a expertos médicos de prestixio nacional e internacional. Unha vez finalizado ou proceso, ou mutualista recibe un dossier coa opinión destes expertos.

DKV oferta gratuitamente unha plataforma tecnolóxica integral para ou coidado dá saúde a distancia que inclúe ou Historial Clínico Dixitalizado de cada paciente e funcionalidades de autocuidado de saúde e hábitos saudables, servizos que se complementan coas Apps ‘Quero coidarme’ e ‘Dixital doutor’. Esta última é moito máis que unha aplicación móbil de vídeoconsulta médica ou chat, pois conta cun revisador de síntomas que permite obter unha orientación médica de forma privada e sen esperas.

Cirurxía robótica

A este amplo paquete de servizos adicionais hai que engadir as innovacións médicas que achega a cirurxía robótica xa incluídas dentro dá Carteira de Servizos do vixente Concerto de Asistencia Sanitaria e que cobren mediante esta técnica as seguintes intervencións:

Cirurxía Urológica

  • Cancro de próstata: prostactectomía radical
  • Cancro renal: nefrectomía parcial

 Cirurxía xinecolóxica

  • Tumoración de endometrio: histerectomía total

 Cirurxía xeral e de aparello dixestivo

  • Tumor gástrico: Cirurxía esófago-gástrica.
  • Tumor colo-rectal: cirurxía colo-rectal.

 

PRESTACIÓNS ADICIONAIS

ENTIDADE

GRATUÍTAS

CON REBAIXA SUBSTANCIAL (>/= 15%)

ADESLAS

Servizo de orientación médica

Póliza dental

Segunda opinión médica

Cirurxía refractiva

Portal de prevención e xestión de enfermos crónicos

Póliza saúde para familiares (menores de 44 anos)

ASISA

 

Doutor virtual (consulta en liña)

Póliza dental

Cirurxía refractiva

Conxelación ovocitos en condicións distintas ao Concerto

Conservación de células nai

 

Estudo biométrico dá pisada

Reprodución asistida (aumento idade inseminación artif.)

Estudo xenético de nutrición deportiva

Estudo xenético de lesións deportivas

Estudo xenético de hipertensión

DKV

Asesoramento médico a distancia (consulta en liña)

Póliza dental

Plataforma saúde dixital (+ App Quero coidarme)

Póliza saúde para familiares

Cartafol Saúde e laboratorio (historial clínico dixitalizado)

Renda hospitalización (cobertura gastos extraordinarios)

‘Dixital Doutor’

 

IGUALATORIO CANTABRIA

 

Póliza saúde para familiares

Cirurxía refractiva

Reprodución asistida (Fecundación in vitro de gametos propios ata 42 anos e óvulos doados ata 45 anos)

Recoñecementos médicos

Estudo dá pisada

Conxelación ovocitos en condicións distintas ao Concerto

Wed, 06 Jun 2018 08:13:19 +0000 josejavier.uriz 2704 at http://www.muface.es
DKV incorpora máis de 3.000 novos médicos á súa oferta para mutualistas http://www.muface.es/node/2604?lang=gl

DKV incorporou 3.035 médicos novos ao cadro médico para mutualistas co obxectivo de reforzar a súa oferta de face ao próximo mes de xuño. A mellora do cadro produciuse sobre todo nas especialidades de Medicamento Xeral (244), Pediatría (167) e Ginecología (366).

En canto ás provincias máis reforzadas destacan Barcelona (1.582 médicos adicionais) e Valencia (477), aínda que ou incremento, en termos porcentuais, é tamén moi significativo nun bo número de provincias, entre elas Toledo, Cádiz, Málaga, A Coruña e Cáceres.

Ou concerto en vigor ofrece a mutualistas e beneficiarios a opción de cambiar de compañía aseguradora non mes de xuño, ademais do habitual cambio ordinario que tivo lugar non mes de xaneiro.

DKV é unha dás compañías vinculada a MUFACE desde vos inicios dá Mutualidade, está implantada en todo ou territorio nacional cunha ampla rede de oficinas de seguros de saúde e consultorios, onde traballan case 2.000 empregados que dan servizo a preto de 2 millóns de clientes.

