Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Novidades MUFACE http://www.muface.es/frontpage?lang=gl gl Actualizadas as axudas por parto múltiple e por fillos ou menores a cargo con discapacidade http://www.muface.es/node/2738?lang=gl
 • As prestacións por lestes supostos ponse ao día tras a aprobación dúas Orzamentos do Estado 2018

As axudas que presta MUFACE por parto múltiple e as que reciben as familias por fillo ou menor a cargo con diferentes graos de discapacidade, foron actualizadas en función dás contías aprobadas nos Orzamentos Xerais do Estado de 2018.

En caso de parto múltiple, existen dous tipos de axudas: un pago único por cada fillo e un subsidio especial por maternidade, tamén de pago único, ao que teñen dereito as ou vos mutualistas que se atopen nos supostos de feito legalmente establecidos de parto, adopción ou acollemento múltiples.

Ambas as as axudas son compatibles, e non caso de partos múltiples a contía vai dous 2.943,60 euros por dous fillos (catro veces ou Salario Mínimo Interprofesional), aos 8.830,80 euros por catro ou máis fillos (doce veces ou SMI).

Nesta ligazón podar consultar a información completa sobre prestación de PAGO ÚNICO POR PARTO MÚLTIPLE

En relación ao subsidio especial por parto múltiple, a axuda económica á que teñen dereito as/vos mutualistas cando se atopen nos supostos de feito legalmente establecidos de parto, adopción ou acollemento múltiples, tamén de pago único e compatible coa anterior, oscila dous 1.928,65 euros cando a base de cotización é a mínima, e vos 4.730,34 euros lla base de cotización é a máxima. 

Acceda aquí a toda a información sobre SUBSIDIO ESPECIAL POR PARTO MÚLTIPLE

Axudas por discapacidade

Así mesmo, MUFACE xestiona para vos mutualistas do seu ámbito de protección a prestación por fillo ou menor acollido a cargo. Esta consiste nunha asignación económica mensual que se establece en función dá súa idade, do grao de discapacidade e dá necesidade do concurso doutra persoa.

As contías para ou ano 2018 dá prestación por discapacidade por modalidades, para fillo ou menor acollido a cargo, son as seguintes:

 • Modalidade 1 (menor de 18 anos cun grao de discapacidade do 33 ao 64 por cento): 83,33 €/mes.
 • Modalidade 2 (maior de 18 anos cun grao de discapacidade do 65 ao 74 por cento): 380,10 €/mes.
 • Modalidade 3 (maior de 18 anos cun grao de discapacidade do 75% ou superior e necesidade de terceira persoa): 570,20 €/mes.

Ligazón con toda a información sobre AXUDAS POR DISCAPACIDADE

Mon, 16 Jul 2018 15:20:45 +0000 josejavier.uriz 2738 at http://www.muface.es
Vos medicamentos co principio activo Valsartán, afectados pola alerta do AEMPS, poderán ser cambiados nas farmacias http://www.muface.es/node/2725?lang=gl

Ademais dá substitución polo seu médico, ou Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social habilitou unha nova vía para facilitar a substitución dous medicamentos afectados pola alerta sanitaria relacionada coas impurezas detectadas en determinados lotes de fármacos que conteñen Valsartán.

Un acordo alcanzado entre ou Ministerio, ou Consello Xeral de Colexios Farmacéuticos e vos 17 laboratorios farmacéuticos que se viron afectados, permite aos pacientes ou cambio nas farmacias dous medicamentos incluídos na alerta. Ou procedemento é de aplicación á prestación farmacéutica de MUFACE.

Non caso dous medicamentos xa dispensados, vos mutualistas e pacientes en xeral poden acudir á súa farmacia co envase afectado, onde comprobarase  que ou envase pertence a uns dous lotes afectados e será substituído por un envase dun medicamento dá mesma agrupación homoxénea a custo cero, tanto para ou paciente como para ou SNS e a farmacia.

Non caso de non ser posible ou anterior, ou farmacéutico derivará ao paciente ao médico.

Un total de 119 presentacións de medicamentos pertencentes a 17 laboratorios farmacéuticos víronse afectados.  Detállesvos podar consultar nesta ligazón:

https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano...

