Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Novidades MUFACE http://www.muface.es/rss.xml é Autorizados os novos concertos de MUFACE cun orzamento de 2.200 millóns e un incremento de curmá do 5,62% http://www.muface.es/content/autorizados-os-novos-concertos-de-muface-con-un-orzamento-de-2200-millóns-e-un
  • A vixencia será de dous anos, 2018 e 2019, e suporán unha inxección de 114 millóns sobre os concertos anteriores.
  • O novo concerto garante a sustentabilidade do modelo Muface e mellora a asistencia sanitaria dos mutualistas

O Consello de Ministros autorizou á Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (Muface) a celebración dos concertos de asistencia sanitaria para os seus beneficiarios en territorio nacional e estranxeiro por un orzamento total de 2.191 millóns de euros, o que supón un incremento de curmá do 5,62 por 100, cifra superior á aprobada nos últimos anos, cunha inxección de 114 millóns de euros con respecto aos concertos anteriores.

A vixencia dos mesmos será de dous anos (2018 e 2019) e darán cobertura a un total de 1.175.787 mutualistas, aos que poderán sumarse uns 100.000 novos mutualistas, como consecuencia do acordo para a mellora do emprego público asinado cos sindicatos o 29 de marzo e das ofertas de emprego público, que contribuirán a rexuvenecer a idade medida do colectivo protexido.

Os concertos comprenden dous contratos: un para a asistencia sanitaria en territorio nacional, que ascende a máis de 2.161 millóns de euros; e un segundo, que cobre a asistencia para os 7.400 mutualistas destinados ou residentes no exterior e as súas familias, por un importe duns 30 millóns de euros.

Os dous concertos garanten a sustentabilidade do modelo Muface, melloran a asistencia sanitaria dos mutualistas, amplían a liberdade do mutualista para elixir a súa entidade, melloran a asistencia especializada, favorecen a coordinación cos servizos autonómicos de emerxencia e apostan decididamente pola receita electrónica.

Novidades

Os concertos 2018-2019 incorporan unha serie de novidades que melloran a asistencia aos mutualistas, entre as que cabe destacar:

-Establecen dous períodos de cambio (xaneiro e xuño) para a libre elección de entidade privada.

-Potencian a asistencia de nivel provincial e de grandes núcleos urbanos. Esténdese a trece novos municipios (Talavera, Alcalá de Henares-Torrexón de Ardoz, Alcorcón-Fuenlabrada-Móstoles, Gandía- Oliva, Lorca, Mérida-Almendralejo e Jerez de la Frontera-El Puerto de Santa María) a carteira de especialidades das capitais de provincias (nivel III) como neurología, pneumoloxía, unidade de coidados intensivos, urología, resonancias, etcétera.

-Activan o proxecto de receita electrónica para os mutualistas, que favorecerá o uso racional dos medicamentos e un mellor seguimento por parte do facultativo, aforrando tempo e desprazamento aos usuarios.

-Prevén o impulso de instrumentos de colaboración cos servizos autonómicos de saúde que atendan aos mutualistas en situación de emerxencia por activación do teléfono 112.
Contemplan a mellora da asistencia no medio rural mediante convenios coas Comunidades Autónomas, ampliando a cobertura a supostos ata agora non previstos en moitas rexións.

-Inclúen a cirurxía robotizada e a radioterapia intraoperatoria como servizos de referencia, o que permitirá o acceso de pacientes graves a técnicas cirúrxicas que permiten unha recuperación máis rápida e cómoda.

-Crean un sistema de incentivos destinado a favorecer a protección asistencial dos maiores e a oferta de servizos sanitarios por encima dos esixidos no concerto (bucodental, por exemplo).

-Amplían o período asistencial a recentemente nacidos ata o alta hospitalaria, o que outorga cobertura a casos en que sexa necesario realizar intervencións cirúrxicas posteriores ou realizar tratamentos sobre o bebé.

-Establecen a cobertura dos coidados paliativos no domicilio do paciente.

-Apostan pola modernización e o TIC, favorecendo a extensión dos catálogos dixitais de cadros médicos e sentando as bases para a historia clínica dixital.

