Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Novidades MUFACE http://www.muface.es/frontpage?lang=gl gl Reunión do Consello Xeral de Outono de MUFACE http://www.muface.es/node/2850?lang=gl

Marca histórica de mutualistas

  • Ou informe presentado non Consello Xeral sitúa preto do millón ou número de titulares contabilizados en setembro
  • Ou secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto, presidiu a reunión do máximo órgano dá institución.
  • Presentouse a nova web de MUFACE, que se transforma nun portal integral de servizos ao mutualista.

MUFACE alcanzou non pasado mes de setembro cífraa marca de mutualistas nos seus 42 anos de historia: 984.542, grazas en boa medida á incorporación durante ese mes de 22.651 novos titulares. En conxunto, a suma de mutualistas e beneficiarios é de 1.476.137 persoas, número que confirma que 2018 vai ser ou primeiro ano, desde 2010, non que se rexistre un crecemento neto do colectivo.

A este respecto, ou presidente do Consello e secretario de Estado de Función Pública, José Antonio Benedicto, anunciou que a previsión é que durante 2019 supérese a barreira do millón de titulares. Benedicto cualificou lestes datos de “magnífica noticia”, porque son “unha proba evidente dá fortaleza do sistema”.

Ou secretario de Estado tamén puxo de substitución a transformación dá web de MUFACE nun portal integral de servizos ao mutualista, moito máis funcional e que vai potenciar a comunicación coa Mutualidade vía electrónica, simplificando ao máximo a realización de trámites e aforrando desprazamentos innecesarios. A nova web será accesible para mutualistas e cidadáns nos primeiros días de novembro.

 Produtividade e orzamento

Benedicto referiuse así mesmo á implantación por primeira vez en MUFACE dun procedemento de asignación de produtividade variable en función de obxectivos, e ao incremento previsto do orzamento do organismo non actual contexto de puxanza do colectivo.

A continuación, ou director xeral de MUFACE e vicepresidente do Consello, Antonio Sánchez, subliñou a importancia desta medida, por canto “vai mellorar a calidade dá atención prestada ao mutualista”. Sánchez tamén detallou as cifras do anteproxecto de orzamento para 2019 e informou dúas novos servizos que se puxeron en marcha desde ou Consello celebrado ou pasado mes de xullo, en especial a solicitude electrónica do subsidio de xubilación, xa dispoñible.

Pola súa banda, vos representantes sindicais mostráronse en xeral satisfeitos coa evolución dás contas do organismo, pero pediron un maior esforzo orzamentario en materia de prestacións sociais.

Ou Consello finalizou coa presentación do Concurso de Pintura BBVA 2018 por parte dá secretaria xeral de MUFACE, Myriam Pallarés, e unhas palabras de recoñecemento, a cargo do director xeral, aos funcionarios e persoal laboral vinculados coa Mutualidade que recibiron as medallas por 35 anos de servizo ao Estado.

Membros do Consello de MUFACE

Wed, 10 Oct 2018 09:36:25 +0000 josejavier.uriz 2850 at http://www.muface.es
A receita electrónica, a debate non Congreso Nacional Farmacéutico http://www.muface.es/node/2846?lang=gl

Ou 21 Congreso Nacional Farmacéutico, clausurado en Burgos ou pasado 5 de outubro,  contou coa participación do director xeral de MUFACE, Antonio Sánchez na mesa de debate “A e-Receita, Innovación e Seguridade: ou seu potencial na práctica farmacéutica”.

Ou coloquio estivo moderado por Luciano Sáez Ayerra, presidente dá Sociedade Española de Informática dá Saúde (SEIS). Ademais do director xeral dá Mutualidade, tamén se atopaban entre vos relatores Mercedes Alfaro, subdirectora xeral de Información Sanitaria dá Dirección Xeral de Saúde Pública do Ministerio de Sanidade: Luís Mayero, presidente dá Fundación IDIS e Ana María Rodríguez Alonso, presidenta do Colexio oficial de Farmacéuticos de Toledo.

Ou debate puxo de manifesto a importancia dá receita electrónica privada por canto facilita a continuidade asistencial e aumenta a seguridade na prescrición de medicamentos. Así mesmo, deuse a coñecer a situación dous diferentes proxectos de receita electrónica que está a desenvolver a organización farmacéutica  colexial e destacouse a implantación dá receita electrónica médica privada como un proxecto pioneiro en Europa.

MUFACE ten previsto que a implantación básica dá receita electrónica privada estea lista ao longo de 2019.

