Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Novidades MUFACE http://www.muface.es/rss.xml é Durante o mes de xaneiro os mutualistas e titulares poden elixir que entidade médica prestaralles os servizos de asistencia sanitaria, durante 2017 http://www.muface.es/content/entidad-medica-2017

O modelo de xestión de asistencia sanitaria que caracteriza á Mutualidade permite optar entre recibir a prestación de asistencia sanitaria a través dun Servizo Público de Saúde ou a través de calquera das entidades de seguro concertadas por MUFACE. Este dereito de opción constitúe unha das características diferenciadoras máis positivas do sistema do Mutualismo Administrativo, xa que, por unha banda, faculta ao perceptor da prestación para que dentro das súas circunstancias particulares decida que entidade, ao seu xuízo, daralle un mellor servizo. Doutra banda, incentiva a sa competencia entre as entidades ao pór a disposición dos mutualistas a súa oferta diferenciada de medios e cadros médicos.

O Concerto con entidades de seguro para a asistencia sanitaria en territorio nacional de 2016 mantén a súa vixencia durante o ano 2017, polo que as entidades concertadas son:

ADESLAS
ASISA
DKV
IGUALATORIO DE CANTABRIA

Os mutualistas deben prestar a máxima atención ao exercicio deste dereito de opción, posto que, salvo excepcións taxadas, a súa elección determina os medios asistenciais aos que os seus beneficiarios e el mesmo deben acudir para recibir asistencia sanitaria.

Para facilitar a toma desta decisión nesta páxina web pode consultar os catálogos que as entidades de seguro de asistencia sanitaria elaboran a tal fin:

http://www.muface.es/content/catalogos-provinciais-de-provedores-de-as-entidades-de-seguro-2016-2017

Así mesmo, para esa toma de decisión, os mutualistas e os titulares con documento asimilado ao de afiliación que residen en municipios de menos de 20.000 habitantes, onde non existen ou sexan insuficientes os recursos sanitarios privados, deben valorar a existencia de convenio de colaboración de MUFACE coa respectiva Comunidade Autónoma para o acceso aos recursos de atención primaria públicos existentes nos devanditos municipios (Convenios de Medios Rural).

Cadro CCAA

Procedemento cambio de entidade

Para efectuar o cambio de Entidade o mutualista deberá presentar xunto á súa solicitude (Impreso de solicitude de cambio de Entidade), o Documento de Afiliación ou, no seu caso, o Documento asimilado ao de Afiliación, para a súa substitución no seu Servizo Provincial ou na Oficina de MUFACE máis próxima

Se dispón de certificado ou DNI electrónico, poderá solicitar o cambio de Entidade a través da Sede Electrónica de Muface

Prestacións Sanitarias Unidade de Apoio - Dirección Tue, 10 Jan 2017 09:44:34 +0000 1976 at http://www.muface.es
Novas contías para o cálculo das axudas económicas nos casos de parto múltiple durante o ano 2017 http://www.muface.es/content/nuevas-cuantias-para-o-calculo-de-as-axudas-economicas-en-os-casos-de-parto-multiple-3

CONTÍAS PARA O ANO 2017: Subsidio especial por maternidade en caso de parto múltiple e Prestación de pago único por parto múltiple.

Subsidio especial por maternidade en caso de parto múltiple

Contía

100% da base de cotización correspondente ao día do feito causante por 42 días (seis semanas de descanso obrigatorio) calculada en función do número de fillos ou menores acollidos simultaneamente a partir do segundo.

É dicir, (Haber regulador na data do feito causante X 42 días / 365 días) X (Nº fillos simultáneos menos 1)

Bases de cotización anuais

O Real Decreto 746/2016, de 30 de decembro, sobre revalorización e complementos de pensións de Clases Pasivas, sobre revalorización das pensións do sistema da Seguridade Social e outras prestacións sociais públicas para o exercicio 2017 (BOE de 31 de decembro)

Grupo/Subgrupo (EBEP)                             Base de Cotización Euros/ano

A1                                                                       40.460,17

A2                                                                       31.843,17

B                                                                         27.883,86

C1                                                                       24.456,10

C2                                                                       19.348,83

E (Lei 30/84) e Agrupacións Profesionais (EBEP)          16.496,42

Información sobre o Subsidio

Prestación de pago único por parto múltiple

Contía

Pago de 4, 8 ou 12 veces o Salario Mínimo Interprofesional mensual vixente ao día do nacemento ou data da sentenza de adopción segundo 2, 3 ou máis fillos causantes.

