Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Novetats MUFACE http://www.muface.es/rss.xml és Autoritzats els nous concerts de MUFACE amb un pressupost de 2.200 milions i un increment de cosina del 5,62% http://www.muface.es/content/autorizados-los-nuevos-conciertos-de-muface-con-un-presupuesto-de-2200-millones-y-un
  • La vigència serà de dos anys, 2018 i 2019, i suposaran una injecció de 114 milions sobre els concerts anteriors.
  • El nou concert garanteix la sostenibilitat del model Muface i millora l'assistència sanitària dels mutualistes

El Consell de Ministres ha autoritzat a la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (Muface) la celebració dels concerts d'assistència sanitària per als seus beneficiaris en territori nacional i estranger per un pressupost total de 2.191 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment de cosina del 5,62 per 100, xifra superior a l'aprovada en els últims anys, amb una injecció de 114 milions d'euros pel que fa als concerts anteriors.

La vigència dels mateixos serà de dos anys (2018 i 2019) i donaran cobertura a un total d'1.175.787 mutualistes, als quals podran sumar-se uns 100.000 nous mutualistes, com a conseqüència de l'acord per a la millora de l'ocupació pública signada amb els sindicats el 29 de març i de les ofertes d'ocupació pública, que contribuiran a rejovenir l'edat mesurada del col·lectiu protegit.

Els concerts comprenen dos contractes: un per a l'assistència sanitària en territori nacional, que ascendeix a més de 2.161 milions d'euros; i un segon, que cobreix l'assistència pels 7.400 mutualistes destinats o residents en l'exterior i les seves famílies, per un import d'uns 30 milions d'euros.

Els dos concerts garanteixen la sostenibilitat del model Muface, milloren l'assistència sanitària dels mutualistes, amplien la llibertat del mutualista per triar la seva entitat, milloren l'assistència especialitzada, afavoreixen la coordinació amb els serveis autonòmics d'emergència i aposten decididament per la recepta electrònica.

Novetats

Els concerts 2018-2019 incorporen una sèrie de novetats que milloren l'assistència als mutualistes, entre les quals cal destacar:

-Estableixen dos períodes de canvi (gener i juny) per a la lliure elecció d'entitat privada.

-Potencien l'assistència de nivell provincial i de grans nuclis urbans. S'estén a tretze nous municipis (Talavera, Alcalá d'Henares-Torrejón d'Ardoz, Alcorcón-Fuenlabrada-Móstoles, Gandía- Oliva, Lorca, Mèrida-Almendralejo i Jerez de la Frontera-El Port de Santa María) la cartera d'especialitats de les capitals de províncies (nivell III) com a neurologia, pneumologia, unitat de vigilància intensiva, urologia, ressonàncies, etcètera.

-Activen el projecte de recepta electrònica per als mutualistes, que afavorirà l'ús racional dels medicaments i un millor seguiment per part del facultatiu, estalviant temps i desplaçament als usuaris.

-Preveuen l'impuls d'instruments de col·laboració amb els serveis autonòmics de salut que atenguin als mutualistes en situació d'emergència per activació del telèfon 112.
Contemplen la millora de l'assistència en el mitjà rural mitjançant convenis amb les Comunitats Autònomes, ampliant la cobertura a supòsits fins ara no prevists en moltes regions.

-Inclouen la cirurgia robotitzada i la radioteràpia intraoperatoria com a serveis de referència, la qual cosa permetrà l'accés de pacients greus a tècniques quirúrgiques que permeten una recuperació més ràpida i còmoda.

-Creen un sistema d'incentius destinat a afavorir la protecció assistencial dels majors i l'oferta de serveis sanitaris per sobre dels exigits en el concert (bucodental, per exemple).

-Amplien el període assistencial a nounats fins a l'alta hospitalària, la qual cosa atorga cobertura a casos en què sigui necessari realitzar intervencions quirúrgiques posteriors o realitzar tractaments sobre el bebè.

-Estableixen la cobertura de les cures pal·liatives al domicili del pacient.

-Aposten per la modernització i les TIC, afavorint l'extensió dels catàlegs digitals de quadres mèdics i asseient les bases per a la història clínica digital.