Antonio Sánchez, director xeral de MUFACE

Antonio Sánchez

primeiro plano dous relatores

Tue, 09 Oct 2018 10:17:47 +0000 josejavier.uriz 2846 at http://www.muface.es
Máis de 250 funcionarios de MUFACE reciben a medalla en recoñecemento a 35 anos de servizo ao Estado http://www.muface.es/node/2841?lang=gl
  • Á entrega destas distincións acudiron empregados dá Mutualidade procedentes de toda España
  • Ou acto central foi presidido polo director xeral de MUFACE e ou secretario xeral de Administración Dixital

Douscentos cincuenta e seis funcionarios e membros do persoal laboral de MUFACE foron distinguidos coa medalla que acredita vos, polo menos, 35 anos de servizo ao Estado. Deles, cento tres estiveron presentes non acto central de entrega desta distinción, celebrado ou xoves 27 de setembro non Gran Anfiteatro do Colexio de Médicos de Madrid e que foi presidido polo director xeral de MUFACE, Antonio Sánchez, ou secretario xeral de Administración Dixital, Fernando de Pablo, e a secretaria xeral dá Mutualidade Myriam Pallarés.

Esta medalla, establecida na Orde Ministerial Comunicada do Ministerio de Facenda e Función Pública de 26 de marzo de 2018, recoñece vos méritos contraídos polos empregados públicos ao longo dá súa carreira administrativa, e a súa concesión inscribirase nun rexistro creado para ou efecto, así como non Rexistro Central de Persoal.

Xunto a Sánchez, De Pablo e Pallarés, fixeron entrega dás distincións vos directores dous departamentos de Prestacións Sanitarias, Patricia Orde, de Prestacións Sociais, Francisco Lara, e de Xestión Económica e Financeira, Rubén Baz. Non acto tamén estiveron presentes representantes dous sindicatos de funcionarios CSIF e CCOO.

Recoñecemento e agradecemento

Antes de proceder á entrega dás medallas interveu a secretaria xeral de MUFACE, quen destacou que ademais dun recoñecemento a distinción era, sobre todo, un “agradecemento por tantos anos de traballo ao servizo dá sociedade”. Pallarés destacou tamén que “nesta etapa de transformación e revitalización do organismo gustaríame conformar un sistema de recursos humanos non que sexan protagonistas a xestión do talento, a motivación, ou coñecemento, a eficiencia e por suposto as persoas”.

A continuación, léronse as mensaxes que enviaron algúns dous funcionarios que non puideron desprazarse a Madrid a recibir a distinción, nos que se puxo de manifesto un sentimento compartido de pertenza á Mutualidade, así como a satisfacción por desenvolver ou desenvolver durante tantos anos un traballo que incidiu en múltiples casos na mellora dá calidade de vida dúas cidadáns.

Foron precisamente lestes dous sentimentos, ou de pertenza e ou dá satisfacción por prestar un servizo esencial ao cidadán, vos eixos do discurso co que pechou ou acto ou director xeral de MUFACE, Antonio Sánchez: “Correspóndeme xestionar e coidar un legado de 42 anos de historia, e que é patrimonio dous funcionarios e as súas familias”.

Momento ilusionante

Ou director xeral quixo subliñar que ou termo “vocación” está estreitamente asociado aos que prestan servizo en MUFACE: “Só quen traballamos aquí sabemos ou apaixonante e gratificante que é a nosa tarefa. Algo terá MUFACE que ninguén se quere ir e ou que se vai, volve. Algo terá MUFACE que nos motiva a asumir esforzos e traballos adicionais por encima do estrito cumprimento do deber”, recalcou Sánchez.

Durante a súa intervención, ou director xeral deu especialmente as grazas a todos aqueles funcionarios que realizan unha misión esencial, e en ocasións impagable, en moitas provincias de España, atendendo sen dubidar as urxencias dúas mutualistas e, se é preciso,  fóra do seu horario oficial de traballo.

Por último, Antonio Sánchez fixo referencia expresa ao que cualificou como “momento ilusionante” polo que atravesa MUFACE, citando como fitos do novo impulso que vive ou organismo ou Concerto Sanitario e vos novos servizos adicionais nel incluídos, ou proxecto de implantación dá receita electrónica, e vos proxectos de modernización tecnolóxica destinados a mellorar significativamente ou servizo ao mutualista e a imaxe dá Mutualidade.

“En anos de certo abatemento, foi difícil manter alta a moral. Quixemos recuperar a autoestima do organismo e a grandeza dá nosa familia. E é ou momento de ilusionarse de novo”, concluíu ou director xeral.