Tue, 10 Jul 2018 10:31:38 +0000 josejavier.uriz 2725 at http://www.muface.es
Ou cambio ordinario de xuño reflicte a gran estabilidade do modelo MUFACE http://www.muface.es/node/2720?lang=gl

Por primeira vez vos mutualistas e beneficiarios de MUFACE tiveron a oportunidade de cambiar de entidade aseguradora ou pasar dá sanidade privada á pública, e á inversa, durante ou novo período ordinario do mes de xuño, tal e como quedou establecido non Concerto 2018-2019.

Deste xeito, a data 2 de xullo contabilizáronse un total de 11.211 permutas, menos dunha cuarta parte dás que se produciron non cambio ordinario do último mes de xaneiro (47.815).

Vos datos que se recollen non seguinte cadro, con mínimas variacións nun colectivo de 1.458.00 persoas, reflicten a estabilidade do modelo e un notable nivel de satisfacción cos servizos sanitarios recibidos.

ALTAS-BAIXAS CAMBIO ORDINARIO XUÑO 2018

Entidade

Total altas

Total baixas

Diferenza

ADESLAS

3.611

3.588

23

ASISA

2.524

3.015

-491

IMQ

6

28

-22

DKV

2.485

3.059

-574

INSS/Serv. Públicos Saúde

2.585

1.521

1.064

Totais

11.211

11.211

 

 

Deste xeito, a distribución nacional dúas mutualistas e beneficiarios integrados en MUFACE queda como segue:

 • ADESLAS:                          532.972                 
 • ASISA:                               416.300
 • IMQ:                                      6.635
 • DKV:                                  191.310
 • INSS (Serv Público Saúde):   300.861
 •  

Coa introdución de dous períodos de cambio ordinario (xaneiro e xuño), MUFACE quixo ampliar as posibilidades de elección dúas mutualistas, reducindo ou número de cambios extraordinarios e, ou que é máis importante, favorecendo a competencia entre as entidades e a mellora dúas servizos que estas prestan.

Tue, 03 Jul 2018 12:09:51 +0000 josejavier.uriz 2720 at http://www.muface.es
Novo número de revístaa MUFACE http://www.muface.es/node/2441?lang=gl

Xa se atopa dispoñible ou novo número de revístaa MUFACE (Nº 244/2018)

Thu, 28 Jun 2018 11:48:25 +0000 clara.macias 2441 at http://www.muface.es
Máis de 460 persoas participan non maratón de doazón de sangue organizado en Alacante coa colaboración de MUFACE http://www.muface.es/node/2716?lang=gl
 • A doazón, con asistencia do director xeral de MUFACE e ou director provincial, celebrouse non Día Internacional do Doante de Sangue

  A campaña de doazón “Ao servizo dá vida”, impulsada pola Delegación de ASISA en Alacante e ou Centro de Transfusións dá Comunidade Valenciana, recolleu 460 doazóns, superando ou seu obxectivo (350).

  Ou maratón, organizada ou Día Internacional do Doante de Sangue, celebrouse non salón de actos do Museo Arqueolóxico de Alacante (MARQ). Na doazón, ademais de autoridades locais e provinciais, participaron ou director xeral de Muface, Antonio Sánchez, ou director provincial dá Mutualidade na provincia, Javier Camarasa, e a delegada de ASISA en Alacante, Dra. Paula Giménez.

  Esta iniciativa, organizada pola Delegación de ASISA en Alacante xunto ao Centro de Transfusións dá Comunidade Valenciana, contou coa colaboración do tres mutualidades de funcionarios do Estado (Muface, Mugeju e Isfas), ou Mando de Operacións Especiais (MOE) do Exército de Terra, a Garda Civil, a Subdelegación do Goberno en Alacante, a Dirección Territorial de Sanidade en Alacante, a Deputación de Alacante, ou Concello e ou Colexio de Médicos, a Policía Nacional e a Federación de Fogueiras de San Juan. Representantes de todas estas institucións participaron na doazón.

  Ademais, ou chef Pepe Rodríguez colaborou co maratón co deseño dun bocadillo que todos vos doantes recibiron tras a doazón xunto a un diploma que acredita a súa participación nesta actividade solidaria.

