Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Novidades MUFACE http://www.muface.es/frontpage é O subdelegado do Goberno e o director xeral de MUFACE presiden a toma de posesión do novo director provincial de Lugo http://www.muface.es/content/el-subdelegado-do-goberno-e-o-director-xeral-de-muface-presiden-a-toma-de-posesi%C3%B3n-do

O subdelegado do Goberno en Lugo, Ramón Carballo, e o director xeral de MUFACE, Antonio Sánchez, presidiron o pasado martes 24 de abril o acto de toma de posesión do novo director da mutualidade na provincia, Marco Antonio Fernández Piñeiro.

Nas súas palabras, o subdelegado do Goberno deu a benvida ao novo director provincial, do que destacou as súas “ganas, boa disposición e ilusión”, á vez que lle animou a facer valer a ampla experiencia de Fernández Piñeiro na Administración “para que MUFACE siga sendo un referente de colaboración público-privada na prestación da asistencia sanitaria aos funcionarios do Estado en Lugo”.

Pola súa banda, Antonio Sánchez expresou tamén o seu apoio ao novo responsable da mutualidade nesta provincia, destacando que se fai cargo dun servizo “moi eficiente”, como demostran os indicadores de funcionamento de MUFACE en Lugo. Neste sentido, Sánchez explicou que “mentres a media de resposta ás distintas solicitudes de asistencia é de 5,99 días a nivel nacional, no caso de Lugo sitúase en 2,46 días”.

O director xeral da mutualidade puxo así mesmo de manifesto que MUFACE está a desenvolver unha nova plataforma que vai permitir que a receita electrónica privada sexa unha realidade ao longo de 2019 para aqueles mutualistas que optasen polas entidades concertadas.

Marco Antonio Fernández Piñeiro, Lugo 1969, releva no cargo a María Eugenia Mateos, nomeada asesora do director xeral de MUFACE. É licenciado en Dereito e conta cun Master en Prevención de Riscos Laborais. Pertence ao Corpo Superior da Administración da Xunta de Galicia e desempeñou diversos postos nas delegacións territoriais das consellerías de Cultura, Comunicación Social e Turismo, na de Agricultura, Gandaría e Política Agroalimentaria e tamén en Presidencia, Administración Local e Interior. Actualmente era Xefe de Sección de Asuntos Xerais na Xefatura Territorial de Infraestrutura e Vivenda.

Ao acto, celebrado na Subdelegación do Goberno, asistiron responsables das distintas unidades da Administración Periférica do Estado na provincia.

Toma posesión novo Director do S.P. Lugo

 

Nomeamento

Wed, 25 Apr 2018 12:40:30 +0000 clara.macias 1134 at http://www.muface.es
Novo número de revístaa MUFACE http://www.muface.es/revista/index.html

Xa se atopa dispoñible o novo número de revístaa MUFACE (Nº 243/2018)

Mon, 16 Apr 2018 11:03:51 +0000 clara.macias 816 at http://www.muface.es
‘Correo Farmacéutico’ premia a receita electrónica privada como unha das mellores iniciativas de 2017 http://www.muface.es/premio-a-a-receita-electronica-privada-como-unha-de-as-mellores
  • O galardón reafirma a importancia do proxecto impulsado polas mutualidades da Administración, os colexios de médicos e farmacéuticos e o IDIS.

 

O proxecto de receita médica electrónica privada, impulsado pola Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (MUFACE), ISFAS, MUGEJU, o Consello Xeral de Colexios Oficiais de Farmacéuticos (CGCOF), a Organización Médica Colexial (OMC) e o Instituto para o Desenvolvemento e Integración da Sanidade (IDIS), foi elixido como unha das Mellores Iniciativas da Farmacia de 2017.

En nome de MUFACE asistiu á entrega do galardón, outorgado pola publicación Correo Farmacéutico na categoría “Profesión e deontología”, o seu director xeral, Antonio Sánchez. Durante unha gala celebrada o pasado luns 9 de abril en Madrid, tamén se coñeceron os premios aos mellores “Proxectos solidarios e mecenado”, en “Investigación, farmacoloxía e produtos sanitarios”, “Atención farmacéutica e educación sanitaria”, “Política farmacéutica e iniciativas legais” e “Formación”. O presidente do CGCOF, Jesús Aguilar, recibiu o galardón ao “Farmacéutico do ano”.