Todos vos asistentes

paniramica xeneral

panoramica xeneral

Primeiro plando do Director e vos homenaxeados

Fri, 28 Sep 2018 11:55:17 +0000 josejavier.uriz 2841 at http://www.muface.es
Amplíase ou colectivo de persoas que poderán ter acceso ás axudas asistenciais http://www.muface.es/node/2837?lang=gl

A Dirección Xeral de MUFACE resolveu incrementar ou nivel máximo de ingresos por persoa para facilitar ou acceso ás devanditas axudas:

táboa de novos límites económicos

Fri, 28 Sep 2018 10:48:15 +0000 josejavier.uriz 2837 at http://www.muface.es
Convocatoria do Premio de Pintura BBVA 2018 http://www.muface.es/node/2830?lang=gl

Convocouse ou “Premio de Pintura BBVA-2018, para mutualistas e empregados de MUFACE”

Portada premio pintura BBVA 2018

De acordo coas bases do concurso, poderán concorrer todos vos mutualistas de MUFACE, independentemente de que se atopen en activo ou xubilados, así como ou persoal que preste vos seus servizos na Mutualidade.

Ou concurso está dotado cunha cantidade total de 14.000 euros e estará destinado a premiar a adquisición do tres obras, de entre as seleccionadas e designadas polo Xurado nomeado para ou efecto. Vos premios, por rigorosa orde de preferencia, terán a seguinte dotación económica: 6.000 euros ou primeiro premio; 4.500 euros ou segundo e 3.500 euros ou terceiro.

A convocatoria do certame é consecuencia do convenio de colaboración subscrito, ou 4 de setembro, co BBVA para ou desenvolvemento do concurso de pintura para vos mutualistas e empregados dá Mutualidade, baixo a denominación “Premio de pintura BBVA-2018”.

Prazo e lugar de entrega dás obras:

As obras poderán ser entregadas, persoalmente ou mediante axencia de transporte, entre ou 17 de setembro e ou 19 de outubro de 2018, ambos vos incluídos, de luns a venres, en horario de 9 a 14 horas en: MUFACE, Paseo de Xoán XXIII, nº26. 28040- Madrid.

Bases

Tríptico

Cartel

 

Wed, 12 Sep 2018 13:26:01 +0000 ivan.ledesma 2830 at http://www.muface.es
Convocatoria do Premio de Pintura BBVA 2018 http://www.muface.es/node/2827?lang=gl

Convocouse ou “Premio de Pintura BBVA-2018, para mutualistas e empregados de MUFACE”

Portada premio pintura BBVA 2018

De acordo coas bases do concurso, poderán concorrer todos vos mutualistas de MUFACE, independentemente de que se atopen en activo ou xubilados, así como ou persoal que preste vos seus servizos na Mutualidade.

Ou concurso está dotado cunha cantidade total de 14.000 euros e estará destinado a premiar a adquisición do tres obras, de entre as seleccionadas e designadas polo Xurado nomeado para ou efecto. Vos premios, por rigorosa orde de preferencia, terán a seguinte dotación económica: 6.000 euros ou primeiro premio; 4.500 euros ou segundo e 3.500 euros ou terceiro.

A convocatoria do certame é consecuencia do convenio de colaboración subscrito, ou 4 de setembro, co BBVA para ou desenvolvemento do concurso de pintura para vos mutualistas e empregados dá Mutualidade, baixo a denominación “Premio de pintura BBVA-2018”.

Prazo e lugar de entrega dás obras:

As obras poderán ser entregadas, persoalmente ou mediante axencia de transporte, entre ou 17 de setembro e ou 19 de outubro de 2018, ambos vos incluídos, de luns a venres, en horario de 9 a 14 horas en: MUFACE, Paseo de Xoán XXIII, nº26. 28040- Madrid.

Bases

Tríptico

Cartel

 

Wed, 12 Sep 2018 13:26:01 +0000 ivan.ledesma 2827 at http://www.muface.es
Xa pódese solicitar por internet ou subsidio de xubilación http://www.muface.es/node/2809?lang=gl

Vos mutualistas que accedan á xubilación forzosa por idade ou por incapacidade permanente para ou servizo, xa non terán que desprazarse persoalmente ás oficinas de MUFACE para solicitar ou subsidio correspondente. A partir de agora, poderán realizar dita solicitude a través dá sede electrónica dá Mutualidade, https://sede.muface.gob.es/ utilizando vos procedementos de identificación previstos para a tramitación electrónica.

Esta medida, que se enmarca dentro do obxectivo de eliminación de trabas e axilización de procedementos previsto na Lei de Procedemento Administrativo, supón un notable avance en termos de xestión e económicos. Incorpora, ademais, a notificación electrónica dá súa resolución e afecta a un gran número de persoas, xa que este subsidio alcanzou en 2017 a cifra de 5.917 beneficiarios.