Campaña extracción de sangue

 

Thu, 28 Jun 2018 11:44:09 +0000 josejavier.uriz 2716 at http://www.muface.es
Ata ou 2 de xullo vos mutualistas poden solicitar ou cambio ordinario de entidade http://www.muface.es/node/2712?lang=gl

Ata ou vindeiro luns 2 de xullo, por ser ou 30 de xuño día inhábil, vos mutualistas e beneficiarios teñen a opción de elixir nova entidade aseguradora ou integrarse non Sistema Sanitario Público -e á inversa-, segundo ou previsto non Concerto 2018-2019, ou cal contempla dous períodos de cambio ordinario (xaneiro e xuño).

Con esta dobre opción anual, incorporada por primeira vez non Concerto, MUFACE quixo estimular a competencia entre as entidades colaboradoras e así mellorar a asistencia que se presta aos mutualistas. Un exemplo diso son as prestacións adicionais recentemente incorporadas ao catálogo de servizos dás aseguradoras e que non estaban incluídas non mesmo.

Tituláresvos que non soliciten cambio continuarán adscritos á mesma Entidade na que estean a 31 de decembro ou, non seu caso, a 31 de maio de cada ano. Só pódese solicitar ou cambio unha vez en cada período.

Para efectuar ou cambio de Entidade ou mutualista deberá presentar xunto á súa solicitude (Impreso de solicitude de cambio de Entidade), ou Documento de Afiliación ou, non seu caso, ou Documento asimilado ao de Afiliación, para a súa substitución non seu Servizo Provincial ou na Oficina de MUFACE máis próxima.

Cambio por internet

Tense certificado dixital ou DNI electrónico podar efectuar ou cambio (deberá contar previamente co número de afiliación á Seguridade Social) na Sede Electrónica de MUFACE ou utilizando vos medios de acceso proporcionados pola plataforma Cl@ve.

Máis información en:

Preguntas frecuentes

Mon, 11 Jun 2018 11:29:59 +0000 josejavier.uriz 2712 at http://www.muface.es
MUFACE e as aseguradoras acordan un amplo paquete de servizos adicionais http://www.muface.es/node/2704?lang=gl
 • Novas pólizas de seguros para familiares, telemedicina ou avanzadas técnicas de reprodución asistida, entre as novas prestacións que melloran ou Concerto.

As entidades aseguradoras que subscribiron con MUFACE ou Concerto de Asistencia Sanitaria 2018-2019 presentaron unha serie de servizos e prestacións adicionais que van desde novas pólizas de seguros para familiares a novas prestacións de telemedicina, pasando por estudos xenéticos e ou acceso a avanzadas técnicas de reprodución asistida e conservación de células nai, entre outros servizos que non estaban incluídos non catálogo concertado.

Deste xeito, a Mutualidade, unha vez realizada a avaliación correspondente dás prestacións adicionais ofertadas, cumpre cun dous compromisos fixados non Concerto, concretamente non Anexo 8, que identifica como obxectivo estratéxico prioritario a mellora do servizo ao colectivo protexido, ampliando as posibilidades de elección dúas mutualistas e incentivando a competitividade entre as distintas entidades aseguradoras.

Vos novos servizos que a partir de agora prestarán as entidades colaboradoras, Asisa, Segurcaixa Adeslas, DKV e Igualatorio de Cantabria, divídense en tres grandes apartados: asistenciais (tales como cirurxía refractiva, estudos biométricos e xenéticos, e distintos aspectos do medicamento reprodutivo), pólizas de seguros (bucodentais e de asistencia a familiares) e tecnolóxicas (telemedicina). Non cadro adxunto detállanse as prestacións adicionais que son gratuítas e aquelas ás que se lles aplicou unha rebaixa substancial igual ou maior do 15 por cento.

Pólizas de seguros

Vos mutualistas veranse beneficiados, por exemplo, cunha rebaixa substancial –igual ou superior ao 15 por cento- na contratación dá póliza de seguro dental por parte de Asisa, Adeslas e DKV. Ou Igualatorio de Cantabria non ofrece este desconto, aínda que se dispón dunha póliza dental para quen queira contratala, non só titulares mutualistas. A entidade cántabra e DKV tamén ofertan unha rebaixa substancial na contratación de pólizas de seguros de saúde para familiares. En Adeslas esta rebaixa só aplícase a menores de 44 anos. Asisa tamén ten este tipo de seguro de saúde, aínda que non se incluíu como prestación adicional ao non poder ofrecer unha rebaixa substancial.

