Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Novidades MUFACE http://www.muface.es/rss.xml é Prestacións por fillo ou menor a cargo con discapacidade, parto múltiple e bolsas 2018 http://www.muface.es/content/nuevas-cuantias-para-o-calculo-de-as-axudas-economicas-en-os-casos-de-parto-multiple-4

 

  • Información sobre as novas contías das axudas por fillo ou menor a cargo con discapacidade, das axudas por parto múltiple e das bolsas de estudo para 2018.

 

Novas contías das axudas por fillo ou menor a cargo con discapacidade

Dentro dos dous mecanismos de cobertura que configuran o Réxime Especial de Seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado, a prestación por fillo ou menor acollido a cargo, cando se trata de discapacitados, é xestionada por MUFACE.

Consiste nunha asignación económica mensual que se establece en función da súa idade, do grao de discapacidade e da necesidade do concurso doutra persoa.

As contías para o ano 2018 da prestación por discapacidade por modalidades, para fillo ou menor acollido a cargo, son as seguintes:

  • Modalidade 1 (menor de 18 anos cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33%):83,33 €/mes.
  • Modalidade 2 (maior de 18 anos cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%): 369,90 €/mes.
  • Modalidade 3 (maior de 18 anos cun grao de discapacidade do 75% ou superior e necesidade de terceira persoa): 554,90 €/mes.

Para máis información sobre axudas por discapacidade.

 

Axudas por parto múltiple 2018

Nos casos de parto múltiple, existen dous tipos de axudas: o pago único e o subsidio especial por maternidade.

Prestación de pago único por parto múltiple

A contía da prestación será, en función do número de fillos, de 4, 8 ou 12 veces o Salario Mínimo Interprofesional mensual vixente no día do nacemento ou data da sentenza de adopción, tal e como queda establecido no seguinte cadro:

Nº Fillos Simultáneos      Nº veces Importe Mensual S.M.I.       Importe en Euros (*)

               2                                           4                                       2.943,60

               3                                           8                                       5.887,20

               4 e máis                                 12                                      8.830,80

(*): Importe en Euros: R.D. 1077/2017, de 29 de decembro (BOE de 30 de decembro) para feitos causantes entre 01-01 e 31-12-2018.

Máis información sobre pago único por parto múltiple

Subsidio especial por maternidade

Axuda económica, tamén de pago único, á que teñen dereito as/os mutualistas cando se atopen nos supostos de feito legalmente establecidos de parto, adopción ou acollemento múltiples.

Esta axuda é compatible coa anterior e calcúlase segundo a seguinte regra e as bases de cotización vixentes segundo Cadro 1: (Base de cotización no día do feito causante X 42 días / 365 días) X (Nº fillos simultáneos - 1)

  Cadro 1 - bases de cotización:

Grupo/Subgrupo (EBEP)                                   Base de Cotización €/ano

A1                                                                                40.561,32

A2                                                                                31.922,78

B                                                                                  27.953,57

C1                                                                                24.517,24

C2                                                                                19.397,20

E (Lei 30/84) e Agrupacións Profesionais (EBEP)          16.537,66

Exemplos:

  • Caso base de cotización máxima:

40.561,32 X 42 / 365 = 4.667,32 € por cada fillo, adopción ou acollido (menos un).

  •  Caso base de cotización mínima:

        16.537,66 X 42 / 365 = 1.902,96 €.

Máis información sobre subsidio especial en caso de parto, adopción ou acollemento múltiples

 

Bolsas de estudo

Con data 27 de xullo de 2017 publicouse no BOE a Resolución de 14 de xullo de 2017, da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (MUFACE) pola que se convocan bolsas de estudo para mutualistas para o curso 2017-2018 e cuxo prazo de presentación de solicitudes finaliza o 31 de decembro de 2018, inclusive.

O obxectivo das bolsas de estudo é posibilitar a promoción social e cultural dos mutualistas, mediante unha axuda para a realización de estudos universitarios oficiais, contribuíndo ao pago da matrícula e gastos, total ou parcialmente, e ata un importe máximo de 150 euros por solicitante.