Modelo consensuado

Desde setembro de 2017, data na que se constituíu o denominado Grupo de Traballo sobre Receita Médica Electrónica Privada, MUFACE e os principais responsables de médicos e farmacéuticos, xunto a IDIS, veñen desenvolvendo o deseño dun modelo consensuado de receita electrónica para a contorna privada que achegue unha solución global, estándar e interoperable, e de ámbito nacional.

O obxectivo do modelo é que calquera prescrición electrónica realizada no marco da sanidade privada poida ser dispensada na farmacia comunitaria de calquera parte de España , como consecuencia da posta a disposición do Sistema NodoFarma, que facilitará as comunicacións desde as farmacias, a través da rede colexial farmacéutica.

Unha vez desenvolvidas as probas piloto previstas polo Grupo de Traballo e o correspondente despregamento dos sistemas de prescrición e dispensación, o proxecto será presentado ás autoridades sanitarias para a súa definitiva aprobación ao longo de 2018.

Entrega dos premios correo farmacético ás mellores iniciativas de 2017

Wed, 11 Apr 2018 08:06:28 +0000 josejavier.uriz 1110 at http://www.muface.es
Publícase no BOE o convenio MUFACE-A Rioxa http://www.muface.es/content/se-publica-en-o-boe-o-convenio-muface-a-rioja

Os mutualistas ingresados en residencias socio sanitarias terán acceso aos servizos de farmacia nas mesmas condicións que o resto de rioxanos.

O pasado 28 de marzo o Boletín Oficial do Estado publicou o Convenio subscrito entre a Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (MUFACE) e a Consellería de Saúde do Goberno da Rioxa polo que se encomenda a esta a dispensación de medicamentos e produtos sanitarios en centros de asistencia social nesa comunidade autónoma.

Con este acordo, os mutualistas ingresados en residencias socio sanitarias da Comunidade Autónoma da Rioxa beneficiaranse, en condicións de igualdade respecto ao resto de residentes, do programa de dispensación de medicamentos implantado na comunidade, que xestiona a subministración de medicamentos aos ingresados nestas residencias desde os servizos de farmacia de determinados hospitais adscritos ao Servizo Rioxano de Saúde.

Deste xeito, os mutualistas beneficiaranse dos descontos no prezo dos medicamentos que se obteñan a través do Servizo Rioxano de Saúde, á vez que se promove unha xestión máis racional e eficiente da atención farmacéutica, ademais de lograrse un aforro no custo do financiamento público dos medicamentos, cuxo prezo é o que fixa en orixe o laboratorio de acordo cos criterios do Sistema Nacional de Saúde.

Mon, 02 Apr 2018 10:21:47 +0000 clara.macias 918 at http://www.muface.es
Primeiro Consello Xeral do 2018 http://www.muface.es/content/primer-consello-xeral-do-2018

MUFACE presenta o Plan Farmacia 2018-2019 e novas técnicas médicas ao servizo dos mutualistas

.A secretaria de Estado de Función Pública e o director xeral do organismo, informan do alto grao de cumprimento das recomendacións do Tribunal de contas

.Xa se reintegraron o 92,18% dos sobrecustos detectados en pagos polo tratamento da Hepatite C

.A oferta de servizos e especialidades médicas da Mutualidade incorpora catro innovadoras técnicas no seu catálogo: plataformas xenómicas para cancro de mama, control de ADN en sangue materno, radioterapia intraoperatoria e cirurxía robotizada Dá Vinci.

O Consello Xeral da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (MUFACE), reunido o martes 20 de marzo na sede central do organismo baixo a presidencia da secretaria de Estado de Función Pública, ElenaCollado , coñeceu o Plan de Mellora de Farmacia 2018-2019, cuxo obxectivo central é o perfeccionamento dos métodos que garantan que a asistencia farmacéutica ás súas mutualistas préstese nas mellores condicións de calidade, incluídos mecanismos de control máis eficaces para evitar duplicidades e gastos innecesarios, o que redundará nun mellor servizo ao colectivo.