Asistenciais

Nos servizos complementarios de carácter asistencial destacan distintas prestacións non ámbito dá reprodución humana asistida. Asisa ofrece incrementar a idade de 38 a 42 anos en técnicas de inseminación artificial con seme de parella, e de 40 a 42 anos con seme de doante, así como diversas técnicas de fecundación in vitro. Tamén prevé descontos substanciais en conservación de células nai e unha rebaixa maior do 15 por cento en conxelación de ovocitos. Este último desconto tamén ou contempla Igualatorio Cantabria. “A reprodución asistida xa está contemplada non Concerto. Ou que agora ofértase nas prestacións adicionais son outras condicións diferentes, como ou aumento dá idade, ou casos de parellas sas que queiran deixar para máis adiante ou tratamento de fertilidade”, afirma Carmen Marcos, subdirectora adxunta do Departamento de Prestacións Sanitarias de MUFACE.

Neste apartado, tamén ou Igualatorio de Cantabria ofrece rebaixas substanciais para a fecundación in vitro con gametos propios ata vos 42 anos e con óvulos doados ata vos 45. É dicir, contempla senllos aumentos dá idade respecto do establecido non Concerto.

Outra prestación adicional de Asisa, neste caso gratuíta, consiste na elaboración de estudos biométricos dá pisada, tanto para deportistas como para calquera tipo de paciente que poida ter patoloxías non pé, e así saber necesítanse persoais ou requiren outras terapias. Pola súa banda,  Igualatorio Cantabria ofrece unha rebaixa substancial non estudo estático e dinámico dá pisada.

Non que respecta a estudos preventivos, esta mesma entidade ofrece rebaixas substanciais nos estudos xenéticos de nutrición e lesións deportivas. Non apartado de oftalmoloxía , a cirurxía refractiva con láser para corrixir defectos tales como a miopía, a hipermetropía e ou astigmatismo conta con descontos substanciais por parte de Asisa, Adeslas e Igualatorio Cantabria.

Asisa tamén propón unha rebaixa nos estudos xenéticos sobre hipertensión, mentres que ou Igualatorio Cantabria contempla un amplo espectro de descontos en recoñecementos médicos, con exploracións complementarias e informe clínico con valoración global.

Algunhas entidades ofertaron servizos específicos, como ou portal de prevención e xestión de enfermos crónicos que prestará gratuitamente Adeslas, e que inclúe, como mellora do estipulado non Concerto, plans de saúde a disposición do mutualista para a prevención e mellora do estilo de vida, con asesoría xeral sobre alimentación e exercicio, entre outras.

DKV ofrece unha rebaixa substancial para a chamada ‘Renda hospitalización’, que contempla a cobertura de gastos extraordinarios derivados ou relacionados cunha hospitalización, tales como traslados, manutención do acompañante, coidado de nenos ou axuda doméstica, ata un máximo dun ano en calquera hospital.

Telemedicina

Non que a prestacións de ámbito tecnolóxico refírese, ou tres principais entidades ofrecen gratuitamente asesoramento médico a distancia, xa sexa por teléfono ou chat. Doutor Virtual chámase ou servizo en liña gratuíto que ofrece Asisa. Adeslas destaca polo seu servizo de segunda opinión médica, tamén gratuíto, que proporciona aos mutualistas un asesoramento independente, por canles non presenciais, valioso para tomar decisións complexas. Contan para iso cun programa que dá acceso a expertos médicos de prestixio nacional e internacional. Unha vez finalizado ou proceso, ou mutualista recibe un dossier coa opinión destes expertos.

DKV oferta gratuitamente unha plataforma tecnolóxica integral para ou coidado dá saúde a distancia que inclúe ou Historial Clínico Dixitalizado de cada paciente e funcionalidades de autocuidado de saúde e hábitos saudables, servizos que se complementan coas Apps ‘Quero coidarme’ e ‘Dixital doutor’. Esta última é moito máis que unha aplicación móbil de vídeoconsulta médica ou chat, pois conta cun revisador de síntomas que permite obter unha orientación médica de forma privada e sen esperas.

