Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Novetats MUFACE http://www.muface.es/rss.xml és Prestacions per fill o menor a càrrec amb discapacitat, part múltiple i beques 2018 http://www.muface.es/content/nuevas-cuantias-para-el-calculo-de-las-ayudas-economicas-en-los-casos-de-parto-multiple-4

 

  • Informació sobre les noves quanties de les ajudes per fill o menor a càrrec amb discapacitat, de les ajudes per part múltiple i de les beques d'estudi per 2018.

 

Noves quanties de les ajudes per fill o menor a càrrec amb discapacitat

Dins dels dos mecanismes de cobertura que configuren el Règim Especial de Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat, la prestació per fill o menor acollit a càrrec, quan es tracta de discapacitats, és gestionada per MUFACE.

Consisteix en una assignació econòmica mensual que s'estableix en funció de la seva edat, del grau de discapacitat i de la necessitat del concurs d'una altra persona.

Les quanties per a l'any 2018 de la prestació per discapacitat per modalitats, per a fill o menor acollit a càrrec, són les següents:

  • Modalitat 1 (menor de 18 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%):83,33 €/mes.
  • Modalitat 2 (major de 18 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%): 369,90 €/mes.
  • Modalitat 3 (major de 18 anys amb un grau de discapacitat del 75% o superior i necessitat de tercera persona): 554,90 €/mes.

Per a més informació sobre ajudes per discapacitat.

 

Ajudes per part múltiple 2018

En els casos de part múltiple, existeixen dos tipus d'ajudes: el pagament únic i el subsidi especial per maternitat.

Prestació de pagament únic per part múltiple

La quantia de la prestació serà, en funció del nombre de fills, de 4, 8 o 12 vegades el Salari Mínim Interprofessional mensual vigent en el dia del naixement o data de la sentència d'adopció, tal com queda establert en el següent quadre:

Nº Fills Simultanis      Nº vegades Importi Mensual S.M.I.       Import en Euros (*)

               2                                           4                                       2.943,60

               3                                           8                                       5.887,20

               4 i més                                 12                                      8.830,80

(*): Import en Euros: RD 1077/2017, de 29 de desembre (BOE de 30 de desembre) per a fets causants entre 01-01 i 31-12-2018.

Més informació sobre pagament únic per part múltiple

Subsidi especial per maternitat

Ajuda econòmica, també de pagament únic, a la qual tenen dret les/els mutualistes quan es trobin en els supòsits de fet legalment establerts de part, adopció o acolliment múltiples.

Aquesta ajuda és compatible amb l'anterior i es calcula segons la següent regla i les bases de cotització vigents segons Quadre 1: (Base de cotització en el dia del fet causant X 42 dies / 365 dies) X (Nº fills simultanis - 1)

  Quadre 1 - bases de cotització:

Grup/Subgrup (EBEP)                                   Base de Cotització €/any

A1                                                                                40.561,32

A2                                                                                31.922,78

B                                                                                  27.953,57

C1                                                                                24.517,24

C2                                                                                19.397,20

I (Llei 30/84) i Agrupacions Professionals (EBEP)          16.537,66

Exemples:

  • Caso base de cotització màxima:

40.561,32 X 42 / 365 = 4.667,32 € per cada fill, adopció o acollit (menys un).

  •  Caso base de cotització mínima:

        16.537,66 X 42 / 365 = 1.902,96 €.

Més informació sobre subsidi especial en cas de part, adopció o acolliment múltiples

 

Beques d'estudi

Amb data 27 de juliol de 2017 es va publicar en el BOE la Resolució de 14 de juliol de 2017, de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE) per la qual es convoquen beques d'estudi per a mutualistes per al curs 2017-2018 i el termini del qual de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de desembre de 2018, inclusivament.

L'objectiu de les beques d'estudi és possibilitar la promoció social i cultural dels mutualistes, mitjançant una ajuda per a la realització d'estudis universitaris oficials, contribuint al pagament de la matrícula i despeses, total o parcialment, i fins a un import màxim de 150 euros per sol·licitant.