O formulario de solicitude de bolsa de estudo para o curso 2017-2018 está na Web de MUFACE a disposición dos interesados:

Máis información sobre as bolsas desta convocatoria:

  - Bolsas de estudo para mutualistas

          - Nota sobre a convocatoria

Prestacións Sociais Unidade de Apoio - Dirección Thu, 04 Jan 2018 09:33:37 +0000 2044 at http://www.muface.es
Cristóbal Montoro preside a firma do novo concerto de MUFACE http://www.muface.es/content/cristobal-montoro-preside-a-firma-do-novo-concerto-de-muface

O ministro de Facenda e Función Pública destaca a vixencia e o futuro do modelo de colaboración público-privada en materia de asistencia sanitaria.

Madrid, 28 de decembro de 2017.- A Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (Muface) e as aseguradoras Asisa, SegurCaixa Adeslas, DKV e Igualatorio Cantabria asinaron hoxe o novo concerto de asistencia sanitaria que conta cun orzamento total de 2.191 millóns de euros, o que representa un incremento do 5,62% (114 millóns) con respecto ao concerto anterior.

O concerto, que dará cobertura a un total de 1.477.320 beneficiarios aos que poderán sumarse uns 100.000 novos mutualistas, comprende dous contratos: un para a asistencia sanitaria en territorio nacional, que ascende a máis de 2.161 millóns de euros; e un segundo, por un importe duns 30 millóns de euros, que asume en exclusiva DKV e que cobre a asistencia aos 7.400 mutualistas destinados ou residentes no exterior e as súas familias.

Montoro: “Procedemento de éxito”

O concerto foi subscrito polo director xeral de MUFACE, Antonio Sánchez, e os representantes das aseguradoras, en presenza do ministro de Facenda e Función Pública, Cristóbal Montoro, e a secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado. Na súa intervención posterior, o ministro cualificou o modelo de Muface como "un procedemento de éxito" e "un exemplo de colaboración público-privada" polo que optan voluntariamente o 80% dos funcionarios públicos.

Así mesmo, Montoro recalcou que o sistema sanitario español é "dos mellores do mundo" e é un dos "grandes sectores da actividade económica" do noso país, un sector que dá traballo, lembrou, a 450.000 persoas. O titular de Facenda agradeceu ás aseguradoras o seu compromiso co modelo de Muface: "Nun momento de axustes orzamentarios tivemos a colaboración, a paciencia das aseguradoras, que entenderon que nos momentos críticos o sistema non se podía pór en risco. O Goberno sempre apostou e seguirá apostando por este sistema", engadiu.

O ministro finalizou a súa intervención apoiando expresamente o proxecto de renovación e modernización emprendido pola mutualidade e felicitando á secretaria de Estado da Función Pública, Elena Collado, e ao equipo de MUFACE, encabezado polo seu director xeral, polo traballo desenvolvido neste último ano.

Murillo: “Exemplo de eficiencia”

En nome das aseguradoras interveu o conselleiro-director xeneral de SegurCaixa Adeslas, Javier Murillo, quen mostrou a súa "satisfacción e agradecemento" pola continuidade do modelo Muface, á vez que resaltou o "compromiso do Goberno" con leste, unha fórmula que, a xuízo de Murillo, é un exemplo de “eficiencia e modernidade”. "Os anos pasados foron difíciles -recoñeceu-, e a firma de hoxe é unha excelente noticia tras anos nos que o convenio era difícil de xustificar para as entidades asinantes. Estamos nunha nova etapa, esperamos unha consolidación do modelo, e renovar unha aposta por un futuro dunha sanidade de máis calidade", concluíu.

Thu, 28 Dec 2017 12:42:57 +0000 2042 at http://www.muface.es
O último Consello Xeral do ano apoia o novo impulso á xestión na Mutualidade http://www.muface.es/content/el-ultimo-consello-xeral-do-ano-apoia-o-novo-impulso-a-a-gestion-en-a-mutualidade

A secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, preside a quinta reunión anual deste órgano.

O último Consello Xeral de MUFACE e quinto do ano, celebrado na sede central da Mutualidade en Madrid, o 19 de decembro de 2017, analizou amplamente a xestión desenvolvida durante 2017, así como o grao de cumprimento dos compromisos asumidos no arranque do presente exercicio.

