Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Novidades MUFACE http://www.muface.es/rss.xml é O próximo 29 de maio MUFACE ampliará os servizos consultados a través da Plataforma de Intermediación de Datos. http://www.muface.es/content/el-proximo-29-de-maio-muface-ampliase-os-servizos-ofertados-a-traves-de-a-plataforma-de

O acceso aos novos servizos permitirá simplificar a xestión dos procedementos administrativos e aforrar trámites administrativos ao cidadán.

Este novo servizo queda enmarcado dentro da execución das medidas incoporadas ao Plan do Impulso da Mutualidade.

A Plataforma de Intermediación de Datos é un sistema que permite a verificación e consulta de datos en liña que obran xa no seu poder por parte da Administración. Desta forma evítase que o usuario teña que achegar documentos acreditativos nas xestións ou trámites que poñan en marcha, como, por exemplo o documento de identidade ou o certificado de empadroamento, entre outros.

Coa posta en funcionamento dos novos servizos preténdese dar cumprimento de forma máis áxil aos dereitos recoñecidos no Artigo 28.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas; facer máis cómodo para o cidadán o inicio de trámites; simplificar a xestión dos procedementos administrativos; reducir o volume de papel xestionado na Administración; e incrementar a colaboración entre as diferentes administracións, así como a seguridade e a calidade da información.

Na actualidade, MUFACE accede a través da PID aos servizos de Vida Laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TGSS). Ao longo do mes de xuño de 2017 poderá consultar e/ou verificar, previo consentimento do interesado, no seu caso, datos de identidade e/ou de residencia (DGP e INE); de nacemento, matrimonio e falecemento (Rexistro Civil); e de rendas (AEAT). Ademais, en breve tamén poderá acceder á consulta do grao e do nivel de dependencia (IMSERSO).

Unidade de Apoio - Dirección Thu, 25 May 2017 14:36:43 +0000 1992 at http://www.muface.es
Convocatoria de axudas de protección sociosanitaria de MUFACE para o ano 2017 http://www.muface.es/content/convocatoria-de-axudas-de-proteccion-sociosanitaria-de-muface-para-o-ano-2017

Con data 23 de maio de 2017 foi publicada no Boletín Oficial do Estado a Resolución de 10 de maio de 2017, da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se convoca a concesión de axudas de protección sociosanitaria durante o ano 2017.

A convocatoria incorpora, dentro da execución das medidas do Plan de Impulso de MUFACE, a posibilidade de que sexa a Mutualidade quen acceda directamente á Plataforma de Intermediación de Datos para a obtención dos datos que obren en poder da Administración Pública e sexan necesarios para a tramitación dos procedementos, previa autorización, no seu caso, do solicitante.

Prestacións Sociais Unidade de Apoio - Dirección Tue, 23 May 2017 08:49:03 +0000 1990 at http://www.muface.es
Venda de bens por poxa pública http://www.muface.es/content/venta-de-bens-por-poxa-publica-0

Mediante Resolución da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, de 7 de abril de 2017, publicada no BOE do dia 17 de abril, anúnciase o alleamento por poxa pública, nun único chamamento, con proposición económica á alza en sobre pechado, de varios inmobles da Mutualidade situados en Madrid.

O detalle destes bens contense en o Prego de Condicións de data 11 de abril (firma electrónica).

O prazo para a presentación de ofertas será de 30 días naturais, a contar desde o día seguinte ao da publicación no Boletín Oficial do Estado do anuncio de celebración da poxa.

Mon, 17 Apr 2017 12:35:37 +0000 1986 at http://www.muface.es
Novo número de revístaa MUFACE http://www.muface.es/revista/index.html

Xa se atopa dispoñible o último número de revístaa MUFACE (Nº 239/2017).

Secretaría Xeral Fri, 07 Apr 2017 11:29:24 +0000 1780 at http://www.muface.es
Celebrado o segundo Consello Xeral de MUFACE da lexislatura http://www.muface.es/content/celebrado-o-segundo-consello-xeral-de-muface-de-a-lexislatura

O día 28 de marzo tivo lugar a celebración dun novo Consello Xeral de MUFACE, presidido nesta ocasión polo director xeral da Mutualidade, Antonio Sánchez.