Amb aquests concerts es dota d'una millora integral un model de col·laboració públic privada en l'àmbit sanitari que compta amb més de quatre dècades d'història. Per a això, s'ha aprovat també un Acord pel qual s'autoritza a la Mutualitat a adquirir compromisos de despeses amb càrrecs als exercicis de vigència dels concerts.

Unitat de Suport - Adreça Fri, 22 Sep 2017 14:00:17 +0000 2018 at http://www.muface.es
Nou nombre de la revesteixi MUFACE http://www.muface.es/revista/index.html

Ja es troba disponible l'últim nombre de la revesteixi MUFACE (Nº 241/2017).

Unitat de Suport - Adreça Fri, 15 Sep 2017 08:07:28 +0000 1780 at http://www.muface.es
Convocatòria del Premi de Pintura BBVA 2017 http://www.muface.es/content/convocatoria-del-premio-de-pintura-bbva-2017

S'ha convocat el “Premi de Pintura BBVA-2017, per a mutualistes i empleats de MUFACE”

D'acord amb les bases del certamen, podran concórrer al mateix tots els mutualistes de MUFACE, independentment que es trobin en actiu o jubilats, així com el personal que presti els seus serveis en la Mutualitat.

El concurs, dotat amb una quantitat total de 14.000 euros, estarà destinat a premiar l'adquisició de les tres obres, d'entre les seleccionades i designades pel Jurat nomenat a aquest efecte. Els premis, per rigorós ordre de preferència, tindran la següent dotació econòmica: 6.000 euros el primer premi; 4.500 euros el segon i 3.500 euros el tercer.

La convocatòria del certamen és conseqüència del conveni de col·laboració subscrit, el 31 d'agost, amb el BBVA per al desenvolupament del concurs de pintura per als mutualistes i empleats de la Mutualitat, sota la denominació “Premio de pintura BBVA-2017”.

Termini i lloc de lliurament de les obres:

Les obres podran ser lliurades, personalment o mitjançant agència de transport, entre el 15 de setembre i l'11 d'octubre de 2017, de dilluns a divendres, en horari de 9 a 14 hores en: MUFACE, Passeig de Juan XXIII, nº26. 28040- Madrid.

 

Bases del certamen.

Tríptic de la convocatòria.

Cartell.

Unitat de Suport - Adreça Wed, 06 Sep 2017 07:31:05 +0000 2015 at http://www.muface.es
Venda de béns per subhasta pública http://www.muface.es/content/venta-de-bienes-por-subasta-publica-1

Mitjançant Resolució de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, de 28 d'agost de 2017, publicada en el BOE del dia 31 d'agost, s'anuncia l'alienació per subhasta pública, en una única crida, amb proposició econòmica a l'alça en sobre tancat, de diversos immobles de la Mutualitat situats a Madrid.

El detall d'aquests béns es conté en el Plec de Condicions, de data 28 d'agost

El termini per a la presentació d'ofertes serà de 30 dies naturals, a explicar des de l'endemà al de la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat de l'anunci de celebració de la subhasta.

Aquesta actuació s'emmarca dins les mesures del Pla d'Impuls de MUFACE tendents a la racionalització i posada en valor del patrimoni immobiliari de la Mutualitat.

Fri, 01 Sep 2017 12:17:46 +0000 2014 at http://www.muface.es
Es recupera el Premi de Pintura BBVA para mutualistes i empleats de MUFACE http://www.muface.es/content/se-recupera-el-premio-de-pintura-bbva-para-mutualistas-y-empleados-de-muface

Signa conveni col·laboració entre MUFACE i BBVAAntonio Sánchez, director general de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, i Fernando Arnal, director de Captació, Col·lectius i Sinergies en representació de el  BBVA, han signat avui a la seu de la Mutualitat un conveni de col·laboració per al desenvolupament del concurs de pintura per als mutualistes i empleats de la Mutualitat, sota la denominació “Premio de pintura BBVA-2017”, publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat del 2 de setembre. Això suposa la recuperació d'una iniciativa de promoció de l'art i la creativitat que sempre va gaudir d'enorme arrelament entre el col·lectiu, i que sumarà amb aquesta les deu edicions.  