El formulari de sol·licitud de beca d'estudi per al curs 2017-2018 està a la Web de MUFACE a la disposició dels interessats:

Més informació sobre les beques d'aquesta convocatòria:

  - Beques d'estudi per a mutualistes

          - Nota sobre la convocatòria

Prestacions Socials Unitat de Suport - Adreça Thu, 04 Jan 2018 09:33:37 +0000 2044 at http://www.muface.es
Cristóbal Montoro presideix la signatura del nou concert de MUFACE http://www.muface.es/content/cristobal-montoro-preside-la-firma-del-nuevo-concierto-de-muface

El ministre d'Hisenda i Funció Pública destaca la vigència i el futur del model de col·laboració públic-privada en matèria d'assistència sanitària.

Madrid, 28 de desembre de 2017.- La Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (Muface) i les asseguradores Asisa, SegurCaixa Adeslas, DKV i Igualatorio Cantàbria han signat avui el nou concert d'assistència sanitària que compta amb un pressupost total de 2.191 milions d'euros, la qual cosa representa un increment del 5,62% (114 milions) pel que fa al concert anterior.

El concert, que donarà cobertura a un total d'1.477.320 beneficiaris als quals podran sumar-se uns 100.000 nous mutualistes, comprèn dos contractes: un per a l'assistència sanitària en territori nacional, que ascendeix a més de 2.161 milions d'euros; i un segon, per un import d'uns 30 milions d'euros, que assumeix en exclusiva DKV i que cobreix l'assistència als 7.400 mutualistes destinats o residents en l'exterior i les seves famílies.

Montoro: “Procediment d'èxit”

El concert va ser subscrit pel director general de MUFACE, Antonio Sánchez, i els representants de les asseguradores, en presència del ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, i la secretària d'Estat de Funció Pública, Elena Collado. En la seva intervenció posterior, el ministre va qualificar el model de Muface com "un procediment d'èxit" i "un exemple de col·laboració públic-privada" pel qual opten voluntàriament el 80% dels funcionaris públics.

Així mateix, Montoro va recalcar que el sistema sanitari espanyol és "dels millors del món" i és un dels "grans sectors de l'activitat econòmica" del nostre país, un sector que dóna treball, va recordar, a 450.000 persones. El titular d'Hisenda va agrair a les asseguradores el seu compromís amb el model de Muface: "En un moment d'ajustos pressupostaris vam tenir la col·laboració, la paciència de les asseguradores, que van entendre que als moments crítics el sistema no es podia posar en risc. El Govern sempre ha apostat i seguirà apostant per aquest sistema", va afegir.

El ministre va finalitzar la seva intervenció recolzant expressament el projecte de renovació i modernització emprès per la mutualitat i felicitant a la secretària d'Estat de la Funció Pública, Elena Collado, i a l'equip de MUFACE, encapçalat pel seu director general, pel treball desenvolupat en aquest últim any.

Murillo: “Exemple d'eficiència”

En nom de les asseguradores va intervenir el conseller-director general de SegurCaixa Adeslas, Javier Murillo, qui va mostrar la seva "satisfacció i agraïment" per la continuïtat del model Muface, al mateix temps que ha ressaltat el "compromís del Govern" amb est, una fórmula que, segons el parer de Murillo, és un exemple de “eficiència i modernitat”. "Els anys passats han estat difícils -va reconèixer-, i la signatura d'avui és una excel·lent notícia després d'anys en els quals el conveni era difícil de justificar per a les entitats signatàries. Estem en una nova etapa, esperem una consolidació del model, i renovar una aposta per un futur d'una sanitat de més qualitat", va concloure.

Thu, 28 Dec 2017 12:42:57 +0000 2042 at http://www.muface.es
L'últim Consell General de l'any recolza el nou impuls a la gestió en la Mutualitat http://www.muface.es/content/el-ultimo-consejo-general-del-ano-respalda-el-nuevo-impulso-a-la-gestion-en-la-mutualidad

La secretària d'Estat de Funció Pública, Elena Collado, presideix la cinquena reunió anual d'aquest òrgan.

L'últim Consell General de MUFACE i cinquè de l'any, celebrat a la seu central de la Mutualitat a Madrid, el 19 de desembre de 2017, va analitzar àmpliament la gestió desenvolupada durant 2017, així com el grau de compliment dels compromisos assumits en l'arrencada del present exercici.

Durant la reunió, presidida per la secretària d'Estat de Funció Pública, Elena Collado, es va posar de manifest el respatller general als projectes de l'organisme, que tenen com a principals objectius la millora de la qualitat assistencial al mutualista, a través de la modernització dels procediments interns i l'optimització dels acords amb les entitats col·laboradores, i la renovació de l'aposta per un mutualisme eficaç i sostenible.