Á reunión asistiron os representantes da Administración Xeral do Estado no Consello, entre eles, o secretario xeral de Administración Dixital, Domingo Molina, ademais dos representantes da Subsecretaría de Facenda e Función Pública, da Dirección Xeral de Función Pública e o Instituto Nacional da Seguridade Social. Participaron, así mesmo, representantes das organizacións sindicais CSI-F, UXT e CCOO.

 

A reunión centrouse na presentación ante o Consello do Plan de Impulso da Mutualidade que marca as actuacións e prioridades a desenvolver ao longo da presente lexislatura, co obxectivo de mobilizar os recursos internos e proxectar cara ao futuro a vocación de servizo asistencial que está na base da entidade. O Plan articúlase ao redor de dous obxectivos estratéxicos (mellorar o servizo prestado aos mutualistas e a xestión interna da Mutualidade) e consta de 12 eixos que inspiran un elenco de 25 proxectos de distinta natureza.

O Plan promove un cambio de cultura organizativa sobre a base da posta en valor do modelo de colaboración público-privada, a aposta pola modernización tecnolóxica da xestión e a atención e protección do mutualista como valor fundamental.

Trátase de establecer unha planificación que permita concentrar recursos nos proxectos prioritarios, tales como a provisión de prestacións a través de sede electrónica, o cartón sanitario interoperable, a receita electrónica e a accesibilidade nas oficinas.

Adicionalmente, abordáronse outros aspectos de xestión, como os relativos ao anteproxecto de orzamento para 2017 e os traballos preparatorios do próximo concerto sanitario. O Consello Xeral ha informado favorablemente o alleamento mediante poxa de dous inmobles do fondo especial.

 

Unidade de Apoio - Dirección Wed, 29 Mar 2017 12:11:27 +0000 1982 at http://www.muface.es
Certificado de retención de IRPF respecto das prestacións do ano 2016 http://www.muface.es/content/certificado-de-retencion-de-irpf-respecto-a-as-prestacións-do-ano-2016

Xa está dispoñible na Sede Electrónica de MUFACE o certificado de retención de prestacións correspondente ao ano 2016.

Para facer uso deste servizo da Sede Electrónica disponse de dúas alternativas de acceso:

  • Con usuario e contrasinal. Se aínda non dispón diso pode obtelo facilmente, a través da seguinte ligazón: obtención de usuario e contrasinal
  • Con DNIe ou outro certificado electrónico recoñecido.
Tue, 28 Mar 2017 12:05:16 +0000 1980 at http://www.muface.es
Reunión de directores provinciais da Mutualidade 14-3-2017 http://www.muface.es/content/reunion-de-directores-provinciais-de-a-mutualidade-14-3-2017

A Secretaria de Estado de Función Pública presenta ao novo equipo da Mutualidade e expresa o seu apoio ao novo plan da organización.

MUFACE pon en valor o traballo asistencial que se presta nas Direccións Provinciais e aposta por un proxecto participativo.

O 14 de marzo a Secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, presidiu a reunión de directores provinciais da Mutualidade. Convocada polo director xeral da Mutualidade, Antonio Sánchez, tamén contou coa participación do equipo directivo de servizos centrais e do propio gabinete da Secretaría de Estado. 

A reunión perseguía o dobre obxectivo de presentar ao novo equipo da Mutualidade e promover a participación na elaboración do Plan de impulso da Mutualidade.

Na súa intervención, Elena Collado destacou a firme aposta institucional polo modelo de MUFACE como referente de atención sanitaria de calidade e de servizo de trato humano, e expresou o apoio incondicional da Secretaría de Estado de Función Pública ao organismo na súa nova andaina. Ademais, mostrou o seu recoñecemento e proximidade ao persoal que desenvolve as súas funcións nas direccións provinciais, insistindo na importancia da participación de todos na planificación da actividade que se está levando a cabo.