Con estes concertos dótase dunha mellora integral un modelo de colaboración público privada no ámbito sanitario que conta con máis de catro décadas de historia. Para iso, aprobouse tamén un Acordo polo que se autoriza á Mutualidade a adquirir compromisos de gastos con cargos aos exercicios de vixencia dos concertos.

Unidade de Apoio - Dirección Fri, 22 Sep 2017 14:00:17 +0000 2018 at http://www.muface.es
Novo número de revístaa MUFACE http://www.muface.es/revista/index.html

Xa se atopa dispoñible o último número de revístaa MUFACE (Nº 241/2017).

Unidade de Apoio - Dirección Fri, 15 Sep 2017 08:07:28 +0000 1780 at http://www.muface.es
Convocatoria do Premio de Pintura BBVA 2017 http://www.muface.es/content/convocatoria-do-premio-de-pintura-bbva-2017

Convocouse o “Premio de Pintura BBVA-2017, para mutualistas e empregados de MUFACE”

De acordo coas bases do certame, poderán concorrer ao mesmo todos os mutualistas de MUFACE, independentemente de que se atopen en activo ou xubilados, así como o persoal que preste os seus servizos na Mutualidade.

O concurso, dotado cunha cantidade total de 14.000 euros, estará destinado a premiar a adquisición do tres obras, de entre as seleccionadas e designadas polo Xurado nomeado para o efecto. Os premios, por rigorosa orde de preferencia, terán a seguinte dotación económica: 6.000 euros o primeiro premio; 4.500 euros o segundo e 3.500 euros o terceiro.

A convocatoria do certame é consecuencia do convenio de colaboración subscrito, o 31 de agosto, co BBVA para o desenvolvemento do concurso de pintura para os mutualistas e empregados da Mutualidade, baixo a denominación “Premio de pintura BBVA-2017”.

Prazo e lugar de entrega das obras:

As obras poderán ser entregadas, persoalmente ou mediante axencia de transporte, entre o 15 de setembro e o 11 de outubro de 2017, de luns a venres, en horario de 9 a 14 horas en: MUFACE, Paseo de Xoán XXIII, nº26. 28040- Madrid.

 

Bases do certame.

Tríptico da convocatoria.

Cartel.

Unidade de Apoio - Dirección Wed, 06 Sep 2017 07:31:05 +0000 2015 at http://www.muface.es
Venda de bens por poxa pública http://www.muface.es/content/venta-de-bens-por-poxa-publica-1

Mediante Resolución da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, de 28 de agosto de 2017, publicada no BOE do dia 31 de agosto, anúnciase o alleamento por poxa pública, nun único chamamento, con proposición económica á alza en sobre pechado, de varios inmobles da Mutualidade situados en Madrid.

O detalle destes bens contense en o Prego de Condicións, de data 28 de agosto

O prazo para a presentación de ofertas será de 30 días naturais, a contar desde o día seguinte ao da publicación no Boletín Oficial do Estado do anuncio de celebración da poxa.

Esta actuación enmárcase dentro as medidas do Plan de Impulso de MUFACE tendentes á racionalización e posta en valor do patrimonio inmobiliario da Mutualidade.

Fri, 01 Sep 2017 12:17:46 +0000 2014 at http://www.muface.es
Recupérase o Premio de Pintura BBVA para mutualistas e empregados de MUFACE http://www.muface.es/content/se-recupera-o-premio-de-pintura-bbva-para-mutualistas-e-empregados-de-muface

Asina convenio colaboración entre MUFACE e BBVAAntonio Sánchez, director xeral da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, e Fernando Arnal, director de Captación, Colectivos e Sinerxías en representación de o  BBVA, asinaron hoxe na sede da Mutualidade un convenio de colaboración para o desenvolvemento do concurso de pintura para os mutualistas e empregados da Mutualidade, baixo a denominación “Premio de pintura BBVA-2017”, publicado no Boletín Oficial do Estado do 2 de setembro. Isto supón a recuperación dunha iniciativa de promoción da arte e a creatividade que sempre gozou de enorme arraigamento entre o colectivo, e que sumará con esta o dez edicións.  