Ademais de ofrecer unha canle adicional de servizo para ou mutualista, permite maior comodidade e rapidez na tramitación do subsidio, á vez que entraña un aforro anual de ao redor de medio millón de euros, segundo vos baremos estipulados non Plan de Simplificación Administrativa de 2015. Tamén supón a continuación do proceso de ampliación dúas servizos dá sede electrónica de MUFACE, na que está previsto integrar todos vos procedementos de prestacións que ata agora procurábanse por outros medios.

Non entanto, aqueles mutualistas que prefiran solicitar vos distintos subsidios polas canles habituais, poderán seguir facéndoo obtendo vos impresos dá páxina web dá Mutualidade (“Descarga de impresos”).

Ou desenvolvemento dá solicitude telemática do subsidio de xubilación, que levaron a cabo vos departamentos de Prestacións Sociais e  de Informática de MUFACE, é unha dás 25 medidas establecidas non Plan de Impulso dá mutualidade.

PARA SOLICITAR SUBSIDIO DE JUBILACION:

https://sede.muface.gob.es/

Wed, 05 Sep 2018 07:39:22 +0000 clara.macias 2809 at http://www.muface.es
Convocado ou "Premio BBVA 2018 de pintura" para mutualistas e empregados de MUFACE http://www.muface.es/node/2816?lang=gl

Premio de Pintura 2018Antonio Sánchez, director xeral dá Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, e Cristina López-Brea Sica, directora de Relación de Colectivos e Sinerxías, en representación de ou  BBVA, asinaron na sede dá Mutualidade ou convenio de colaboración que dará cobertura á celebración do “Premio de Pintura BBVA 2018 para mutualistas e empregados de MUFACE”. Esta é a decimoprimera edición dun premio en apoio dá arte e a creatividade que goza de enorme arraigamento entre ou colectivo.

Ou certame desenvolverase ao longo do último cuadrimestre de 2018 e está dotado con 14.000 euros en premios. Non mesmo poderán participar vos mutualistas, tanto en activo como xubilados, así como ou persoal que presta vos seus servizos neste organismo, de conformidade coas bases do concurso que se publicarán na páxina web e na edición de outono de revístaa MUFACE.

Ou Xurado encargado de avaliar as obras presentadas estará presidido polo director xeral dá Mutualidade e composto por expertos de recoñecido prestixio seleccionados pola comisión de seguimento dous premios nomeada conxuntamente polo BBVA e MUFACE. Actuará como secretaria do mesmo a secretaria xeral dá Mutualidade, Myriam Pallarés.

Premio de Pintura 2018

 

 

 

Tue, 04 Sep 2018 15:00:00 +0000 clara.macias 2816 at http://www.muface.es
Publicadas non BOE as axudas asistenciais 2018 http://www.muface.es/node/2803?lang=gl

Ou Boletín Oficial do Estado de 31 de xullo publica a Resolución de 27 de xullo de 2018, dá Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (MUFACE) pola que se convocan axudas asistenciais para ou ano 2018.

Na seguinte ligazón podar consultar toda a información relativa a estas axudas:

Axudas asistenciais

Tue, 31 Jul 2018 07:26:48 +0000 ana.sesma 2803 at http://www.muface.es
Memoria MUFACE 2017: un contrato de transformación e modernización http://www.muface.es/node/2796?lang=gl
  • A Mutualidade fai pública a súa memoria coincidindo coa celebración do Consello Xeral

A Memoria anual de MUFACE, presentada non Consello Xeral do organismo celebrado ou martes 24 de xullo, constitúe uns dous instrumentos a través dous cales a institución cumpre co compromiso de transparencia e rendición de contas que rexe a actividade de todas as administracións públicas.

Vos datos de 2017 que se recollen na Memoria de forma exhaustiva, reflicten ou renovado impulso co que MUFACE quere perfeccionar e modernizar vos servizos que vén prestando ao mutualista, culminando ao longo do período 2017-2020 dous fitos de gran impacto na xestión: a dixitalización de todos vos procesos e a implantación dá receita electrónica.

Sen dúbida, 2017 supuxo un punto de inflexión para a Mutualidade; tamén non que se refire á prestación sanitaria, verdadeiro aceno de identidade de MUFACE. Neste sentido, co Concerto 2018-2019 púñase fin a unha etapa de contención orzamentaria, alcanzando ou investimento cífraa marca de 2.191 millóns de euros, ou que supón un incremento do 5,62 por cento.