Pola súa banda, o director xeral, Antonio Sánchez, presentou as liñas xerais do Plan de Impulso da Mutualidade, que ordenará as súas actuacións e prioridades durante os próximos anos, ao redor de dous obxectivos estratéxicos, a mellora do servizo prestado aos mutualistas e a mellora da xestión interna da Mutualidade. Destacou o protagonismo das direccións provinciais na súa elaboración e a súa finalidade de revitalizar e proxectar cara ao futuro a vocación de servizo asistencial que está na base da entidade.

A reunión desenvolveuse cun enfoque participativo, contando cos relatorios avanzados por seis equipos que habían vindo traballando activamente durante as semanas previas. As conclusións destes grupos de traballo foron presentadas por Anxo Colmeiro (Asturias), José Manuel Escobar (Burgos), María Dores Ereña (Áraba), María Concepción Aparicio (Palencia), María Marabillas Blanes (Murcia) e Covadonga Rico (Valencia). Os resultados do debate desenvolvido no marco da xornada envorcáronse sobre o documento de Plan de Impulso no que nestes momentos trabállase.  

Unidade de Apoio - Dirección Thu, 16 Mar 2017 09:26:13 +0000 1979 at http://www.muface.es
Os mutualistas canarios teñen garantida a asistencia sanitaria prestada polo Servizo Canario de Saúde http://www.muface.es/content/los-mutualistas-canarios-teñen-garantida-a-asistencia-sanitaria-prestada-por-o-servic-0

Os beneficiarios de Muface, Isfas e Mugeju teñen asegurados os seus servizos sanitarios que se seguirán prestando con total normalidade

Os mutualistas e beneficiarios de Muface, Isfas e Mugeju residentes na Comunidade Autónoma de Canarias teñen garantida a asistencia sanitaria a través do Servizo Canario de Saúde, seguen adscritos aos mesmos servizos e profesionais sanitarios e dispoñen da mesma cartón sanitario individual que con anterioridade ás recentes sentenzas do Tribunal Supremo.

Así se puxo de manifesto na reunión que mantiveron onte a secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, e o conselleiro de Sanidade da Comunidade Autónoma Canaria, José Manuel Baltar.

Ambas as partes coincidiron en transmitir unha mensaxe de tranquilidade ao colectivo porque o seu dereito á asistencia sanitaria pública e gratuíta está garantido por Lei.

Á reunión, tamén asistiron o director xeral da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (Muface), Antonio Sánchez; a secretaria xeral xerente do Instituto Social das Forzas Armadas (Isfas), Soidade Álvarez de Miranda; o xerente da Mutualidade Xeral Xudicial (Mugeju), Gustavo Blanco e o director xeral do Servizo Canario de Saúde, Conrado Domínguez.    

 

Unidade de Apoio - Dirección Fri, 10 Mar 2017 08:10:54 +0000 1978 at http://www.muface.es
A secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, preside o primeiro Consello Xeral de MUFACE da lexislatura http://www.muface.es/content/la-secretaria-de-estado-de-funcion-publica-elena-collado-preside-o-primeiro-consello-xeral

consello xeral 23 xaneiro 2017

 

O 23 de xaneiro celebrouse o primeiro Consello Xeral de MUFACE da presente lexislatura, presidido pola Secretaria de Estado de Función Pública, Elena ColladoMartínez .

Á reunión asistiron os representantes da Administración Xeral do Estado no Consello, entre eles, o secretario xeral de Administración Dixital, Domingo Molina, e o director xeral de Función Pública, Javier Pérez Medina, ademais dos representantes da Subsecretaría de Facenda e Función Pública, a Dirección Xeral de Gobernación Pública, o Instituto Nacional da Seguridade Social, a Dirección Xeral de Orzamentos ou  a Dirección Xeral de Custos de Persoal e Pensións Públicas. Participaron, así mesmo, representantes das organizacións sindicais CSI-F, UXT, CCOO e CIG.