O certame desenvolverase ao longo do último cuadrimestre de 2017. No mesmo poderán participar os mutualistas, tanto en activo como xubilados, así como o persoal que presta os seus servizos neste organismo, de conformidade coas bases do concurso que serán obxecto de publicación, entre outros, na páxina web e na próxima edición de revístaa MUFACE.

Asina convenio colaboración

Unidade de Apoio - Dirección Thu, 31 Aug 2017 12:33:00 +0000 2013 at http://www.muface.es
Convocatoria de bolsas de estudo para o curso 2017-2018 http://www.muface.es/content/convocatoria-de-bolsas-de-estudo-para-o-curso-2017-2018

Con data 27 de xullo de 2017 publicouse no BOE a Resolución de 14 de xullo de 2017, da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (MUFACE) pola que se convocan bolsas de estudo para mutualistas, para o curso 2017-2018; e cuxo prazo de presentación de solicitudes finaliza o 31 de decembro de 2018, inclusive.

NOTA.- Dado que ata decembro de 2017 pódense solicitar as bolsas de estudo para o curso 2016-2017, ata xaneiro de 2018 non se actualizará na Web de MUFACE a páxina da prestación e o formulario de solicitude correspondente á convocatoria para o curso 2017-2018.

 

Información das convocatorias de bolsas vixentes durante o ano 2017

Tue, 01 Aug 2017 10:19:10 +0000 2011 at http://www.muface.es
Regularización das cotizacións a MUFACE pola liquidación dos atrasos de 2017 http://www.muface.es/content/regularizacion-de-as-cotizacións-a-muface-por-a-liquidacion-de-os-atrasos-de-2017-0

No Boletín Oficial do Estado de data 12 de xullo de 2017 publícase corrección de erros da Lei 3/2017, de 27 de xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017.

En concreto, o apartado Uno do artigo 107, referente ás cotizacións á Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (MUFACE) para o 2017, fixa os seus efectos  desde o 1 de xaneiro de 2017, en lugar do día primeiro do mes seguinte á entrada en vigor da Lei 3/2017 publicada no BOE de 28 de xuño 2017.

A regularización das cotas abonadas desde xaneiro 2017  levará a cabo na nómina do mes que se regularicen as retribucións.

A información desta regularización das cotas, deberá ser transmitida conxuntamente coa información correspondente á nómina do mes na que se efectúa dita regularización.

Unidade de Apoio - Dirección Mon, 31 Jul 2017 07:14:35 +0000 2010 at http://www.muface.es
Exercicio do dereito de opción da LPGE´17 dos funcionarios incursos en procesos de promoción interna http://www.muface.es/content/ejercicio-do-dereito-de-opcion-de-a-lpge17-de-os-funcionarios-incursos-en-procesos-de

A Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2017, establece un dereito de opción para conservar a condición de mutualistas a favor de os funcionarios da Administración Civil do Estado que accedan, polo procedemento de promoción interna, a certos Corpos ou Escalas administrativos pertencentes ao Réxime Xeral da Seguridade Social.

A disposición final 6º da Lei 3/2017, de 27 de xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017 (LPGE17) procedeu á modificación dos artigos 7 e 8, e da disposición adicional primeira, do texto refundido da Lei sobre Seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado, aprobado por Real Decreto Lexislativo 4/2000, de 23 de xuño, (LSSFCE) outorgando un dereito de opción aos mutualistas que causen, ou causasen, baixa en MUFACE para manter ou, no seu caso, recuperar o alta en MUFACE en dous supostos:

  • Cando accedan por promoción interna a Escalas de Organismos Autónomos, e
  • Cando sendo transferidos ás Comunidades Autónomas accedan por promoción interna a Corpos ou Escalas propios da Comunidade Autónoma de destino.

Esta modificación normativa permite a estes funcionarios conservar ou, no seu caso, recuperar a condición de mutualistas obrigatorios de MUFACE, aínda que a efectos de pensións estean encadrados no Réxime Xeral da Seguridade Social, recibindo un tratamento “hibrido” similar ao dos funcionarios de novo ingreso desde o 1 de xaneiro de 2011, que a efectos de pensións xa non se integran no Sistema de Clases Pasivas do Estado.