Listaxe completa por localidades

Fri, 25 May 2018 12:12:32 +0000 josejavier.uriz 2604 at http://www.muface.es
Ou subdelegado do Goberno e ou director xeral de MUFACE presiden a toma de posesión do novo director provincial de Lugo http://www.muface.es/node/2474?lang=gl

Ou subdelegado do Goberno en Lugo, Ramón Carballo, e ou director xeral de MUFACE, Antonio Sánchez, presidiron ou pasado martes 24 de abril ou acto de toma de posesión do novo director dá mutualidade na provincia, Marco Antonio Fernández Piñeiro.

Nas súas palabras, ou subdelegado do Goberno deu a benvida ao novo director provincial, do que destacou as súas “ganas, boa disposición e ilusión”, á vez que lle animou a facer valer a ampla experiencia de Fernández Piñeiro na Administración “para que MUFACE siga sendo un referente de colaboración público-privada na prestación dá asistencia sanitaria aos funcionarios do Estado en Lugo”.

Pola súa banda, Antonio Sánchez expresou tamén ou seu apoio ao novo responsable dá mutualidade nesta provincia, destacando que se fai cargo dun servizo “moi eficiente”, como demostran vos indicadores de funcionamento de MUFACE en Lugo. Neste sentido, Sánchez explicou que “mentres a media de resposta ás distintas solicitudes de asistencia é de 5,99 días a nivel nacional, non caso de Lugo sitúase en 2,46 días”.

Ou director xeral dá mutualidade puxo así mesmo de manifesto que MUFACE está a desenvolver unha nova plataforma que vai permitir que a receita electrónica privada sexa unha realidade ao longo de 2019 para aqueles mutualistas que optasen polas entidades concertadas.

Marco Antonio Fernández Piñeiro, Lugo 1969, releva non cargo a María Eugenia Mateos, nomeada asesora do director xeral de MUFACE. É licenciado en Dereito e conta cun Master en Prevención de Rochas Laborais. Pertence ao Corpo Superior dá Administración dá Xunta de Galicia e desempeñou diversos postos nas delegacións territoriais dás consellerías de Cultura, Comunicación Social e Turismo, na de Agricultura, Gandaría e Política Agroalimentaria e tamén en Presidencia, Administración Local e Interior. Actualmente era Xefe de Sección de Asuntos Xerais na Xefatura Territorial de Infraestrutura e Vivenda.

Ao acto, celebrado na Subdelegación do Goberno, asistiron responsables dás distintas unidades dá Administración Periférica do Estado na provincia.

Toma posesión novo Director do S.P. Lugo

 

Nomeamento

Wed, 25 Apr 2018 12:40:30 +0000 clara.macias 2474 at http://www.muface.es
Novo número de revístaa MUFACE http://www.muface.es/node/2441?lang=gl

Xa se atopa dispoñible ou novo número de revístaa MUFACE (Nº 243/2018)

Mon, 16 Apr 2018 11:03:51 +0000 clara.macias 2441 at http://www.muface.es
‘Correo Farmacéutico’ premia a receita electrónica privada como unha dás mellores iniciativas de 2017 http://www.muface.es/node/2471?lang=gl

 • Ou galardón reafirma a importancia do proxecto impulsado polas mutualidades dá Administración, vos colexios de médicos e farmacéuticos e ou IDIS.

 

Ou proxecto de receita médica electrónica privada, impulsado pola Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (MUFACE), ISFAS, MUGEJU, ou Consello Xeral de Colexios Oficiais de Farmacéuticos (CGCOF), a Organización Médica Colexial (OMC) e ou Instituto para ou Desenvolvemento e Integración dá Sanidade (IDIS), foi elixido como unha dás Mellores Iniciativas dá Farmacia de 2017.

En nome de MUFACE asistiu á entrega do galardón, outorgado pola publicación Correo Farmacéutico na categoría “Profesión e deontología”, ou seu director xeral, Antonio Sánchez. Durante unha gala celebrada ou pasado luns 9 de abril en Madrid, tamén se coñeceron vos premios aos mellores “Proxectos solidarios e mecenado”, en “Investigación, farmacoloxía e produtos sanitarios”, “Atención farmacéutica e educación sanitaria”, “Política farmacéutica e iniciativas legais” e “Formación”. Ou presidente do CGCOF, Jesús Aguilar, recibiu ou galardón ao “Farmacéutico do ano”.

Modelo consensuado

Desde setembro de 2017, data na que se constituíu ou denominado Grupo de Traballo sobre Receita Médica Electrónica Privada, MUFACE e vos principais responsables de médicos e farmacéuticos, xunto a IDIS, veñen desenvolvendo ou deseño dun modelo consensuado de receita electrónica para a contorna privada que achegue unha solución global, estándar e interoperable, e de ámbito nacional.