El certamen es desenvoluparà al llarg de l'últim quadrimestre de 2017. En el mateix podran participar els mutualistes, tant en actiu com a jubilats, així com el personal que presta els seus serveis en aquest organisme, de conformitat amb les bases del concurs que seran objecte de publicació, entre uns altres, a la pàgina web i en la propera edició de la revesteixi MUFACE.

Signa conveni col·laboració

Unitat de Suport - Adreça Thu, 31 Aug 2017 12:33:00 +0000 2013 at http://www.muface.es
Convocatòria de beques d'estudi per al curs 2017-2018 http://www.muface.es/content/convocatoria-de-becas-de-estudio-para-el-curso-2017-2018

Amb data 27 de juliol de 2017 s'ha publicat en el BOE la Resolució de 14 de juliol de 2017, de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE) per la qual es convoquen beques d'estudi per a mutualistes, per al curs 2017-2018; i el termini del qual de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de desembre de 2018, inclusivament.

NOTA.- Atès que fins a desembre de 2017 es poden sol·licitar les beques d'estudi per al curs 2016-2017, fins a gener de 2018 no s'actualitzarà a la Web de MUFACE la pàgina de la prestació i el formulari de sol·licitud corresponent a la convocatòria per al curs 2017-2018.

 

Informació de les convocatòries de beques vigents durant l'any 2017

Tue, 01 Aug 2017 10:19:10 +0000 2011 at http://www.muface.es
Regularització de les cotitzacions a MUFACE per la liquidació dels endarreriments de 2017 http://www.muface.es/content/regularizacion-de-las-cotizaciones-a-muface-por-la-liquidacion-de-los-atrasos-de-2017-0

En el Butlletí Oficial de l'Estat de data 12 de juliol de 2017 es publica correcció d'errors de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017.

En concret, l'apartat Un de l'article 107, referent a les cotitzacions a la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE) pel 2017, fixa els seus efectes  des de l'1 de gener de 2017, en lloc del dia primer del mes següent a l'entrada en vigor de la Llei 3/2017 publicada en el BOE de 28 de juny 2017.

La regularització de les quotes abonades des de gener 2017  es durà a terme en la nòmina del mes que es regularitzin les retribucions.

La informació d'aquesta regularització de les quotes, haurà de ser transmesa conjuntament amb la informació corresponent a la nòmina del mes en la qual s'efectua aquesta regularització.

Unitat de Suport - Adreça Mon, 31 Jul 2017 07:14:35 +0000 2010 at http://www.muface.es
Exercici del dret d'opció de la LPGE´17 dels funcionaris culpables en processos de promoció interna http://www.muface.es/content/ejercicio-del-derecho-de-opcion-de-la-lpge17-de-los-funcionarios-incursos-en-procesos-de

La Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per 2017, estableix un dret d'opció per conservar la condició de mutualistes a favor de els funcionaris de l'Administració Civil de l'Estat que accedeixin, pel procediment de promoció interna, a certs Cossos o Escales administratius pertanyents al Règim General de la Seguretat Social.

La disposició final 6º de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 (LPGE17) ha procedit a la modificació dels articles 7 i 8, i de la disposició addicional primera, del text refós de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat, aprovat per Reial decret Legislatiu 4/2000, de 23 de juny, (LSSFCE) atorgant un dret d'opció als mutualistes que causin, o hagin causat, baixa en MUFACE per mantenir o, si escau, recuperar l'alta en MUFACE en dos supòsits:

  • Quan accedeixin per promoció interna a Escales d'Organismes Autònoms, i
  • Quan havent estat transferits a les Comunitats Autònomes accedeixin per promoció interna a Cossos o Escales propis de la Comunitat Autònoma de destinació.

Aquesta modificació normativa permet a aquests funcionaris conservar o, si escau, recuperar la condició de mutualistes obligatoris de MUFACE, encara que a l'efecte de pensions estiguin enquadrats en el Règim General de la Seguretat Social, rebent un tractament “hibrido” similar al dels funcionaris de nou ingrés des de l'1 de gener de 2011, que a l'efecte de pensions ja no s'integren en el Sistema de Classes Passives de l'Estat.