A este respecto, o director xeral de MUFACE, Antonio Sánchez, detallou ao Consello os eixos fundamentais do plan, que se concretan en dez proxectos, algúns xa en marcha, que van desenvolverse ao longo dos dous próximos anos e que incorporan as recomendacións do Tribunal de Contas e da Comisión Mixta para as Relacións co Tribunal de Contas do Congreso dos Deputados.

En concreto, o Plan de Mellora de Farmacia (achégase un amplo resumo do mesmo) prevé a modificación do procedemento de xestión e pago dos medicamentos de dispensación hospitalaria, establecendo mecanismos máis eficaces de control e fiscalización, entre os que cabe destacar a posta en marcha nos próximos meses dunha aplicación informática que vai dotar ao circuíto de autorización e posterior pago do medicamento de maior transparencia e axilidade.

O Plan tamén recolle as medidas arbitradas para a recuperación das cantidades abonadas en exceso aos centros hospitalarios para financiar a compra de medicamentos contra a Hepatite C, e cuxo importe superase o teito máximo de gasto determinado polo Ministerio de Sanidade ou aos que non se apliquei a dedución do 7,5%.

Restitución de sobrecustos

A este respecto, o Consello foi informado os resultados do proceso de restitución que MUFACE puxo en marcha o pasado mes de novembro, grazas ao cal, a 15 de marzo de 2018, xa se recuperou o 92,18% das cantidades abonadas en exceso (1.475.921,43 €), estando previsto alcanzar o 100%  en próximas datas.

Outros dos proxectos estratéxicos do Plan Farmacia, xa previstos no Plan Impulso da Mutualidade, son a eliminación de duplicidades protexendo os dereitos do conxunto dos mutualistas, e o decidido impulso á receita electrónica, tanto no ámbito público como no privado.

En relación coa receita electrónica pública, desde a Dirección Xeral vén impulsando desde o último trimestre de 2017, unha axenda de reunións coas Comunidades Autónomas co obxectivo de estender aos mutualistas de opción pública a súa inclusión no sistema de receita electrónica ao longo de 2018. No ámbito privado, MUFACE está a desenvolver un sistema propio de prescrición denominado SIREM (Sistema Informático de Receita Electrónica de MUFACE).

Formación e transparencia

Será o desenvolvemento e implementación do sistema de receita electrónica, que está previsto culmine en 2019, a medida que contribuirá de forma máis efectiva a evitar a fraude e mellorar a prestación farmacéutica aos mutualistas, facéndoa máis accesible, eliminando na súa maioría o uso dos talonarios físicos e facilitando un uso máis racional dos medicamentos.

De face á implantación de todas estas medidas, MUFACE ten previsto pór en marcha diversas actuacións dirixidas á formación específica do persoal implicado na xestión da prestación farmacéutica, así como a publicación actualizada, na web do organismo e os portais de transparencia, do gasto global farmacéutico, ademais do agrupado polos seguintes conceptos:  gasto medio por receita e usuario; por grupos de medicamentos; gasto en Farmacia Hospitalaria; utilización de talonarios; e gasto en receita electrónica.

Catro novas técnicas médicas

No capítulo de novidades do Concerto, Elena Collado quixo pór de relevo o salto de calidade que supón para a oferta de servizos e especialidades médicas prestadas a través de MUFACE a incorporación de catro novas técnicas ás que xa teñen acceso os mutualistas sen necesidade de derivacións.

Concretamente, estas técnicas son as seguintes:

Plataformas xenómicas, que van permitir un prognóstico máis certeiro da evolución do cancro de mama tras a súa intervención cirúrxica, identificando de forma precisa a probabilidade de que se reactive o tumor nos 10 anos seguintes á detección da enfermidade e tras finalizar con éxito o primeiro tratamento. O valor predictivo desta técnica permitirá valorar o beneficio individual da administración de quimioterapia tras a extirpación do tumor, e está dirixida a mulleres menores de 75 anos e que fosen intervidas de cancro de mama previamente (menos de 8 semanas desde a última intervención), entre outros requisitos médicos relacionados coas características concretas da doenza.