Durante a reunión, presidida pola secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, púxose de manifesto o respaldo xeral aos proxectos do organismo, que teñen como principais obxectivos a mellora da calidade asistencial ao mutualista, a través da modernización dos procedementos internos e a optimización dos acordos coas entidades colaboradoras, e a renovación da aposta por un mutualismo eficaz e sustentable.

Neste sentido, a secretaria de Estado de Función Pública felicitou á Mutualidade polo traballo realizado durante 2017, destacando como un dos logros máis relevantes desta nova etapa o aseguramiento, con rango de lei, do dereito dos mutualistas a recibir asistencia sanitaria por parte dos medios públicos en igualdade de condicións co resto de cidadáns.

Elena Collado destacou así mesmo a próxima incorporación ao sistema duns 100.000 novos mutualistas, grazas ao acordo Ministerio-sindicatos de 29 de marzo sobre creación de emprego público, as melloras en materia de calidade asistencial que incorpora o concerto 2018-2019 e insistiu na necesidade de seguir apoiando e reforzando as direccións provinciais da Mutualidade.

Receita electrónica e Concerto 2018-2019

Pola súa banda, o director xeral de MUFACE, Antonio Sánchez, fixo un detallado repaso do traballo desenvolvido ao longo do ano, condensando en 12 fitos de xestión os principais obxectivos cumpridos e proxectos en marcha. En relación a estes últimos, confirmou que se traballa a bo ritmo para que os mutualistas de opción pública poidan entrar nos sistemas sanitarios autonómicos de receita electrónica en 2018, e aqueles que optasen pola opción privada poidan dispor desta a finais de 2019, como consecuencia do pleno desenvolvemento do sistema informático de receita electrónica de MUFACE (SIREM).

O director da Mutualidade explicou despois as principais novidades do novo concerto, que entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2018 e cuxa duración será de dous anos (Ver tríptico), supón un incremento da curmá do 5,62% e alcanza cífraa marca de 2.191 millóns de euros de orzamento. Antonio Sánchez referiuse tamén as actuacións acometidas para a posta en valor do patrimonio inmobiliario e a accesibilidade ás oficinas da Mutualidade, así como á exitosa celebración do acto de entrega de premios do recuperado concurso de pintura do BBVA para empregados e mutualistas de MUFACE. Así mesmo, expúxose o estado dos 25 proxectos que se desenvolven dentro do Plan de Impulso, póndose de relevo a complexidade tecnolóxica que supón a activación da receita electrónica.

Por último, interviñeron os representantes sindicais, quen expuxeron distintas cuestións relacionadas cos asuntos tratados durante a reunión, incidindo na importancia da recuperación do persoal da Mutualidade, tanto nos servizos centrais como nos periféricos, e na necesidade de mellorar a comunicación interna.

Fri, 22 Dec 2017 09:28:04 +0000 2039 at http://www.muface.es
Presentadas as bases do modelo de Receita Médica Electrónica Privada http://www.muface.es/content/presentadas-as-bases-do-modelo-de-receita-medica-electronica-privada

O pasado luns 18 de decembro, durante unha reunión na que participaron, entre outros, o director xeral de MUFACE, Antonio Sánchez, os presidentes de o Consello Xeral de Colexios Oficiais de Farmacéuticos e da Organización Médica Colexial, Jesús Aguilar e Serafín Romeu, así como representantes das mutualidades ISFAS e MUGEJU e de o Instituto para o Desenvolvemento e Integración da Sanidade (IDIS), presentáronse as bases do modelo de Receita Médica Electrónica Privada.

Desde a súa constitución o pasado 28 de setembro de 2017, o Grupo de Traballo sobre Receita Médica Electrónica Privada mantivo cinco reunións de face a desenvolver o deseño dun modelo consensuado de receita electrónica para a contorna privada que achegue unha solución global, estándar e interoperable, e de ámbito nacional. O obxectivo do modelo é que calquera prescrición electrónica realizada no marco da sanidade privada poida ser dispensada na farmacia comunitaria de calquera parte de España.

Na súa cita do luns, o grupo de traballo deu novos pasos na configuración do proxecto definitivo, que vai permitir un sistema de prescrición electrónica privada e que será levado á práctica, tras a súa presentación ás autoridades sanitarias competentes, a partir de xaneiro de 2018, coas correspondentes fases de probas piloto e despregamento dos sistemas de prescrición e dispensación.