Para maior información consulte a seguinte nota informativa

O dereito deberá exercitarse, por unha soa vez e con carácter xeral, no prazo de quince días desde a toma de posesión no novo Corpo ou Escala mediante o enchemento do impreso de solicitude normalizado dispoñible a través da páxina web da Mutualidade, en “descarga de impresos”, que se dirixirá ao Servizo Provincial de MUFACE ou Oficina Delegada de adscrición, podendo presentarse en calquera dos rexistros ou oficinas aos que alude o artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.  Aqueles funcionarios que se atopasen nesta situación á entrada en vigor da Lei de Orzamentos disporán dun prazo ata o 31 de decembro de 2017 para poder exercitar o seu dereito.

Unidade de Apoio - Dirección Fri, 21 Jul 2017 11:55:10 +0000 2007 at http://www.muface.es
Mantéñense as contías do subsidio de parto múltiple para 2017 http://www.muface.es/content/cuantias-para-o-calculo-do-subsidio-especial-por-maternidade-en-caso-de-parto-multiple-para

A Lei 3/2017, de 27 de xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017 (BOE do 28 de xuño) mantén os mesmos haberes reguladores que os establecidos no Real Decreto 746/2016, de 30 de decembro, sobre revalorización e complementos de pensións de clases pasivas e sobre revalorización das pensións do sistema da seguridade social e outras prestacións sociais públicas para o exercicio 2017 (BOE de 31 de decembro).

Iso significa que, acerca das bases de cotización anuais, as contías para o cálculo do Subsidio especial por maternidade en caso de parto múltiple para o ano 2017 son as mesmas que as aplicadas desde xaneiro de 2017.

Información sobre o Subsidio

Información sobre a Prestación

 

Wed, 05 Jul 2017 08:11:21 +0000 2006 at http://www.muface.es
O Director Xeral de MUFACE reúnese coa Xunta Directiva da Asoc. Profesional da Escala Técnica de Xestión de OO.AA. http://www.muface.es/content/el-director-xeneral-de-muface-se-reune-con-a-xunta-directiva-de-a-asoc-profesional-de-a

O Director Xeral de MUFACE, Antonio Sanchez, recibiu a  representantes da Asociación Profesional da Escala Técnica de Xestión de Organismos Autónomos (APETGOA).

Durante a reunión, o Director informou das importantes novidades incorporadas por Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2017, recentemente aprobada, ao Texto Refundido da Lei sobre Seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado. En particular, referiuse a as disposicións que permiten aos funcionarios de Escalas departamentais ou interdepartamentales de Organismos Autónomos manter a súa condición de mutualistas obrigatorios nos casos nos que accedesen a tales Escalas por promoción interna desde Corpos da Administración Civil do Estado.

Neste sentido, abriuse un prazo ata o 31 de decembro de 2017 para que aqueles funcionarios incluídos no Réxime Xeral de Seguridade Social que accederon no seu momento por promoción interna a corpos ou escalas propios das Comunidades Autónomas ou a Escalas de Organismos Autónomos e que pertencesen ao Réxime Especial de Seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado, poidan optar por unha soa vez por recuperar a súa condición de mutualistas obrigatorios de MUFACE con efectos desde o 1 de xaneiro de 2018.

Dentro da excelente relación entre a mutualidade e a asociación, acordouse establecer unha canle de colaboración para ofrecer información clara e resolver consultas que faciliten a aplicación destas disposicións.

Á reunión asistiron, ademais do Director Xeral de MUFACE, o presidente da APETGOA, Rubén Baz, a súa vicepresidenta, María Cardeal, e Juan David Sánchez, vogal da xunta directiva, e, por parte da Mutualidade, Javier Uriz, Vogal asesor, e Anxo Colmeiro, Director provincial de Asturias.

Unidade de Apoio - Dirección Wed, 05 Jul 2017 07:04:13 +0000 2005 at http://www.muface.es