Ou obxectivo do modelo é que calquera prescrición electrónica realizada non marco dá sanidade privada poida ser dispensada na farmacia comunitaria de calquera parte de España , como consecuencia dá posta a disposición do Sistema NodoFarma, que facilitará as comunicacións desde as farmacias, a través dá rede colexial farmacéutica.

Unha vez desenvolvidas as probas piloto previstas polo Grupo de Traballo e ou correspondente despregamento dous sistemas de prescrición e dispensación, ou proxecto será presentado ás autoridades sanitarias para a súa definitiva aprobación ao longo de 2018.

Entrega dous premios correo farmacético ás mellores iniciativas de 2017

Wed, 11 Apr 2018 08:06:28 +0000 josejavier.uriz 2471 at http://www.muface.es
Publícase non BOE ou convenio MUFACE-A Rioxa http://www.muface.es/node/2468?lang=gl

Vos mutualistas ingresados en residencias socio sanitarias terán acceso aos servizos de farmacia nas mesmas condicións que ou resto de rioxanos.

Ou pasado 28 de marzo ou Boletín Oficial do Estado publicou ou Convenio subscrito entre a Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (MUFACE) e a Consellería de Saúde do Goberno dá Rioxa polo que se encomenda a esta a dispensación de medicamentos e produtos sanitarios en centros de asistencia social nesa comunidade autónoma.

Con este acordo, vos mutualistas ingresados en residencias socio sanitarias dá Comunidade Autónoma dá Rioxa beneficiaranse, en condicións de igualdade respecto ao resto de residentes, do programa de dispensación de medicamentos implantado na comunidade, que xestiona a subministración de medicamentos aos ingresados nestas residencias desde vos servizos de farmacia de determinados hospitais adscritos ao Servizo Rioxano de Saúde.

Deste xeito, vos mutualistas beneficiaranse dous descontos non prezo dous medicamentos que se obteñan a través do Servizo Rioxano de Saúde, á vez que se promove unha xestión máis racional e eficiente dá atención farmacéutica, ademais de lograrse un aforro non custo do financiamento público dous medicamentos, cuxo prezo é ou que fixa en orixe ou laboratorio de acordo cos criterios do Sistema Nacional de Saúde.

Mon, 02 Apr 2018 10:21:47 +0000 clara.macias 2468 at http://www.muface.es
Primeiro Consello Xeral do 2018 http://www.muface.es/node/2459?lang=gl

MUFACE presenta ou Plan Farmacia 2018-2019 e novas técnicas médicas ao servizo dúas mutualistas

.A secretaria de Estado de Función Pública e ou director xeral do organismo, informan do alto grao de cumprimento dás recomendacións do Tribunal de contas

.Xa reintegráronse ou 92,18% dous sobrecustos detectados en pagos polo tratamento dá Hepatite C

.A oferta de servizos e especialidades médicas dá Mutualidade incorpora catro innovadoras técnicas non seu catálogo: plataformas xenómicas para cancro de mama, control de ADN en sangue materno, radioterapia intraoperatoria e cirurxía robotizada Dá Vinci.

Ou Consello Xeral dá Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (MUFACE), reunido ou martes 20 de marzo na sede central do organismo baixo a presidencia dá secretaria de Estado de Función Pública, ElenaCollado , coñeceu ou Plan de Mellora de Farmacia 2018-2019, cuxo obxectivo central é ou perfeccionamento dous métodos que garantan que a asistencia farmacéutica ás súas mutualistas préstese nas mellores condicións de calidade, incluídos mecanismos de control máis eficaces para evitar duplicidades e gastos innecesarios, ou que redundará nun mellor servizo ao colectivo.

A este respecto, ou director xeral de MUFACE, Antonio Sánchez, detallou ao Consello vos eixos fundamentais do plan, que se concretan en dez proxectos, algúns xa en marcha, que van desenvolverse ao longo dúas dous próximos anos e que incorporan as recomendacións do Tribunal de Contas e dá Comisión Mixta para as Relacións co Tribunal de Contas do Congreso dous Deputados.

En concreto, ou Plan de Mellora de Farmacia (achégase un amplo resumo do mesmo) prevé a modificación do procedemento de xestión e pago dous medicamentos de dispensación hospitalaria, establecendo mecanismos máis eficaces de control e fiscalización, entre vos que cabe destacar a posta en marcha nos próximos meses dunha aplicación informática que vai dotar ao circuíto de autorización e posterior pago do medicamento de maior transparencia e axilidade.