O Plan de Impulso de MUFACE contempla como proxecto prioritario a implantación da receita electrónica a todos os mutualistas, estando previsto o seu uso xeneralizado ao longo de 2018 para aqueles que optasen pola sanidade pública e en 2019 para os que elixiron a privada.

Unidade de Apoio - Dirección Fri, 22 Dec 2017 09:14:37 +0000 2038 at http://www.muface.es
Novo número de revístaa MUFACE http://www.muface.es/revista/index.html

Xa se atopa dispoñible o último número de revístaa MUFACE (Nº 242/2017).

Unidade de Apoio - Dirección Fri, 15 Dec 2017 08:55:54 +0000 1780 at http://www.muface.es
MUFACE asina con Marrocos un memorándum de entendemento http://www.muface.es/content/muface-firma-con-marruecos-un-memorandum-de-entendemento

O acordo, que se asinou en Rabat no marco do encontro sobre mutualismo en África, sinala como ámbitos de colaboración, entre outros, o da formación, o intercambio de información de face a garantir a promoción do mutualismo, e o apoio a programas destinados á mellora das prestacións.

O director xeral de MUFACE, Antonio Sánchez, e o presidente da Mutualidade Xeral do Persoal das Administracións Públicas de Marrocos (MGPAP), Abdelmoula Abdelmoumni, asinaron o 1 de decembro en Rabat un memorándum de entendemento polo que se establecen mecanismos de cooperación mutua entre ambos os organismos.

En concreto, o acordo sinala como ámbitos de colaboración o da formación, o intercambio de información e comunicación de face a garantir a promoción do mutualismo; o deseño de produtos que garantan aos cidadáns o acceso á atención médica de calidade e a un custo moderado; o fortalecemento das capacidades técnicas de cada parte; e o apoio a programas destinados ao desenvolvemento e mellora das prestacións e os seus procedementos.

A alianza entre as mutualidades de ambos os países selouse no marco das Xornadas sobre a Gobernación Mutualista en África, que tiveron lugar en Rabat os días 1 e 2 de decembro, e nas que participaron o director xeral e a secretaria xeral de MUFACE, Myriam Pallares. Inauguraron as sesións de traballo o ministro marroquí de Reforma da Administración e a Función Pública, Mohamed Ben Abdelkader e o presidente do Consello Nacional de Dereitos Humanos, Driss O Yazami, entre outras autoridades do Reino Alauita.

Durante as xornadas, ás que asistiron dirixentes das administracións e mutualidades de diversos países africanos, latinoamericanos e de Turquía, así como representantes de empresas do sector que operan no continente, Antonio Sánchez desenvolveu nun relatorio as características do “modelo MUFACE” como exemplo de boas prácticas.

Para o desenvolvemento do memorándum entre as mutualidades de España e Marrocos, cuxa duración é de tres anos renovables, créase un comité que coordinará e supervisará as actividades que se deriven do acordo.

 

Unidade de Apoio - Dirección Tue, 05 Dec 2017 15:48:17 +0000 2036 at http://www.muface.es
As novidades do Concerto 2018-2019 centran a reunión dos directores provinciais http://www.muface.es/content/las-novidades-do-concerto-2018-2019-centran-a-reunion-de-os-directores-provinciais
  • Os servizos provinciais cobran crecente protagonismo na vida da Mutualidade

Na convención, á que asistiu a secretaria de Estado da Función Pública, Elena Collado, o director xeral de MUFACE anunciou a súa previsión de que a receita electrónica poida estar lista en 2018 para os mutualistas de adscrición pública e a finais de 2019 para a privada.

Os días 28 e 29 de novembro celebrouse en Madrid a segunda reunión anual de directores provinciais de MUFACE. A convención, que tivo lugar nas instalacións do Centro Nacional de Capacitación Agraria, abriuna o director xeral da Mutualidade, Antonio Sánchez, quen realizou un balance dos logros, mostrou a súa satisfacción polo traballo desenvolvido no último ano polos profesionais do organismo e deu a benvida ás incorporacións habidas no equipo directivo, tanto nos servizos centrais como nos provinciais.