Cirurxía robótica

A este amplo paquete de servizos adicionais hai que engadir as innovacións médicas que achega a cirurxía robótica xa incluídas dentro dá Carteira de Servizos do vixente Concerto de Asistencia Sanitaria e que cobren mediante esta técnica as seguintes intervencións:

Cirurxía Urológica

  • Cancro de próstata: prostactectomía radical
  • Cancro renal: nefrectomía parcial

 Cirurxía xinecolóxica

  • Tumoración de endometrio: histerectomía total

 Cirurxía xeral e de aparello dixestivo

  • Tumor gástrico: Cirurxía esófago-gástrica.
  • Tumor colo-rectal: cirurxía colo-rectal.

 

PRESTACIÓNS ADICIONAIS

ENTIDADE

GRATUÍTAS

CON REBAIXA SUBSTANCIAL (>/= 15%)

ADESLAS

Servizo de orientación médica

Póliza dental

Segunda opinión médica

Cirurxía refractiva

Portal de prevención e xestión de enfermos crónicos

Póliza saúde para familiares (menores de 44 anos)

ASISA

 

Doutor virtual (consulta en liña)

Póliza dental

Cirurxía refractiva

Conxelación ovocitos en condicións distintas ao Concerto

Conservación de células nai

 

Estudo biométrico dá pisada

Reprodución asistida (aumento idade inseminación artif.)

Estudo xenético de nutrición deportiva

Estudo xenético de lesións deportivas

Estudo xenético de hipertensión

DKV

Asesoramento médico a distancia (consulta en liña)

Póliza dental

Plataforma saúde dixital (+ App Quero coidarme)

Póliza saúde para familiares

Cartafol Saúde e laboratorio (historial clínico dixitalizado)

Renda hospitalización (cobertura gastos extraordinarios)

‘Dixital Doutor’

 

IGUALATORIO CANTABRIA

 

Póliza saúde para familiares

Cirurxía refractiva

Reprodución asistida (Fecundación in vitro de gametos propios ata 42 anos e óvulos doados ata 45 anos)

Recoñecementos médicos

Estudo dá pisada

Conxelación ovocitos en condicións distintas ao Concerto

Wed, 06 Jun 2018 08:13:19 +0000 josejavier.uriz 2704 at http://www.muface.es
DKV incorpora máis de 3.000 novos médicos á súa oferta para mutualistas http://www.muface.es/node/2604?lang=gl

DKV incorporou 3.035 médicos novos ao cadro médico para mutualistas co obxectivo de reforzar a súa oferta de face ao próximo mes de xuño. A mellora do cadro produciuse sobre todo nas especialidades de Medicamento Xeral (244), Pediatría (167) e Ginecología (366).

En canto ás provincias máis reforzadas destacan Barcelona (1.582 médicos adicionais) e Valencia (477), aínda que ou incremento, en termos porcentuais, é tamén moi significativo nun bo número de provincias, entre elas Toledo, Cádiz, Málaga, A Coruña e Cáceres.

Ou concerto en vigor ofrece a mutualistas e beneficiarios a opción de cambiar de compañía aseguradora non mes de xuño, ademais do habitual cambio ordinario que tivo lugar non mes de xaneiro.

DKV é unha dás compañías vinculada a MUFACE desde vos inicios dá Mutualidade, está implantada en todo ou territorio nacional cunha ampla rede de oficinas de seguros de saúde e consultorios, onde traballan case 2.000 empregados que dan servizo a preto de 2 millóns de clientes.

Listaxe completa por localidades

Fri, 25 May 2018 12:12:32 +0000 josejavier.uriz 2604 at http://www.muface.es
Ou subdelegado do Goberno e ou director xeral de MUFACE presiden a toma de posesión do novo director provincial de Lugo http://www.muface.es/node/2474?lang=gl

Ou subdelegado do Goberno en Lugo, Ramón Carballo, e ou director xeral de MUFACE, Antonio Sánchez, presidiron ou pasado martes 24 de abril ou acto de toma de posesión do novo director dá mutualidade na provincia, Marco Antonio Fernández Piñeiro.

Nas súas palabras, ou subdelegado do Goberno deu a benvida ao novo director provincial, do que destacou as súas “ganas, boa disposición e ilusión”, á vez que lle animou a facer valer a ampla experiencia de Fernández Piñeiro na Administración “para que MUFACE siga sendo un referente de colaboración público-privada na prestación dá asistencia sanitaria aos funcionarios do Estado en Lugo”.