ADN fetal en sangue materno, que permite a detección de forma non invasiva de posibles alteracións no ADN do feto durante o embarazo. Esta proba está especialmente indicada para a poboación de alto risco de trisomía (anomalía xenética caracterizada pola aparición dun cromosoma extra nun par), e a condición de que se trate dunha xestación única -na gemelar a proba ten menos sensibilidade- e non exista malformación maior detectada mediante proba ecográfica, entre outros requisitos médicos.

Radioterapia intraoperatoria, técnica incluída na especialidade de Oncoloxía Radioterápica (esixible desde Nivel IV de Atención Especializada no vixente Concerto de Asistencia Sanitaria coas Entidades). Esta técnica permite irradiar os tumores durante a intervención cirúrxica de forma directa sen danar o tecido san adxacente, e nalgúns casos pódese evitar ter que aplicar sesións de radioterapia externa. Veuse utilizando para o tratamento casos de moi alta complexidade, en particular en estadios avanzados de tumores de cabeza e pescozo, abdominais e torácicos.

Cirurxía robotizada Dá Vinci, que será utilizada en patoloxía oncolóxica de abdome e pelvis, así como nalgunhas patoloxías benignas moi seleccionadas, dependendo de criterios de extensión e localización.

Modernización

Xunto a estes temas, que foron os que concitaron o maior interese, o Consello Xeral de MUFACE foi informado, entre outros asuntos, sobre o proceso de modernización no que está inmerso o organismo, a evolución do colectivo e os novos servizos dos que xa poden beneficiarse os mutualistas na área de prestacións sociais, entre os que destaca a posta en marcha da solicitude telemática do subsidio por incapacidade temporal, grazas ao cal os mutualistas nesta situación, risco durante o embarazo ou risco durante a lactación natural xa non terán que desprazarse persoalmente ás oficinas de MUFACE para solicitar a contribución económica prevista para estas continxencias. A partir de agora, poderán realizar a solicitude de forma telemática a través da sede electrónica da Mutualidade, https://sede.muface.gob.es/, utilizando os procedementos de identificación previstos para a tramitación electrónica.

Membros do Consello Xeral de Muface

 

Wed, 21 Mar 2018 08:46:57 +0000 josejavier.uriz 911 at http://www.muface.es
O impacto económico de MUFACE na Rexión de Murcia foi en 2017 de 53 millóns de euros http://www.muface.es/el-impacto-de-muface-en-murcia-foi-en-2017-de-53-millóns-de-euros

· A Mutualidade atendeu o pasado ano a 52.000 persoas entre titulares e beneficiarios

· O director xeral de MUFACE visita xunto ao delegado do Goberno en Murcia o servizo provincial

· Durante a xornada sobre o “Aseguramiento da Saúde na Rexión de Murcia”, Antonio Sánchez desenvolveu o relatorio “Novo MUFACE: renovación dun modelo público-privado de éxito”

O Servizo Provincial da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, MUFACE, tivo o ano pasado un impacto de 53 millóns de euros sobre a economía rexional, segundo os datos facilitados polo delegado do Goberno na comunidade, Francisco Bernabé. Bernabé informou que a Mutualidade atendeu en 2017 a un colectivo de 52.000 persoas, entre titulares e beneficiarios.

O delegado do Goberno, que presentou a MUFACE como un modelo exemplar de colaboración público-privada, realizou este balance nun acto no que estivo acompañado polo director xeral de MUFACE, Antonio Sánchez Díaz. “O mutualismo administrativo configúrase como un sistema que favorece o equilibrio entre o sistema sanitario público e o privado e que contribúe de forma moi notable a ese estado do benestar polo que aposta decididamente, con feitos concretos, o Goberno de España”, apuntou Bernabé.