A continuación, o director xeral debullou os principais obxectivos e proxectos do Plan Impulso, incidindo na necesidade de pór en valor o modelo MUFACE e a súa vixencia, e informou de que nos próximos meses producirase un cambio de tendencia que incorporará ao sistema ao redor de 100.000 novos mutualistas.

Receita electrónica e Concerto

En relación ao proxecto estrela de MUFACE para a presente lexislatura, a receita electrónica, o director da Mutualidade fixou como obxectivo a implementación da mesma ao longo de 2018 no segmento de mutualistas de adscrición pública, e a finais de 2019 no dos que optaron pola sanidade privada.

En canto ao Concerto 2018-2019, que se asinará coas entidades colaboradoras antes de fin de ano, Antonio Sánchez recalcou pola súa relevancia o incremento da curmá en 114 millóns de euros, o que representa un 5,62% máis que no anterior acordo bianual.

Tras o director xeral interviñeron Javier Uriz, vogal asesor, e Francisco Lara e María José Soto, responsables do departamento de Prestacións Sociais e Xestión Económica e Financeira respectivamente, quen abordaron temas relacionados coa elaboración dunha base de datos única e sen duplicidades, reformas relacionadas coa incapacidade temporal e as axudas asistenciais e os prazos previstos para o peche das contas a cargo do exercicio 2017.

Respaldo da secretaria de Estado

A primeira xornada completouse co traballo por grupos deseñado polo Departamento de Prestacións Sanitarias, cuxa responsable, Patricia Orde, coordinou esta actividade. Á sesión vespertina asistiu a secretaria de Estado da Función Pública, Elena Collado quen tamén agradeceu ao novo equipo de MUFACE, aos responsables provinciais e a todo o persoal da Mutualidade o traballo realizado durante o último ano.

O segundo día da convención abriuno a secretaria xeral da Mutualidade, Myriam Pallares, quen fixo fincapé nos esforzos que se están facendo para actualizar os medios da Mutualidade. Por último, o responsable de Informática, Santiago Graña, debullou os 21 proxectos que, do total de 25 que conforman o Plan Impulso, están dentro do programa de activación e actualización do seu compoñente tecnolóxico e a vogal asesor María Eugenia Mateos detallou o Plan de choque posto en marcha pola Dirección Xeral para dar cumprimento ás recomendacións do Tribunal de Contas relacionadas coa mellora da xestión farmacéutica.

Os dous días de intenso traballo culminaron co desenvolvemento dun Roll Playing, dirixido polo Departamento de Prestacións Sanitarias, centrado na aplicación das novidades do Concerto.

 

Tue, 05 Dec 2017 15:42:14 +0000 2035 at http://www.muface.es
Entrega dos Premios de Pintura BBVA http://www.muface.es/content/entrega-de-os-premios-de-pintura-bbva

Luns, 27 de novembro de 2017.

A presidenta do Congreso dos Deputados Ana Pastor, acompañada pola secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, e o director xeral de Muface, Antonio Sánchez, presidiu a entrega da última edición dos Premios de pintura BBVA para mutualistas e empregados da Mutualidade.

O acto tivo lugar no Palacio de Adanero, unha das sedes do Ministerio de Facenda e Función Pública, un feito “nada casual -en palabras de Antonio Sánchez-, xa que é unha mostra da prioridade que Muface e o servizo aos mutualistas representa nestes momentos no conxunto das políticas públicas do Departamento”. Segundo o director xeral, “é a confirmación do apoio institucional do Ministerio á Mutualidade e ao exitoso modelo de colaboración público-privada que a mesma representa”.

A presidenta do Congreso dos Deputados, que como lembraron os intervenientes foi directora da Mutualidade entre 1996 e 1999 e liderou unha etapa que cualificaron de “dourada” da entidade, felicitou á secretaria de Estado e ao director xeral de Muface polo seu labor, e lembrou a súa xestión á fronte do organismo como “a mellor etapa da súa vida”. Elena Collado, pola súa banda, volveu apostar polo Modelo Muface, do que é unha firme defensora e congratulouse da recuperación para a entidade do certame de pintura. Tamén reiterou “a implicación persoal da Secretaría de Estado no proxecto de mellora da asistencia sanitaria de case un millón e medio de funcionarios”.