En aquest sentit, la secretària d'Estat de Funció Pública va felicitar a la Mutualitat pel treball realitzat durant 2017, destacant com un dels assoliments més rellevants d'aquesta nova etapa l'assegurament, amb rang de llei, del dret dels mutualistes a rebre assistència sanitària per part dels mitjans públics en igualtat de condicions amb la resta de ciutadans.

Elena Collado va destacar així mateix la propera incorporació al sistema d'uns 100.000 nous mutualistes, gràcies a l'acordo Ministeri-sindicats de 29 de març sobre creació d'ocupació pública, les millores en matèria de qualitat assistencial que incorpora el concert 2018-2019 i va insistir en la necessitat de seguir recolzant i reforçant les adreces provincials de la Mutualitat.

Recepta electrònica i Concert 2018-2019

Per la seva banda, el director general de MUFACE, Antonio Sánchez, va fer un detallat repàs del treball desenvolupat al llarg de l'any, condensant en 12 fites de gestió els principals objectius compliments i projectes en marxa. En relació a aquests últims, va confirmar que es treballa a bon ritme perquè els mutualistes d'opció pública puguin entrar en els sistemes sanitaris autonòmics de recepta electrònica en 2018, i aquells que hagin optat per l'opció privada puguin disposar d'aquesta a la fi de 2019, com a conseqüència del ple desenvolupament del sistema informàtic de recepta electrònica de MUFACE (SIREM).

El director de la Mutualitat va explicar després les principals novetats del nou concert, que entrarà en vigor l'1 de gener de 2018 i la durada del qual serà de dos anys (Veure tríptic), suposa un increment de la cosina del 5,62% i aconsegueix la xifra rècord de 2.191 milions d'euros de pressupost. Antonio Sánchez es va referir també les actuacions escomeses per a la posada en valor del patrimoni immobiliari i l'accessibilitat a les oficines de la Mutualitat, així com a la reeixida celebració de l'acte de lliurament de premis del recuperat concurs de pintura del BBVA per a empleats i mutualistes de MUFACE. Així mateix, es va exposar l'estat dels 25 projectes que es desenvolupen dins del Pla d'Impuls, posant-se en relleu la complexitat tecnològica que suposa l'activació de la recepta electrònica.

Finalment, van intervenir els representants sindicals, els qui van plantejar diferents qüestions relacionades amb els assumptes tractats durant la reunió, incidint en la importància de la recuperació de la plantilla de la Mutualitat, tant en els serveis centrals com en els perifèrics, i en la necessitat de millorar la comunicació interna.

Fri, 22 Dec 2017 09:28:04 +0000 2039 at http://www.muface.es
Presentades les bases del model de Recepta Mèdica Electrònica Privada http://www.muface.es/content/presentadas-las-bases-del-modelo-de-receta-medica-electronica-privada

Dilluns passat 18 de desembre, durant una reunió en la qual van participar, entre uns altres, el director general de MUFACE, Antonio Sánchez, els presidents de el Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics i de l'Organització Mèdica Col·legial, Jesús Aguilar i Serafín Romero, així com representants de les mutualitats ISFAS i MUGEJU i de el Institut per al Desenvolupament i Integració de la Sanitat (IDIS), es van presentar les bases del model de Recepta Mèdica Electrònica Privada.

Des de la seva constitució el passat 28 de setembre de 2017, el Grup de Treball sobre Recepta Mèdica Electrònica Privada ha mantingut cinc reunions de cara a desenvolupar el disseny d'un model consensuat de recepta electrònica per a l'entorn privat que aporti una solució global, estàndard i interoperable, i d'àmbit nacional. L'objectiu del model és que qualsevol prescripció electrònica realitzada en el marc de la sanitat privada pugui ser dispensada en la farmàcia comunitària de qualsevol part d'Espanya.

En la seva cita del dilluns, el grup de treball va donar nous passos en la configuració del projecte definitiu, que va a permetre un sistema de prescripció electrònica privada i que serà portat a la pràctica, després de la seva presentació a les autoritats sanitàries competents, a partir de gener de 2018, amb les corresponents fases de proves pilot i desplegament dels sistemes de prescripció i dispensació.