Nº Fillos Simultáneos      Nº veces Importe Mensual S.M.I.       Importe en Euros (*)

               2                                           4                                       2.830,80

               3                                           8                                       5.661,60

               4 e máis                                 12                                      8.492,40

(*): Importe en Euros: R.D. 742/2016, de 30 de decembro (BOE de 31 de decembro) para feitos causantes entre 01-01 e 31-12-2017.

Nota.- S.M.I. para 2017: 707,70 euros/mes.

Información sobre a Prestación

Wed, 04 Jan 2017 09:16:13 +0000 1975 at http://www.muface.es
Novas contías da prestación de fillo ou menor acollido a cargo discapacitado para o ano 2017 http://www.muface.es/content/nuevas-cuantias-de-a-prestacion-de-fillo-ou-menor-acollido-a-cargo-discapacitado-para-o-ano-4

As contías da prestación de fillo ou menor acollido a cargo discapacitado, por modalidades, para o ano 2017 son as seguintes:

Modalidade 1 (menor de 18 anos cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33%):83,33 €/mes.

Modalidade 2 (maior de 18 anos cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%): 368,90 €/mes.

Modalidade 3 (maior de 18 anos cun grao de discapacidade do 75% ou superior e necesidade de terceira persoa): 553,40 €/mes.

Información sobre a prestación

Prestacións Sociais Wed, 04 Jan 2017 08:51:56 +0000 1974 at http://www.muface.es
Convocatoria de bolsas de estudo para o curso 2016-2017 http://www.muface.es/content/convocatoria-de-bolsas-de-estudo-para-o-curso-2016-2017-0

Lémbrase que con data 30 de maio de 2016 publicouse no BOE a Resolución de 23 de maio de 2016, da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (MUFACE) pola que se convocan bolsas de estudo para mutualistas, para o curso 2016-2017; e cuxo prazo de presentación de solicitudes finaliza o 31 de decembro de 2017, inclusive.

Desde xaneiro de 2017 o formulario de solicitude de bolsa de estudo para o curso 2016-2017 está na Web de MUFACE a disposición dos interesados.

Máis información sobre as bolsas desa convocatoria:

--Bolsas de estudo para mutualistas

            --Nota sobre a convocatoria

Prestacións Sociais Tue, 03 Jan 2017 13:04:58 +0000 1972 at http://www.muface.es
D. Antonio Sánchez Díaz nomeado novo Director Xeral de MUFACE http://www.muface.es/content/d-antonio-sanchez-diaz-nomeado-novo-director-xeral-de-muface

No BOE do 24 de decembro de 2016 publicouse o  Real Decreto 710/2016, de 23 de decembro, polo que se nomea Director Xeneral da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado a don Antonio Sánchez Díaz.

Nacido o 25 de novembro de 1976, é licenciado en Dereito pola Universidade Pontificia Comiñas e licenciado en Ciencias Políticas e Socioloxía pola UNED. Pertence ao Corpo Superior de Administradores Civís do Estado.

Despois de ocupar distintos postos na Dirección Xeral de Función Pública, foi Subdirector Xeral adxunto na Escola de Selección e Formación do INAP e asesor do Gabinete do Subsecretario de Sanidade e Consumo e do Secretario de Estado de Cooperación Territorial. Foi Subdirector Xeral de Coordinación da Administración Periférica, Subdirector Xeral de Patrimonio da Administración Periférica e Subdirector Xeral de Planificación e Xestión Económica na Secretaría Xeral de Inmigración e Emigración. Desde decembro de 2014 era Director Xeneral de Coordinación da Administración Periférica do Estado.

Tue, 27 Dec 2016 13:28:12 +0000 1971 at http://www.muface.es
Novo número de revístaa MUFACE http://www.muface.es/revista/index.html

Xa se atopa dispoñible o último número de revístaa MUFACE (Nº 238/2016).