Ou Plan tamén recolle as medidas arbitradas para a recuperación dás cantidades abonadas en exceso aos centros hospitalarios para financiar a compra de medicamentos contra a Hepatite C, e cuxo importe superase ou teito máximo de gasto determinado polo Ministerio de Sanidade ou aos que non se apliquei a dedución do 7,5%.

Restitución de sobrecustos

A este respecto, ou Consello foi informado vos resultados do proceso de restitución que MUFACE puxo en marcha ou pasado mes de novembro, grazas ao cal, a 15 de marzo de 2018, xa se recuperou ou 92,18% dás cantidades abonadas en exceso (1.475.921,43 €), estando previsto alcanzar ou 100%  en próximas datas.

Outros dous proxectos estratéxicos do Plan Farmacia, xa previstos non Plan Impulso dá Mutualidade, son a eliminación de duplicidades protexendo vos dereitos do conxunto dúas mutualistas, e ou decidido impulso á receita electrónica, tanto non ámbito público como non privado.

En relación coa receita electrónica pública, desde a Dirección Xeral vén impulsando desde ou último trimestre de 2017, unha axenda de reunións coas Comunidades Autónomas co obxectivo de estender aos mutualistas de opción pública a súa inclusión non sistema de receita electrónica ao longo de 2018. Non ámbito privado, MUFACE está a desenvolver un sistema propio de prescrición denominado SIREM (Sistema Informático de Receita Electrónica de MUFACE).

Formación e transparencia

Será ou desenvolvemento e implementación do sistema de receita electrónica, que está previsto culmine en 2019, a medida que contribuirá de forma máis efectiva a evitar a fraude e mellorar a prestación farmacéutica aos mutualistas, facéndoa máis accesible, eliminando na súa maioría ou uso dous talonarios físicos e facilitando un uso máis racional dous medicamentos.

De face á implantación de todas estas medidas, MUFACE ten previsto pór en marcha diversas actuacións dirixidas á formación específica do persoal implicado na xestión dá prestación farmacéutica, así como a publicación actualizada, na web do organismo e vos portais de transparencia, do gasto global farmacéutico, ademais do agrupado polos seguintes conceptos:  gasto medio por receita e usuario; por grupos de medicamentos; gasto en Farmacia Hospitalaria; utilización de talonarios; e gasto en receita electrónica.

Catro novas técnicas médicas

Non capítulo de novidades do Concerto, Elena Collado quixo pór de substitución ou salto de calidade que supón para a oferta de servizos e especialidades médicas prestadas a través de MUFACE a incorporación de catro novas técnicas ás que xa teñen acceso vos mutualistas sen necesidade de derivacións.

Concretamente, estas técnicas son as seguintes:

Plataformas xenómicas, que van permitir un prognóstico máis certeiro dá evolución do cancro de mama tras a súa intervención cirúrxica, identificando de forma precisa a probabilidade de que se reactive ou tumor nos 10 anos seguintes á detección dá enfermidade e tras finalizar con éxito ou primeiro tratamento. Ou valor predictivo desta técnica permitirá valorar ou beneficio individual dá administración de quimioterapia tras a extirpación do tumor, e está dirixida a mulleres menores de 75 anos e que fosen intervidas de cancro de mama previamente (menos de 8 semanas desde a última intervención), entre outros requisitos médicos relacionados coas características concretas dá doenza.

ADN fetal en sangue materno, que permite a detección de forma non invasiva de posibles alteracións non ADN do feto durante ou embarazo. Esta proba está especialmente indicada para a poboación de alta rocha de trisomía (anomalía xenética caracterizada pola aparición dun cromosoma extra nun par), e a condición de que se trate dunha xestación única -na gemelar a proba ten menos sensibilidade- e non exista malformación maior detectada mediante proba ecográfica, entre outros requisitos médicos.

Radioterapia intraoperatoria, técnica incluída na especialidade de Oncoloxía Radioterápica (esixible desde Nivel IV de Atención Especializada non vixente Concerto de Asistencia Sanitaria coas Entidades). Esta técnica permite irradiar vos tumores durante a intervención cirúrxica de forma directa sen danar ou tecido san adxacente, e nalgúns casos podar evitar ter que aplicar sesións de radioterapia externa. Veuse utilizando para ou tratamento casos de moi alta complexidade, en particular en estadios avanzados de tumores de cabeza e pescozo, abdominais e torácicos.