El Pla d'Impuls de MUFACE contempla com a projecte prioritari la implantació de la recepta electrònica a tots els mutualistes, estant previst el seu ús generalitzat al llarg de 2018 per a aquells que hagin optat per la sanitat pública i en 2019 pels quals van triar la privada.

Unitat de Suport - Adreça Fri, 22 Dec 2017 09:14:37 +0000 2038 at http://www.muface.es
Nou nombre de la revesteixi MUFACE http://www.muface.es/revista/index.html

Ja es troba disponible l'últim nombre de la revesteixi MUFACE (Nº 242/2017).

Unitat de Suport - Adreça Fri, 15 Dec 2017 08:55:54 +0000 1780 at http://www.muface.es
MUFACE signa amb el Marroc un memoràndum d'enteniment http://www.muface.es/content/muface-firma-con-marruecos-un-memorandum-de-entendimiento

L'acord, que es va signar a Rabat en el marc de la trobada sobre mutualisme a Àfrica, assenyala com a àmbits de col·laboració, entre uns altres, el de la formació, l'intercanvi d'informació de cara a garantir la promoció del mutualisme, i el suport a programes destinats a la millora de les prestacions.

El director general de MUFACE, Antonio Sánchez, i el president de la Mutualitat General del Personal de les Administracions Públiques del Marroc (MGPAP), Abdelmoula Abdelmoumni, van signar l'1 de desembre a Rabat un memoràndum d'enteniment pel qual s'estableixen mecanismes de cooperació mútua entre tots dos organismes.

En concret, l'acord assenyala com a àmbits de col·laboració el de la formació, l'intercanvi d'informació i comunicació de cara a garantir la promoció del mutualisme; el disseny de productes que garanteixin als ciutadans l'accés a l'atenció mèdica de qualitat i a un cost moderat; l'enfortiment de les capacitats tècniques de cada part; i el suport a programes destinats al desenvolupament i millora de les prestacions i els seus procediments.

L'aliança entre les mutualitats de tots dos països es va segellar en el marc de les Jornades sobre la Governança Mutualista a Àfrica, que van tenir lloc a Rabat els dies 1 i 2 de desembre, i en les quals van participar el director general i la secretària general de MUFACE, Myriam Pallares. Van inaugurar les sessions de treball el ministre marroquí de Reforma de l'Administració i la Funció Pública, Mohamed Ben Abdelkader i el president del Consell Nacional de Drets Humans, Driss El Yazami, entre altres autoritats del Regne Alauita.

Durant les jornades, a les quals van assistir dirigents de les administracions i mutualitats de diversos països africans, llatinoamericans i de Turquia, així com representants d'empreses del sector que operen en el continent, Antonio Sánchez va desenvolupar en una ponència les característiques de el “modelo MUFACE” com a exemple de bones pràctiques.

Per al desenvolupament del memoràndum entre les mutualitats d'Espanya i el Marroc, la durada de les quals és de tres anys renovables, es crea un comitè que coordinarà i supervisarà les activitats que es derivin de l'acord.

 

Unitat de Suport - Adreça Tue, 05 Dec 2017 15:48:17 +0000 2036 at http://www.muface.es
Les novetats del Concert 2018-2019 centren la reunió dels directors provincials http://www.muface.es/content/las-novedades-del-concierto-2018-2019-centran-la-reunion-de-los-directores-provinciales
  • Els serveis provincials cobren creixent protagonisme en la vida de la Mutualitat

En la convenció, a la qual va assistir la secretària d'Estat de la Funció Pública, Elena Collado, el director general de MUFACE va anunciar la seva previsió que la recepta electrònica pugui estar llista en 2018 per als mutualistes d'adscripció pública i a la fi de 2019 per a la privada.

Els dies 28 i 29 de novembre es va celebrar a Madrid la segona reunió anual de directors provincials de MUFACE. La convenció, que va tenir lloc en les instal·lacions del Centre Nacional de Capacitació Agrària, la va obrir el director general de la Mutualitat, Antonio Sánchez, qui va realitzar un balanç dels assoliments, va mostrar la seva satisfacció pel treball desenvolupat en l'últim any pels professionals de l'organisme i va donar la benvinguda a les incorporacions habidas en l'equip directiu, tant en els serveis centrals com en els provincials.