32 millóns en asistencia sanitaria

Só en asistencia sanitaria a Mutualidade gastou o pasado ano 32 millóns de euros na rexión, e tramitou un total de 15.772 expedientes polos que abonou sete millóns de euros en prestacións, máis outros 12 millóns de euros correspondentes a prestacións farmacéuticas e 1,25 millóns en prestacións e pensións do Fondo Especial. “Todas estas cifras, xunto aos citados 32 millóns de gasto en asistencia sanitaria, constitúe un impacto económico total de 53 millóns de euros anuais na Rexión de Murcia”, resaltou o delegado do Goberno, que detallou algunhas vantaxes do modelo MUFACE, como a libre elección de médico a nivel nacional, o acceso directo á atención especializada, a garantía de prestación dos servizos incluídos na carteira e a práctica de ausencia de listas de espera.

Un modelo de éxito

Previamente ao acto na Delegación do Goberno, Antonio Sánchez participou como relatora, xunto a outros destacados representantes da sanidade pública e privada, na xornada sobre “Aseguramiento da Saúde na Rexión de Murcia”, organizada pola Unión Murciana de Hospitais e Clínicas. Na mesa redonda sobre “Aseguramiento Público”, Sánchez desenvolveu o relatorio “Novo MUFACE: renovación dun modelo público-privado de éxito”.

Melloras en Lorca e Caravaca de la Cruz

A partir do 1 de xaneiro, a asistencia sanitaria á que teñen acceso os mutualistas de MUFACE que residen en Lorca viuse significativamente ampliada coa inclusión na súa carteira de servizos médicos das especialidades de nivel III que xa gozan funcionarios e familiares nas capitais de provincia e outros núcleos urbanos, como Murcia capital e Cartaxena

Ademais, o concerto 2018-2019 establece o dereito á atención de urxencias en centros hospitalarios públicos en situacións críticas agudas en que non haxa centro concertado. Isto mellora a protección no medio rural (municipios por baixo de 20.000 habitantes) e Nivel I, en que as entidades privadas non adoitan contar con centro para urxencias.

No que se refire a Murcia, este dereito afecta aos mutualistas de Caravaca e a Comarca do Noroeste, que poderán acudir ao Servizo de Urxencias do Hospital do Noroeste sen custo algún nas súas atencións asistenciais.

Tras a presentación do balance, o delegado do Goberno e o director xeral da Mutualidade, acompañados pola directora do servizo provincial do organismo, Marabillas Blanes, visitaron as instalacións de MUFACE en Murcia e saudaron aos funcionarios que desempeñan alí o seu traballo.

É a primeira vez que un delegado do Goberno e un director xeral de MUFACE visitan a sede da Mutualidade na capital murciana.

O Delegado do Goberno no Servizo Provincial de MUFACE

xornada sobre o “Aseguramiento da Saúde na Rexión de Murcia

Fri, 09 Mar 2018 13:17:18 +0000 josejavier.uriz 907 at http://www.muface.es
MUFACE, no Foro sobre saúde da revista Forbes http://www.muface.es/content/muface-en-o-foro-sobre-saúde-de-a-revista-forbes

Moderada polo presidente do Instituto para o Desenvolvemento e Integración da Sanidade (IDIS), Luís Mayero, o pasado mércores tivo lugar unha mesa redonda sobre o futuro do seguro de saúde na que interviñeron o director xeral de MUFACE, Antonio Sánchez, e os primeiros executivos de ASISA e ADESLAS, Enrique de Porres e Javier Murillo respectivamente. O tres relatores coincidiron en destacar a consolidación do modelo de colaboración público-privada nos xa 40 anos de vida do mutualismo administrativo, así como en subliñar a fortaleza do sistema sanitario español, afianzado como un referente mundial.

MUFACE, no Foro sobre saúde da revista ForbesNeste sentido, o director da Mutualidade de Funcionarios Civís do Estado puxo de relevo que o ‘Modelo MUFACE’, despois duns anos dalgunha incerteza provocada pola crise, afronta unha etapa de decidida modernización, ratificada polo Plan Impulso da entidade e a firma do Concerto 2018-19, cun orzamento próximo aos 2.200 millóns de euros e un incremento da prima do 5,62% sobre o anterior concerto bianual.