Secretaría Xeral Thu, 15 Dec 2016 11:59:12 +0000 1780 at http://www.muface.es
Actualizado o contido da información sobre o certificado a expedir polas unidades de persoal para tramitar a prestación por IT, RE e RLN http://www.muface.es/content/actualizado-o-contido-de-a-informacion-sobre-o-certificado-que-deben-expedir-as

O certificado de retribucións que elaboran as habilitacións dos órganos de persoal, constitúe a base para o cálculo do subsidio de incapacidade temporal, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural (IT, RE e RLN), de aí a importancia do seu correcto enchemento.

A información actualizada pretende facilitar a elaboración dos devanditos certificados, para evitar erros ou omisións e axilizar a xestión destas prestacións.

Instrucións e modelo de certificado de retribucións

Prestacións Sociais Fri, 30 Sep 2016 10:52:49 +0000 1969 at http://www.muface.es
Ana Pastor, presidenta do Congreso http://www.muface.es/content/ana-pastor-presidenta-do-congreso

      A nova presidenta do Congreso dos Deputados, Ana Pastor, iniciou a súa dilatada e recoñecida carreira dentro da Administración Pública do Estado precisamente nesta Mutualidade de Funcionarios. Pastor naceu en Cubillos do Pan (Zamora), pero considérase pontevedresa de adopción. É licenciada en Medicamento e Cirurxía pola Universidade de Salamanca e funcionaria do Corpo Superior de Saúde Pública e Administración Sanitaria. Era directora provincial do Servizo Galego de Saúde, SERGAS, cando en 1996 Mariano Rajoy -naquel tempo ministro de Administracións Públicas- nomeouna directora xeral da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (MUFACE), cargo que desempeñou ata 1999 e que supuxo o comezo da súa ascendente traxectoria política, sempre moi ligada ao actual presidente do Goberno.

      Desde entón ocupou unha longa lista de postos públicos, que desempeñou con enorme profesionalidade. Así, encargouse das subsecretarías dos Ministerios de Educación e Cultura, Presidencia e Interior, ata que foi nomeada por José María Aznar ministra de Sanidade e Consumo, carteira que xestionou entre 2002 e 2004; neste Departamento levou a cabo unha profunda remodelación da Administración sanitaria e logrou o consenso de todos os grupos para aprobar a Lei de Cohesión e Calidade do Sistema Nacional de Saúde. Desde decembro de 2011 era a responsable da carteira de Fomento.

      Ana Pastor que será a segunda muller que preside o Congreso dos Deputados -a primeira foi Luisa Fernanda Rudí-, conseguiu labrarse boa fama entre o seus pero tamén entre o resto de partidos, que aprecian a súa seriedade e a súa capacidade de traballo. Na XII Lexislatura que agora se inicia a terceira autoridade do Estado fixo un chamamento ao acordo e o consenso. Desde este organismo, onde comezou a súa andaina política, desexámoslle os mellores logros e acertos.

Tue, 26 Jul 2016 13:58:17 +0000 1966 at http://www.muface.es
Aprobación da Memoria 2015 de MUFACE http://www.muface.es/content/aprobacion-de-a-memoria-2015-de-muface-0

Na sesión celebrada o 21 de xuño de 2016 polo Consello Xeral da Mutualidade procedeuse á aprobación da Memoria de actividades do organismo correspondente ao ano 2015, procedéndose con esta data á súa publicación.

Portada da Memoria

Memoria Muface 2015

Wed, 22 Jun 2016 09:47:40 +0000 1965 at http://www.muface.es
Convocatoria de bolsas de estudo para o curso 2016-2017 http://www.muface.es/content/convocatoria-de-bolsas-de-estudo-para-o-curso-2016-2017

Con data 30 de maio de 2016 publicouse no BOE a Resolución de 23 de maio de 2016, da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (MUFACE) pola que se convocan bolsas de estudo para mutualistas, para o curso 2016-2017; e cuxo prazo de presentación de solicitudes finaliza o 31 de decembro de 2017, inclusive.

NOTA.- En xaneiro de 2017 publicarase na Web de MUFACE a disposición dos interesados o formulario de solicitude de bolsa de estudo para o curso 2016-2017.

Secretaría Xeral Mon, 30 May 2016 07:40:32 +0000 1962 at http://www.muface.es