Ademais dos autores das obras premiadas e seleccionadas, ao acto asistiron os xerentes das dúas mutualidades irmás, ISFAS e MUGEJU, a directora xeral de Gobernación Pública, María Pía Junquera Cedo, o director de captación e colectivos de BBVA, Fernando Arnal e anteriores directores xerais da Mutualidade como Carmen Román, José Mª Fernández Lacasa e Gustavo Branco; tamén estiveron presentes os membros do xurado, xunto a representantes, administrativos e sindicais, do Consello Xeral de MUFACE e representantes da Fundación IDIS e das entidades concertadas, ADESLAS, ASISA e DKV.

Este é sen dúbida un acto moi relevante para a vida da Mutualidade, que recupera, co apoio do BBVA, unha iniciativa que viña sendo unha tradición entre as súas actividades e que goza de enorme arraigamento entre o colectivo. Como destacou o director xeral, este certame “axuda a manter vivo ese espírito de gran familia de MUFACE, que en boa medida consérvase despois de catro décadas de historia, e que nos propuxemos recuperar e fortalecer”.

 

Unidade de Apoio - Dirección Tue, 05 Dec 2017 13:12:51 +0000 2034 at http://www.muface.es
OMC e MUFACE analizasen a situación dos médicos na contorna asistencial da Mutualidade http://www.muface.es/content/omc-e-muface-analizasen-a-situacion-de-os-medicos-en-a-contorna-asistencial-de-a

O presidente da OMC, Dr. Serafín Romeu, e o director nacional da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (MUFACE), Antonio Sánchez Díaz, mantiveron un encontro institucional co obxectivo de buscar vías de colaboración para analizar o exercicio privado do medicamento no entoo asistencial da mutualidade que dá cobertura a máis de millón e medio de persoas.

Este encontro produciuse tras a participación do presidente de MUFACE no I Congreso Nacional do Exercicio Privado do Medicamento, celebrado leste mesmo mes en Sevilla, onde se analizou a realidade do sector.

Coa reunión mantida na sede da OMC o pasado luns, ábrese unha vía de colaboración entre a corporación médica e MUFACE para analizar e profundar na realidade do exercicio privado dos médicos na contorna da mutualidade e coñecer o grao de satisfacción dos profesionais que dan asistencia sanitaria aos funcionarios que elixen esta opción.

Neste encontro participaron, por parte da OMC, ademais do presidente, o secretario xeral e o vice-secretario xeral, doutores Juan Manuel Garrote e José María Rodríguez Vicente, así como os técnicos Joan Camps, director da Unidade Tecnolóxica, e Teresa Echevarría, xerente. Por parte de MUFACE, estiveron, ademais do seu director xeral, Patricia Orde, directora do Departamento de Prestacións Sanitarias, e Pedro Ribes, xefe de área da Unidade Informática.

Na reunión tamén se analizou a situación da receita médica privada electrónica e o proxecto no que se están inmersos tanto MUFACE como a OMC, en función das competencias que lle atribúe á corporación médica o RD sobre receita médica e ordes de dispensación e a experiencia acumulada de varios anos coa receita médica privada en formato papel, tanto en recoñecemento do profesional prescriptor, como en posibilidade de anulación da mesma. No proxecto de receita médica privada electrónica traballan en colaboración, ademais da OMC, o Consello Xeral de Odontólogos e Podólogos, así como MUFACE, o Consello Xeral de Farmacia, o Instituto Social das Forzas Armadas (ISFAS), a Mutualidade Xeral Xudicial (MUGEJU) e o Instituto para o Desenvolvemento e Integración da Sanidade.

Wed, 22 Nov 2017 11:42:44 +0000 2033 at http://www.muface.es
Encontro coa Asociación de Xubilados da Policía http://www.muface.es/content/encuentro-con-a-asociacion-de-xubilados-de-a-policia

Sevilla, 10 de novembro de 2017

A secretaria xeral da Delegación do Goberno en Andalucía, Ana Vielba, e o director xeral de MUFACE, Antonio Sánchez, mantiveron unha reunión de traballo cunha representación da Asociación de Xubilados da Policía.

Na mesma, acordouse que por parte dos organismos competentes da Administración do Estado recolleranse, para a súa posterior avaliación e estudo, as necesidades específicas deste colectivo. 

Fri, 10 Nov 2017 13:24:37 +0000 2031 at http://www.muface.es