Per a major informació consulti la següent nota informativa

El dret haurà d'exercitar-se, per una sola vegada i amb caràcter general, en el termini de quinze dies des de la presa de possessió en el nou Cos o Escala mitjançant l'emplenament de l'imprès de sol·licitud normalitzat disponible a través de la pàgina web de la Mutualitat, en “descàrrega d'impresos”, que es dirigirà al Servei Provincial de MUFACE o Oficina Delegada d'adscripció, podent presentar-se en qualsevol dels registres o oficines als quals al·ludeix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.  Aquells funcionaris que es trobessin en aquesta situació a l'entrada en vigor de la Llei de Pressupostos disposaran d'un termini fins al 31 de desembre de 2017 per poder exercitar el seu dret.

Unitat de Suport - Adreça Fri, 21 Jul 2017 11:55:10 +0000 2007 at http://www.muface.es
Es mantenen les quanties del subsidi de part múltiple per 2017 http://www.muface.es/content/cuantias-para-el-calculo-del-subsidio-especial-por-maternidad-en-caso-de-parto-multiple-para

La Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 (BOE del 28 de juny) manté els mateixos havers reguladors que els establerts en el Reial decret 746/2016, de 30 de desembre, sobre revaloració i complements de pensions de classes passives i sobre revaloració de les pensions del sistema de la seguretat social i altres prestacions socials públiques per a l'exercici 2017 (BOE de 31 de desembre).

Això significa que, sobre les bases de cotització anuals, les quanties per al càlcul del Subsidi especial per maternitat en cas de part múltiple per a l'any 2017 són les mateixes que les aplicades des de gener de 2017.

Informació sobre el Subsidi

Informació sobre la Prestació

 

Wed, 05 Jul 2017 08:11:21 +0000 2006 at http://www.muface.es
El Director General de MUFACE es reuneix amb la Junta Directiva de l'Assoc. Professional de l'Escala Tècnica de Gestió d'OO.AA. http://www.muface.es/content/el-director-general-de-muface-se-reune-con-la-junta-directiva-de-la-asoc-profesional-de-la

El Director General de MUFACE, Antonio Sanchez, ha rebut a  representants de l'Associació Professional de l'Escala Tècnica de Gestió d'Organismes Autònoms (APETGOA).

Durant la reunió, el Director ha informat de les importants novetats incorporades per Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per 2017, recentment aprovada, al Text Refós de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat. En particular, s'ha referit a les disposicions que permeten als funcionaris d'Escales departamentals o interdepartamentals d'Organismes Autònoms mantenir la seva condició de mutualistes obligatoris en els casos en els quals haguessin accedit a tals Escales per promoció interna des de Cossos de l'Administració Civil de l'Estat.

En aquest sentit, s'ha obert un termini fins al 31 de desembre de 2017 perquè aquells funcionaris inclosos en el Règim General de Seguretat Social que van accedir al seu moment per promoció interna a cossos o escales propis de les Comunitats Autònomes o a Escales d'Organismes Autònoms i que haguessin pertangut al Règim Especial de Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat, puguin optar per una sola vegada per recuperar la seva condició de mutualistes obligatoris de MUFACE amb efectes des de l'1 de gener de 2018.

Dins de l'excel·lent relació entre la mutualitat i l'associació, s'ha acordat establir una llera de col·laboració per oferir informació clara i resoldre consultes que facilitin l'aplicació d'aquestes disposicions.

A la reunió han assistit, a més del Director General de MUFACE, el president de l'APETGOA, Rubén Baz, la seva vicepresidenta, María Cardenal, i Juan David Sánchez, vocal de la junta directiva, i, per part de la Mutualitat, Javier Uriz, Vocal assessor, i Ángel Colmeiro, Director provincial d'Astúries.

Unitat de Suport - Adreça Wed, 05 Jul 2017 07:04:13 +0000 2005 at http://www.muface.es