A continuació, el director general va desgranar els principals objectius i projectes del Pla Impulso, incidint en la necessitat de posar en valor el model MUFACE i la seva vigència, i va informar que en els propers mesos es produirà un canvi de tendència que incorporarà al sistema al voltant de 100.000 nous mutualistes.

Recepta electrònica i Concert

En relació al projecte estavella de MUFACE per a la present legislatura, la recepta electrònica, el director de la Mutualitat va fixar com a objectiu la implementació de la mateixa al llarg de 2018 en el segment de mutualistes d'adscripció pública, i a la fi de 2019 en el dels quals han optat per la sanitat privada.

Quant al Concert 2018-2019, que se signarà amb les entitats col·laboradores abans de finalització d'any, Antonio Sánchez va recalcar per la seva rellevància l'increment de la cosina en 114 milions d'euros, la qual cosa representa un 5,62% més que en l'anterior acord bianual.

Després del director general van intervenir Javier Uriz, vocal assessor, i Francisco Lara i María José Soto, responsables del departament de Prestacions Socials i Gestió Econòmica i Financera respectivament, els qui van abordar temes relacionats amb l'elaboració d'una base de dades única i sense duplicitats, reformes relacionades amb la incapacitat temporal i les ajudes assistencials i els terminis previstos per al tancament dels comptes a càrrec de l'exercici 2017.

Respatller de la secretària d'Estat

La primera jornada es va completar amb el treball per grups dissenyat pel Departament de Prestacions Sanitàries, la responsable de les quals, Patrícia Ordre, va coordinar aquesta activitat. A la sessió vespertina va assistir la secretària d'Estat de la Funció Pública, Elena Collado qui també va agrair al nou equip de MUFACE, als responsables provincials i a tot el personal de la Mutualitat el treball realitzat durant l'últim any.

El segon dia de la convenció ho va obrir la secretària general de la Mutualitat, Myriam Pallares, qui va posar l'accent en els esforços que s'estan fent per actualitzar els mitjans de la Mutualitat. Finalment, el responsable d'Informàtica, Santiago Graña, va desgranar els 21 projectes que, del total de 25 que conformen el Pla Impulso, estan dins del programa d'activació i actualització del seu component tecnològic i la vocal assessor María Eugenia Mateos va detallar el Pla de xoc engegat per la Direcció general per donar compliment a les recomanacions del Tribunal de Comptes relacionats amb la millora de la gestió farmacèutica.

Els dos dies d'intens treball van culminar amb el desenvolupament d'un Roll Playing, dirigit pel Departament de Prestacions Sanitàries, centrat en l'aplicació de les novetats del Concert.

 

Tue, 05 Dec 2017 15:42:14 +0000 2035 at http://www.muface.es
Lliurament dels Premis de Pintura BBVA http://www.muface.es/content/entrega-de-los-premios-de-pintura-bbva

Dilluns, 27 de novembre de 2017.

La presidenta del Congrés dels Diputats Ana Pastor, acompanyada per la secretària d'Estat de Funció Pública, Elena Collado, i el director general de Muface, Antonio Sánchez, ha presidit el lliurament de l'última edició dels Premis de pintura BBVA para mutualistes i empleats de la Mutualitat.

L'acte va tenir lloc en el Palau d'Adanero, una de les seus del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, un fet “gens casual -en paraules d'Antonio Sánchez-, ja que és una mostra de la prioritat que Muface i el servei als mutualistes representa en aquests moments en el conjunt de les polítiques públiques del Departament”. Segons el director general, “és la confirmació del suport institucional del Ministeri a la Mutualitat i al reeixit model de col·laboració públic-privada que la mateixa representa”.

La presidenta del Congrés dels Diputats, que com van recordar els intervinents va ser directora de la Mutualitat entre 1996 i 1999 i va liderar una etapa que van qualificar de “orada” de l'entitat, va felicitar a la secretària d'Estat i al director general de Muface per la seva labor, i va recordar la seva gestió al capdavant de l'organisme com “la millor etapa de la seva vida”. Elena Collado, per la seva banda, va tornar a apostar pel Model Muface, del que és una ferma defensora i es va congratular de la recuperació per a l'entitat del certamen de pintura. També va reiterar “la implicació personal de la Secretaria d'Estat en el projecte de millora de l'assistència sanitària de gairebé un milió i mitjà de funcionaris”.