A reunión serviu para a presentación no seo deste órgano colexiado do novo Director Xeral de MUFACE, Antonio Sánchez Díaz. No encontro abordáronse fundamentalmente as actuacións levadas a cabo pola Mutualidade en 2016 e perfiláronse as orientacións de actuación que marcarán a dirección do organismo durante os próximos meses; neste sentido, a presidenta do Consello convidou aos asistentes, en especial á representación sindical, a expor propostas ou suxestións que poidan ser incorporadas no proxecto de mellora da Mutualidade que representa á nova etapa.

Así mesmo, durante a reunión fíxose fincapé en que MUFACE “será unha prioridade” dentro da Secretaría de Estado de Función Pública, xa que o labor que vén desempeñando a Mutualidade de Funcionarios Civís do Estado é vital para a xestión das prestacións sociais e sanitarias de case dun millón e medio de persoas. Trátase dun modelo que, a xuízo de Elena Collado, “demostrou ao longo dos anos a súa eficiencia e cuxa continuidade está garantida”.

 

consello xeral 23 xaneiro 2017

Mon, 23 Jan 2017 13:00:15 +0000 1983 at http://www.muface.es
Durante o mes de xaneiro os mutualistas e titulares poden elixir que entidade médica prestaralles os servizos de asistencia sanitaria, durante 2017 http://www.muface.es/content/entidad-medica-2017

O modelo de xestión de asistencia sanitaria que caracteriza á Mutualidade permite optar entre recibir a prestación de asistencia sanitaria a través dun Servizo Público de Saúde ou a través de calquera das entidades de seguro concertadas por MUFACE. Este dereito de opción constitúe unha das características diferenciadoras máis positivas do sistema do Mutualismo Administrativo, xa que, por unha banda, faculta ao perceptor da prestación para que dentro das súas circunstancias particulares decida que entidade, ao seu xuízo, daralle un mellor servizo. Doutra banda, incentiva a sa competencia entre as entidades ao pór a disposición dos mutualistas a súa oferta diferenciada de medios e cadros médicos.

O Concerto con entidades de seguro para a asistencia sanitaria en territorio nacional de 2016 mantén a súa vixencia durante o ano 2017, polo que as entidades concertadas son:

ADESLAS
ASISA
DKV
IGUALATORIO DE CANTABRIA

Os mutualistas deben prestar a máxima atención ao exercicio deste dereito de opción, posto que, salvo excepcións taxadas, a súa elección determina os medios asistenciais aos que os seus beneficiarios e el mesmo deben acudir para recibir asistencia sanitaria.

Para facilitar a toma desta decisión nesta páxina web pode consultar os catálogos que as entidades de seguro de asistencia sanitaria elaboran a tal fin:

http://www.muface.es/content/catalogos-provinciais-de-provedores-de-as-entidades-de-seguro-2016-2017

Así mesmo, para esa toma de decisión, os mutualistas e os titulares con documento asimilado ao de afiliación que residen en municipios de menos de 20.000 habitantes, onde non existen ou sexan insuficientes os recursos sanitarios privados, deben valorar a existencia de convenio de colaboración de MUFACE coa respectiva Comunidade Autónoma para o acceso aos recursos de atención primaria públicos existentes nos devanditos municipios (Convenios de Medios Rural).

Cadro CCAA

Procedemento cambio de entidade

Para efectuar o cambio de Entidade o mutualista deberá presentar xunto á súa solicitude (Impreso de solicitude de cambio de Entidade), o Documento de Afiliación ou, no seu caso, o Documento asimilado ao de Afiliación, para a súa substitución no seu Servizo Provincial ou na Oficina de MUFACE máis próxima

Se dispón de certificado ou DNI electrónico, poderá solicitar o cambio de Entidade a través da Sede Electrónica de Muface

Prestacións Sanitarias Unidade de Apoio - Dirección Tue, 10 Jan 2017 09:44:34 +0000 1976 at http://www.muface.es