Cirurxía robotizada Dá Vinci, que será utilizada en patoloxía oncolóxica de abdome e pelvis, así como nalgunhas patoloxías benignas moi seleccionadas, dependendo de criterios de extensión e localización.

Modernización

Xunto a lestes temas, que foron vos que concitaron ou maior interese, ou Consello Xeral de MUFACE foi informado, entre outros asuntos, sobre ou proceso de modernización non que está inmerso ou organismo, a evolución do colectivo e vos novos servizos dous que xa podar beneficiarse vos mutualistas na área de prestacións sociais, entre vos que destaca a posta en marcha dá solicitude telemática do subsidio por incapacidade temporal, grazas ao cal vos mutualistas nesta situación, rocha durante ou embarazo ou rocha durante a lactación natural xa non terán que desprazarse persoalmente ás oficinas de MUFACE para solicitar a contribución económica prevista para estas continxencias. A partir de agora, poderán realizar a solicitude de forma telemática a través dá sede electrónica dá Mutualidade, https://sede.muface.gob.es/, utilizando vos procedementos de identificación previstos para a tramitación electrónica.

Membros do Consello Xeral de Muface

 

Wed, 21 Mar 2018 08:46:57 +0000 josejavier.uriz 2459 at http://www.muface.es
Ou impacto económico de MUFACE na Rexión de Murcia foi en 2017 de 53 millóns de euros http://www.muface.es/node/2456?lang=gl

· A Mutualidade atendeu ou pasado ano a 52.000 persoas entre titulares e beneficiarios

· Ou director xeral de MUFACE visita xunto ao delegado do Goberno en Murcia ou servizo provincial

· Durante a xornada sobre ou “Aseguramiento dá Saúde na Rexión de Murcia”, Antonio Sánchez desenvolveu ou relatorio “Novo MUFACE: renovación dun modelo público-privado de éxito”

Ou Servizo Provincial dá Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, MUFACE, tivo ou ano pasado un impacto de 53 millóns de euros sobre a economía rexional, segundo vos datos facilitados polo delegado do Goberno na comunidade, Francisco Bernabé. Bernabé informou que a Mutualidade atendeu en 2017 a un colectivo de 52.000 persoas, entre titulares e beneficiarios.

Ou delegado do Goberno, que presentou a MUFACE como un modelo exemplar de colaboración público-privada, realizou este balance nun acto non que estivo acompañado polo director xeral de MUFACE, Antonio Sánchez Díaz. “Ou mutualismo administrativo configúrase como un sistema que favorece ou equilibrio entre ou sistema sanitario público e ou privado e que contribúe de forma moi notable a ese estado do benestar polo que aposta decididamente, con feitos concretos, ou Goberno de España”, apuntou Bernabé.

32 millóns en asistencia sanitaria

Só en asistencia sanitaria a Mutualidade gastou ou pasado ano 32 millóns de euros na rexión, e tramitou un total de 15.772 expedientes polos que abonou sete millóns de euros en prestacións, máis outros 12 millóns de euros correspondentes a prestacións farmacéuticas e 1,25 millóns en prestacións e pensións do Fondo Especial. “Todas estas cifras, xunto aos citados 32 millóns de gasto en asistencia sanitaria, constitúe un impacto económico total de 53 millóns de euros anuais na Rexión de Murcia”, resaltou ou delegado do Goberno, que detallou algunhas vantaxes do modelo MUFACE, como a libre elección de médico a nivel nacional, ou acceso directo á atención especializada, a garantía de prestación dúas servizos incluídos na carteira e a práctica de ausencia de listas de espera.

Un modelo de éxito

Previamente ao acto na Delegación do Goberno, Antonio Sánchez participou como relatora, xunto a outros destacados representantes dá sanidade pública e privada, na xornada sobre “Aseguramiento dá Saúde na Rexión de Murcia”, organizada pola Unión Murciana de Hospitais e Clínicas. Na mesa redonda sobre “Aseguramiento Público”, Sánchez desenvolveu ou relatorio “Novo MUFACE: renovación dun modelo público-privado de éxito”.