Antonio Sánchez expresou o seu convencemento de que a fórmula MUFACE ten absolutamente garantido o seu futuro, por canto ofrece ao mutualista altos niveis de calidade -o dez hospitais mellores de España están concertados coas entidades aseguradoras de MUFACE-,  garante a liberdade de elección entre sanidade pública e privada, e libera de presión aos servizos autonómicos de saúde, contribuíndo á sustentabilidade do sistema.

Pola súa banda, Javier Murillo, CEO de ADESLAS, glosou os éxitos do seguro sanitario privado español, grazas a que non é un mero intermediario financeiro, senón que se involucra na prestación do servizo e na directa intermediación do fornecedor co paciente, algo que non ocorre en todos os sistemas de seguros privados.

Murillo salientou a necesidade de abandonar, de cara ao futuro, modelos de saúde menos paternalistas nos que o paciente non sexa só un suxeito pasivo, senón que este poida e sexa tamén responsable da súa propia saúde: “O noso reto é prover de servizos eficientes a cidadáns que sexan os primeiros responsables de velar pola súa saúde”, apostilou o directivo de Adeslas.

Nesta liña incidiu o CEO de ASISA, Enrique de Porres, quen defendeu a necesidade de que administracións e aseguradores sigan traballando xuntas para conseguir coberturas de calidade á marxe de factores de risco como a idade do paciente. De Porres mostrouse confiado na sustentabilidade do seguro privado, que xestiona unha carteira de 10 millóns de cidadáns.

Fri, 02 Mar 2018 12:16:20 +0000 clara.macias 906 at http://www.muface.es
Os mutualistas poderán solicitar por internet o subsidio por incapacidade temporal http://www.muface.es/los-mutualistas-podran-solicitar-por-internet-o-subsidio-por-incapacidade-temporal

A medida, incluída no Plan de Impulso de MUFACE, elimina a obrigación de facer a solicitude de forma presencial e beneficiará anualmente a unhas 20.000 persoas.

 

Os mutualistas en situación de incapacidade temporal, risco durante o embarazo ou risco durante a lactación natural xa non terán que desprazarse persoalmente ás oficinas de MUFACE para solicitar a contribución económica prevista para estas continxencias. A partir de agora, poderán realizar a solicitude de forma telemática a través da sede electrónica da Mutualidade, https://sede.muface.gob.es/, utilizando os procedementos de identificación previstos para a tramitación electrónica.

Esta medida, que se enmarca dentro do obxectivo de eliminación de trabas e axilización de procedementos previsto na Lei de Procedemento Administrativo, supón un notable avance en termos de xestión e económicos, ademais de ter un gran impacto entre os mutualistas, xa que, no caso de MUFACE, as solicitudes de subsidio por Incapacidade Temporal (IT) alcanzaron en 2017 a cifra de 21.643.

Ademais de supor a eliminación de trámites e a mellora da prestación aos mutualistas, a solicitude telemática das IT entraña un aforro anual de ao redor de 1,5 millóns de euros, segundo os baremos estipulados no Plan de Simplificación Administrativa de 2015, e é o primeiro paso dun proceso xa iniciado de ampliación dos servizos da sede electrónica de MUFACE, na que está previsto integrar todos os procedementos de prestacións que ata agora se procuraban por outros medios.

No entanto, aqueles mutualistas que prefiran solicitar os distintos subsidios polas canles habituais, poderán seguir facéndoo obtendo os impresos da páxina web da Mutualidade (“Descarga de impresos”).

O desenvolvemento da solicitude telemática do subsidio por IT, que levaron a cabo os departamentos de Prestacións Sociais e  de Informática de MUFACE, é unha das 25 medidas establecidas no Plan de Impulso da mutualidade, así como un dos obxectivos recolleitos no Plan Transform@ dentro do programa de simplificación de trámites, a súa transformación a formato electrónico e de achegamento da Administración ao cidadán.