A més dels autors de les obres premiades i seleccionades, a l'acte van assistir els gerents de les dues mutualitats germanes, ISFAS i MUGEJU, la directora general de Governança Pública, María Piula Junquera D'hora, el director de captació i col·lectius de BBVA, Fernando Arnal i anteriors directors generals de la Mutualitat com Carmen Román, José Mª Fernández Lacasa i Gustavo Blanco; també van estar presents els membres del jurat, al costat de representants, administratius i sindicals, del Consell General de MUFACE i representants de la Fundació IDIS i de les entitats concertades, ADESLAS, ASISA i DKV.

Est és sens dubte un acte molt rellevant per a la vida de la Mutualitat, que recupera, amb el suport del BBVA, una iniciativa que era una tradició entre les seves activitats i que gaudeix d'enorme arrelament entre el col·lectiu. Com va destacar el director general, aquest certamen “ajuda a mantenir viu aquest esperit de gran família de MUFACE, que en bona mesura es conserva després de quatre dècades d'història, i que ens hem proposat recuperar i enfortir”.

 

Unitat de Suport - Adreça Tue, 05 Dec 2017 13:12:51 +0000 2034 at http://www.muface.es
OMC i MUFACE analitzessin la situació dels metges en l'entorn assistencial de la Mutualitat http://www.muface.es/content/omc-y-muface-analizaran-la-situacion-de-los-medicos-en-el-entorno-asistencial-de-la

El president de l'OMC, Dr. Serafín Romero, i el director nacional de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE), Antonio Sánchez Díaz, han mantingut una trobada institucional amb l'objectiu de buscar vies de col·laboració per analitzar l'exercici privat de la medicina en l'entono assistencial de la mutualitat que dóna cobertura a més de milió i mitjà de persones.

Aquesta trobada s'ha produït després de la participació del president de MUFACE a l'I Congrés Nacional de l'Exercici Privat de la Medicina, celebrat aquest mateix mes a Sevilla, on es va analitzar la realitat del sector.

Amb la reunió mantinguda a la seu de l'OMC dilluns passat, s'obre una via de col·laboració entre la corporació mèdica i MUFACE per analitzar i aprofundir en la realitat de l'exercici privat dels metges a l'entorn de la mutualitat i conèixer el grau de satisfacció dels professionals que donen assistència sanitària als funcionaris que trien aquesta opció.

En aquesta trobada van participar, per part de l'OMC, a més del president, el secretari general i el vice-secretari general, doctors Juan Manuel Garrot i José María Rodríguez Vicente, així com els tècnics Joan Camps, director de la Unitat Tecnològica, i Teresa Echevarría, gerent. Per part de MUFACE, van estar, a més del seu director general, Patrícia Ordre, directora del Departament de Prestacions Sanitàries, i Pedro Ribes, cap d'àrea de la Unitat Informàtica.

En la reunió també es va analitzar la situació de la recepta mèdica privada electrònica i el projecte en el qual s'estan immersos tant MUFACE com l'OMC, en funció de les competències que li atribueix a la corporació mèdica el RD sobre recepta mèdica i ordres de dispensació i l'experiència acumulada de diversos anys amb la recepta mèdica privada en format paper, tant en reconeixement del professional prescriptor, com en possibilitat d'anul·lació de la mateixa. En el projecte de recepta mèdica privada electrònica treballen en col·laboració, a més de l'OMC, el Consell General d'Odontòlegs i Podólogos, així com MUFACE, el Consell General de Farmàcia, l'Institut Social de les Forces Armades (ISFAS), la Mutualitat General Judicial (MUGEJU) i l'Institut per al Desenvolupament i Integració de la Sanitat.

Wed, 22 Nov 2017 11:42:44 +0000 2033 at http://www.muface.es
Trobada amb l'Associació de Jubilats de la Policia http://www.muface.es/content/encuentro-con-la-asociacion-de-jubilados-de-la-policia

Sevilla, 10 de novembre de 2017

La secretària general de la Delegació del Govern a Andalusia, Ana Vielba, i el director general de MUFACE, Antonio Sánchez, han mantingut una reunió de treball amb una representació de l'Associació de Jubilats de la Policia.

En la mateixa, s'ha acordat que per part dels organismes competents de l'Administració de l'Estat es recolliran, per a la seva posterior avaluació i estudi, les necessitats específiques d'aquest col·lectiu. 

Fri, 10 Nov 2017 13:24:37 +0000 2031 at http://www.muface.es