Muface en grandes cifras

Na actualidade, a Mutualidade atende a 1.466.562 persoas, dás cales 964.493 son mutualistas e 502.069 beneficiarios. Ou Concerto sanitario, asinado con catro entidades (ADESLAS, ASISA, DKV e Igualatorio de Cantabria) pon ao servizo dous adscritos a MUFACE unha rede de 200 centros hospitalarios, 25.600 médicos e as técnicas máis modernas.

En 2017, a través do Concerto, realizáronse máis de 6 millóns de consultas e 1,3 millóns de urxencias sanitarias; destináronse máis de 31 millóns de euros a axudas por fillo discapacitado e 8 millóns a programas para axudas sociosanitarias.

Polo que respecta á Administración Dixital, en 2017 a través dá sede electrónica de MUFACE fixéronse máis dun millón de trámites, un 3% máis que en 2016. Ou portal de Internet www.muface.es  recibiu 3 millóns de visitas e 9 millóns de páxinas foron descargadas polos usuarios.

Servizos máis demandados

Xunto a unha ampla información sobre organización, evolución do colectivo, cumprimento do orzamento e actividade institucional, a Memoria de MUFACE 2017 inclúe por primeira vez datos sobre cales son vos servizos e especialidades máis demandados polos mutualistas, sendo ou Medicamento de Familia con 4.719.070 consultas a máis solicitada durante ou pasado ano. Séguenlle Fisioterapia (2,7 millóns) e Enfermaría (1,2 millóns).

Por estudos diagnósticos, a cifra máis relevante é a que reflicte un aumento do 4,17% nas análises clínicas realizados, que alcanzaron en 2017 vos 19,4 millóns. Ou diagnóstico por imaxe apenas sufriu variación, situándose en 1,9 millóns.

Mutualistas non exterior

Outra área á que MUFACE prestou en 2017 especial atención, e na que se segue mantendo un sostido esforzo de mellora, é a asistencia sanitaria que a través de MUFACE reciben vos funcionarios que residen non exterior, ou se desprazan temporalmente ao estranxeiro, e vos seus familiares.

Ou colectivo de funcionarios destinados fóra de España e ao que MUFACE dá cobertura era, a 31 de decembro de 2017, de 3.751 titulares e 4.051 beneficiarios, ou que fai un total de 7.802 persoas distribuídas en 120 países, dous cales Estados Unidos reúne á maior porcentaxe (20,33%), seguido a gran distancia de Marrocos (7,26%) e Bélxica (7,18%).

Consumo farmacéutico

En canto ao consumo farmacéutico mediante receita, durante 2017 MUFACE abonou 295,45 millóns de euros para un total de 24,9 millóns de receitas facturadas nas oficinas de farmacia, cifra esta última practicamente exacta á de 2016.

Ou gasto medio dá prestación farmacéutica por persoa e ano foi de 201,95 euros, un 7,12 máis que en 2016, incremento debido a que ou gasto medio por receita creceu un 5,41%.

Prestacións sociais

Dentro dás prestacións sociais, e de acordo cos fins previstos na Lei de 14 de decembro de 2006 de Promoción dá Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de dependencia, ao longo do ano resolvéronse 5.686 expedientes, dous cales 5.270 foron de concesión dás axudas solicitadas.

Destas axudas, a maior parte corresponderon, por esta orde, a celiacos, oncolóxicos, mantemento e potenciación dá capacidade residual, axudas para a eliminación de barreiras, axudas a domicilio e coidados na contorna familiar e estancias temporais, que supuxeron un gasto total de 7,3 millóns de euros.

Transformación e modernización

En definitiva, a Memoria 2017 de MUFACE é un exhaustivo testemuño do desenvolvemento dous obxectivos do Plan de Impulso 2017-2020 e de ou  grao de cumprimento do compromiso cos mutualistas, que se resume en lograr unha mellora substancial dous servizos que reciben a través dá Mutualidade.

Ao mesmo tempo, a Memoria 2017 de MUFACE é un contrato de transformación e modernización cuxas cláusulas coinciden punto por punto coas ’12 accións crave’ que fixou a institución non pasado exercicio, e que incluían desde a renovación do equipo directivo a lograr unha maior proxección e visibilidade dá Mutualidade; dá consolidación dúas dereitos dúas mutualistas á acción coordinada con outras mutualidades; do reforzo dous recursos humanos á mellora dá prima ou á optimización do patrimonio inmobiliario. E, por encima de todas, ou obxectivo número uno: a implantación dá receita electrónica, proxecto estrela de MUFACE que deberá culminarse nesta lexislatura.

Tue, 24 Jul 2018 18:44:00 +0000 clara.macias 2796 at http://www.muface.es