PARA SOLICITAR SUBSIDIOS POR IT/RE/RLN:

https://sede.muface.gob.es/

Tue, 13 Feb 2018 12:58:02 +0000 josejavier.uriz 901 at http://www.muface.es
O delegado do Goberno e o director xeral de MUFACE presiden a toma de posesión da nova directora do SP da Rioxa http://www.muface.es/content/el-delegado-do-goberno-e-o-director-xeral-de-muface-presiden-a-toma-de-posesi%C3%B3n-de-a

Antonio Sánchez reúnese coa conselleira de Sanidade para tratar da próxima activación da receita electrónica.

O delegado do Goberno na Rioxa, Alberto Bretón, e o Director Xeral de MUFACE, Antonio Sánchez, presidiron o pasado martes 6 de febreiro a toma de posesión de Manuela Merino como directora provincial de MUFACE. Merino substitúe a Luís Palazón, recentemente  xubilado tras ocupar a dirección de MUFACE na Rioxa desde 2009.

Nas súas palabras de benvida ao acto, o Delegado do Goberno manifestou que MUFACE siga é un “modelo de referencia da colaboración público-privada na prestación de asistencia socio-sanitaria aos funcionarios do Estado na Rioxa”, e animou a Merino a imprimir o seu sinal persoal no seu novo destino e facer valer todos os seus anos de experiencia na Administración.

Desde o 16 de xaneiro de 2017, Manuela Merino viña ocupando o cargo en funcións de Directora da área de Agricultura da Delegación do Goberno na Rioxa. Anteriormente, desde febreiro de 2010, foi Xefa de Sección de Inspección Farmacéutica e Control de drogas na área de Sanidade da Delegación do Goberno, onde chegou tras ocupar o mesmo posto na Subdelegación do Goberno en Cádiz desde xullo de 2006.

Reunión coa conselleira de Sanidade

Pola súa banda, o Director Xeral de MUFACE, tras felicitar á nova directora provincial e agradecer a súa dedicación a Luís Palazón, referiuse a as novidades do concerto 2018-2019, subliñando que coas melloras orzamentarias e asistenciais que contén “garántese a sustentabilidade do modelo MUFACE e de mellorar a calidade da asistencia sanitaria prestada aos nosos mutualistas”.

Con posterioridade, Antonio Sánchez visitou xunto á nova directora a sede de MUFACE en Logroño, para a continuación manter unha reunión de traballo coa conselleira de Sanidade do goberno autónomo, María Martín Dez de Baldeón, e outros responsables da Consellería, na que se avanzaron fórmulas para implementar a receita electrónica ao longo de 2018, así como os mecanismos máis adecuados de colaboración para mellorar a asistencia sanitaria no medio rural, coordinar a atención de chamadas ao 112 e a extensión das urxencias en hospital público en ausencia de medios concertados.

MUFACE Rioxa

MUFACE A Rioxa conta na actualidade con 9.590 afiliados, cuxa idade media é de 47 anos, repartidos entre Adeslas, ASISA, DKV Seguros e o Instituto Nacional de Seguridade Social. En xaneiro de 2018, un total de 163 mutualistas e 70 beneficiarios (familiares de mutualistas) cambiaron de entidade asistencial.

Xura do cargo

Wed, 07 Feb 2018 13:24:24 +0000 josejavier.uriz 883 at http://www.muface.es
A delegada do Goberno en Estremadura e o director xeral de MUFACE presentan as novidades do concerto 2018-2019 http://www.muface.es/content/la-delegada-do-goberno-en-extremadura-e-o-director-xeral-de-muface-presentan-as
  • Mérida e Almendralejo ven equiparada a asistencia especializada coa que se presta nas capitais de provincia

A delegada do Goberno, Cristina Herrera, e o director xeral de MUFACE, Antonio Sánchez, detallaron o pasado xoves, durante unha rolda de prensa conxunta celebrada en Badaxoz, as melloras do novo concerto de asistencia sanitaria das que se beneficiarán os 42.748 mutualistas da Comunidade Autónoma de Estremadura, dos cales 26.273 residen na provincia de Badaxoz e 16.475 en Cáceres.