Melloras en Lorca e Caravaca de la Cruz

A partir do 1 de xaneiro, a asistencia sanitaria á que teñen acceso vos mutualistas de MUFACE que residen en Lorca viuse significativamente ampliada coa inclusión na súa carteira de servizos médicos dás especialidades de nivel III que xa gozan funcionarios e familiares nas capitais de provincia e outros núcleos urbanos, como Murcia capital e Cartaxena

Ademais, ou concerto 2018-2019 establece ou dereito á atención de urxencias en centros hospitalarios públicos en situacións críticas agudas en que non haxa centro concertado. Isto mellora a protección non medio rural (municipios por baixo de 20.000 habitantes) e Nivel I, en que as entidades privadas non adoitan contar con centro para urxencias.

Non que se refire a Murcia, este dereito afecta aos mutualistas de Caravaca e a Comarca do Noroeste, que poderán acudir ao Servizo de Urxencias do Hospital do Noroeste sen custo algún nas súas atencións asistenciais.

Tras a presentación do balance, ou delegado do Goberno e ou director xeral dá Mutualidade, acompañados pola directora do servizo provincial do organismo, Marabillas Blanes, visitaron as instalacións de MUFACE en Murcia e saudaron aos funcionarios que desempeñan alí ou seu traballo.

É a primeira vez que un delegado do Goberno e un director xeral de MUFACE visitan a sede dá Mutualidade na capital murciana.

Ou Delegado do Goberno non Servizo Provincial de MUFACE

xornada sobre ou “Aseguramiento dá Saúde na Rexión de Murcia

Fri, 09 Mar 2018 13:17:18 +0000 josejavier.uriz 2456 at http://www.muface.es
MUFACE, non Foro sobre saúde dá revista Forbes http://www.muface.es/node/2453?lang=gl

Moderada polo presidente do Instituto para ou Desenvolvemento e Integración dá Sanidade (IDIS), Luís Mayero, ou pasado mércores tivo lugar unha mesa redonda sobre ou futuro do seguro de saúde na que interviñeron ou director xeral de MUFACE, Antonio Sánchez, e vos primeiros executivos de ASISA e ADESLAS, Enrique de Porres e Javier Murillo respectivamente. Ou tres relatores coincidiron en destacar a consolidación do modelo de colaboración público-privada nos xa 40 anos de vida do mutualismo administrativo, así como en subliñar a fortaleza do sistema sanitario español, afianzado como un referente mundial.

MUFACE, non Foro sobre saúde dá revista ForbesNeste sentido, ou director dá Mutualidade de Funcionarios Civís do Estado puxo de substitución que ou ‘Modelo MUFACE’, despois duns anos dalgunha incerteza provocada pola crise, afronta unha etapa de decidida modernización, ratificada polo Plan Impulso dá entidade e a firma do Concerto 2018-19, cun orzamento próximo aos 2.200 millóns de euros e un incremento dá prima do 5,62% sobre ou anterior concerto bianual.

Antonio Sánchez expresou ou seu convencemento de que a fórmula MUFACE ten absolutamente garantido ou seu futuro, por canto ofrece ao mutualista altos niveis de calidade -ou dez hospitais mellores de España están concertados coas entidades aseguradoras de MUFACE-,  garante a liberdade de elección entre sanidade pública e privada, e libera de presión aos servizos autonómicos de saúde, contribuíndo á sustentabilidade do sistema.

Pola súa banda, Javier Murillo, CEO de ADESLAS, glosou vos éxitos do seguro sanitario privado español, grazas a que non é un mero intermediario financeiro, senón que se involucra na prestación do servizo e na directa intermediación do fornecedor co paciente, algo que non ocorre en todos vos sistemas de seguros privados.

Murillo salientou a necesidade de abandonar, de face ao futuro, modelos de saúde menos paternalistas nos que ou paciente non sexa só un suxeito pasivo, senón que este poida e sexa tamén responsable dá súa propia saúde: “Ou noso reto é prover de servizos eficientes a cidadáns que sexan vos primeiros responsables de velar pola súa saúde”, apostilou ou directivo de Adeslas.

Nesta liña incidiu ou CEO de ASISA, Enrique de Porres, quen defendeu a necesidade de que administracións e aseguradores sigan traballando xuntas para conseguir coberturas de calidade á marxe de factores de rocha como a idade do paciente. De Porres mostrouse confiado na sustentabilidade do seguro privado, que xestiona unha carteira de 10 millóns de cidadáns.

Fri, 02 Mar 2018 12:16:20 +0000 clara.macias 2453 at http://www.muface.es