Pola súa banda, Antonio Sánchez expresou tamén ou seu apoio ao novo responsable dá mutualidade nesta provincia, destacando que se fai cargo dun servizo “moi eficiente”, como demostran vos indicadores de funcionamento de MUFACE en Lugo. Neste sentido, Sánchez explicou que “mentres a media de resposta ás distintas solicitudes de asistencia é de 5,99 días a nivel nacional, non caso de Lugo sitúase en 2,46 días”.

Ou director xeral dá mutualidade puxo así mesmo de manifesto que MUFACE está a desenvolver unha nova plataforma que vai permitir que a receita electrónica privada sexa unha realidade ao longo de 2019 para aqueles mutualistas que optasen polas entidades concertadas.

Marco Antonio Fernández Piñeiro, Lugo 1969, releva non cargo a María Eugenia Mateos, nomeada asesora do director xeral de MUFACE. É licenciado en Dereito e conta cun Master en Prevención de Rochas Laborais. Pertence ao Corpo Superior dá Administración dá Xunta de Galicia e desempeñou diversos postos nas delegacións territoriais dás consellerías de Cultura, Comunicación Social e Turismo, na de Agricultura, Gandaría e Política Agroalimentaria e tamén en Presidencia, Administración Local e Interior. Actualmente era Xefe de Sección de Asuntos Xerais na Xefatura Territorial de Infraestrutura e Vivenda.

Ao acto, celebrado na Subdelegación do Goberno, asistiron responsables dás distintas unidades dá Administración Periférica do Estado na provincia.

Toma posesión novo Director do S.P. Lugo

 

Nomeamento

Wed, 25 Apr 2018 12:40:30 +0000 clara.macias 2474 at http://www.muface.es
‘Correo Farmacéutico’ premia a receita electrónica privada como unha dás mellores iniciativas de 2017 http://www.muface.es/node/2471?lang=gl

 • Ou galardón reafirma a importancia do proxecto impulsado polas mutualidades dá Administración, vos colexios de médicos e farmacéuticos e ou IDIS.

 

Ou proxecto de receita médica electrónica privada, impulsado pola Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (MUFACE), ISFAS, MUGEJU, ou Consello Xeral de Colexios Oficiais de Farmacéuticos (CGCOF), a Organización Médica Colexial (OMC) e ou Instituto para ou Desenvolvemento e Integración dá Sanidade (IDIS), foi elixido como unha dás Mellores Iniciativas dá Farmacia de 2017.

En nome de MUFACE asistiu á entrega do galardón, outorgado pola publicación Correo Farmacéutico na categoría “Profesión e deontología”, ou seu director xeral, Antonio Sánchez. Durante unha gala celebrada ou pasado luns 9 de abril en Madrid, tamén se coñeceron vos premios aos mellores “Proxectos solidarios e mecenado”, en “Investigación, farmacoloxía e produtos sanitarios”, “Atención farmacéutica e educación sanitaria”, “Política farmacéutica e iniciativas legais” e “Formación”. Ou presidente do CGCOF, Jesús Aguilar, recibiu ou galardón ao “Farmacéutico do ano”.

Modelo consensuado

Desde setembro de 2017, data na que se constituíu ou denominado Grupo de Traballo sobre Receita Médica Electrónica Privada, MUFACE e vos principais responsables de médicos e farmacéuticos, xunto a IDIS, veñen desenvolvendo ou deseño dun modelo consensuado de receita electrónica para a contorna privada que achegue unha solución global, estándar e interoperable, e de ámbito nacional.

Ou obxectivo do modelo é que calquera prescrición electrónica realizada non marco dá sanidade privada poida ser dispensada na farmacia comunitaria de calquera parte de España , como consecuencia dá posta a disposición do Sistema NodoFarma, que facilitará as comunicacións desde as farmacias, a través dá rede colexial farmacéutica.

Unha vez desenvolvidas as probas piloto previstas polo Grupo de Traballo e ou correspondente despregamento dous sistemas de prescrición e dispensación, ou proxecto será presentado ás autoridades sanitarias para a súa definitiva aprobación ao longo de 2018.

Entrega dous premios correo farmacético ás mellores iniciativas de 2017

Wed, 11 Apr 2018 08:06:28 +0000 josejavier.uriz 2471 at http://www.muface.es