A principal novidade do concerto 2018-2019, no que afecta a Estremadura, é a elevación da atención especializada en Mérida e Almendralejo do nivel II ao nivel III, que é o propio das capitais de provincia. Iso implica que os mutualistas residentes nesas localidades pasan a ter dereito a recibir das súas entidades as mesmas especialidades que Cáceres capital.

As novas especialidades esixibles, tanto en consultas externas como en réxime de hospitalización, son as seguintes: Alergología, Angiología e Cirurxía Vascular, Dermatoloxía médico-cirúrxica, Endocrinoloxía e Nutrición, Hematología e Hemoterapia, Nefrología, Pneumoloxía, Neurofisiología clínica, Neurología, Oncoloxía médica, Psiquiatría, Reumatoloxía e Urología.

“Creo que é un paso adiante moi importante”, sinalou a delegada do Goberno, quen engadiu que a partir do pasado 1 de xaneiro as entidades concertadas deben dispor nestas dúas localidades de urxencias hospitalarias en especialidades como Cardiología, Hematología, Medicamento Intensivo, Oftalmoloxía, ORL, Psiquiatría e Urología.

Ademais, amplíase a carteira de servizos noutras moitas especialidades, como Alergología, Cirurxía Vascular, Endoscopia, Dermatoloxía, Diagnóstico Prenatal  e hospital de Día en Hematología, entre outros servizos. Por último, referido a unidades multidisciplinares, incorpóranse dúas, que en Nivel II de Atención Especializada non se esixían: Unidade de coidados paliativos e Unidade da dor.

Plan impulso e colaboración público-privada

Outras melloras significativas, das que se beneficiarán os mutualistas estremeños son o dereito a ser atendido en nivel II en urxencias en hospital público, en ausencia de privado, e a ser ingresado no hospital público; a compensación a favor do paciente por desprazamento en vehículo particular ou taxi, nos casos en que a entidade non facilitase o transporte sanitario a o que estivese obrigada; a coordinación cos servizos autonómicos de emerxencia 112; a creación dun incentivo que premia a fidelidade ou permanencia do colectivo maior de 65 anos adscrito á entidade; e o impulso á receita electrónica, por citar algunhas das máis relevantes.

“Creo que o esforzo que realizou MUFACE, e por extensión o Ministerio de Facenda e Función Pública, é moi importante porque é ambicioso no seu contido e ademais dá estabilidade aos usuarios para os dous próximos anos, ampliando e mellorando neste caso o seu nivel asistencial para os almendralejenses e emeritenses”, apuntou o director xeral da Mutualidade.

Antonio Sánchez tamén precisou que se os medios esixidos en cada nivel asistencial non estivesen dispoñibles, coa firma deste novo convenio a entidade colaboradora está obrigada a facilitar o acceso dos beneficiarios a outros servizos privados que existan no mesmo municipio: “En caso de non existir, deben facilitar o acceso aos correspondentes servizos públicos, asumindo directamente os gastos que puidesen facturarse”.

O director xeral engadiu que o novo convenio que estará en vigor os dous próximos anos ten un respaldo orzamentario “moi importante” o que permitiu introducir un elenco de melloras asistenciais das que se beneficiarán os mutualistas residentes en Estremadura.

Por último, a delegada do Goberno puxo de relevo que “este novo convenio mellora dunha maneira integral o modelo de colaboración público-privada para os funcionarios e as súas familias no ámbito sanitario, cuns resultados moi satisfactorios nas máis de catro décadas que levan funcionando”.

Todas estas melloras están encadradas no Plan de Impulso da Mutualidade, un programa estratéxico aprobado por MUFACE que establece 25 proxectos que se están desenvolvendo ao longo desta lexislatura, entre os que destaca o de receita electrónica.

novidades do concerto 2018-2019. Presentación en Estremadura

 

Thu, 01 Feb 2018 23:00:00 +0000 josejavier.uriz 863 at http://www.muface.es