Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Novetats MUFACE http://www.muface.es/rss.xml és Durant el mes de gener els mutualistes i titulars poden triar què entitat mèdica els prestarà els serveis d'assistència sanitària, durant 2017 http://www.muface.es/content/entidad-medica-2017

El model de gestió d'assistència sanitària que caracteritza a la Mutualitat permet optar entre rebre la prestació d'assistència sanitària a través d'un Servei Públic de Salut o a través de qualsevol de les entitats de segur concertades per MUFACE. Aquest dret d'opció constitueix una de les característiques diferenciadores més positives del sistema del Mutualisme Administratiu, ja que, d'una banda, faculta al perceptor de la prestació perquè dins de les seves circumstàncies particulars decideixi quina entitat, al seu judici, li donarà un millor servei. D'altra banda, incentiva la sana competència entre les entitats en posar a la disposició dels mutualistes la seva oferta diferenciada de mitjans i quadres mèdics.

El Concert amb entitats de segur per a l'assistència sanitària en territori nacional de 2016 manté la seva vigència durant l'any 2017, per la qual cosa les entitats concertades són:

ADESLAS
ASISA
DKV
IGUALATORIO DE CANTÀBRIA

Els mutualistes han de prestar la màxima atenció a l'exercici d'aquest dret d'opció, ja que, excepte excepcions taxades, la seva elecció determina els mitjans assistencials als quals els seus beneficiaris i ell mateix han d'acudir per rebre assistència sanitària.

Per facilitar la presa d'aquesta decisió en aquesta pàgina web pot consultar els catàlegs que les entitats de segur d'assistència sanitària elaboren a tal fi:

http://www.muface.es/content/catalogos-provinciales-de-proveedores-de-las-entidades-de-seguro-2016-2017

Així mateix, per a aquesta presa de decisió, els mutualistes i els titulars amb document assimilat al d'afiliació que resideixen en municipis de menys de 20.000 habitants, on no existeixen o siguin insuficients els recursos sanitaris privats, han de valorar l'existència de conveni de col·laboració de MUFACE amb la respectiva Comunitat Autònoma per a l'accés als recursos d'atenció primària públics existents en aquests municipis (Convenis de Mitjans Rural).

Quadro CCAA

Procediment canvio d'entitat

Per efectuar el canvi d'Entitat el mutualista haurà de presentar al costat de la seva sol·licitud (Imprès de sol·licitud de canvi d'Entitat), el Document d'Afiliació o, si escau, el Document assimilat al d'Afiliació, per a la seva substitució en el seu Servei Provincial o en l'Oficina de MUFACE més propera

Si disposa de certificat o DNI electrònic, podrà sol·licitar el canvi d'Entitat a través de la Seu Electrònica de Muface

Prestacions Sanitàries Unitat de Suport - Adreça Tue, 10 Jan 2017 09:44:34 +0000 1976 at http://www.muface.es
Noves quanties per al càlcul de les ajudes econòmiques en els casos de part múltiple durant l'any 2017 http://www.muface.es/content/nuevas-cuantias-para-el-calculo-de-las-ayudas-economicas-en-los-casos-de-parto-multiple-3

QUANTIES PER A l'ANY 2017: Subsidi especial per maternitat en cas de part múltiple i Prestació de pagament únic per part múltiple.

Subsidi especial per maternitat en cas de part múltiple

Quantia

100% de la base de cotització corresponent al dia del fet causant per 42 dies (sis setmanes de descans obligatori) calculada en funció del nombre de fills o menors acollits simultàniament a partir del segon.

És a dir, (Haver-hi regulador en la data del fet causant X 42 dies / 365 dies) X (Nº fills simultanis menys 1)

Bases de cotització anuals

El Reial decret 746/2016, de 30 de desembre, sobre revaloració i complements de pensions de Classes Passives, sobre revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social i altres prestacions socials públiques per a l'exercici 2017 (BOE de 31 de desembre)

Grup/Subgrup (EBEP)                             Base de Cotització Euros/any

A1                                                                       40.460,17

A2                                                                       31.843,17

B                                                                         27.883,86

C1                                                                       24.456,10

C2                                                                       19.348,83

I (Llei 30/84) i Agrupacions Professionals (EBEP)          16.496,42

Informació sobre el Subsidi

Prestació de pagament únic per part múltiple

Quantia

Pagament de 4, 8 o 12 vegades el Salari Mínim Interprofessional mensual vigent al dia del naixement o data de la sentència d'adopció segons 2, 3 o més fills causants.

Nº Fills Simultanis      Nº vegades Importi Mensual S.M.I.       Import en Euros (*)

               2                                           4                                       2.830,80

               3                                           8                                       5.661,60

               4 i més                                 12                                      8.492,40

(*): Import en Euros: RD 742/2016, de 30 de desembre (BOE de 31 de desembre) per a fets causants entre 01-01 i 31-12-2017.

Nota.- S.M.I. per 2017: 707,70 euros/mes.

Informació sobre la Prestació

Wed, 04 Jan 2017 09:16:13 +0000 1975 at http://www.muface.es
Noves quanties de la prestació de fill o menor acollit a càrrec discapacitat per a l'any 2017 http://www.muface.es/content/nuevas-cuantias-de-la-prestacion-de-hijo-o-menor-acogido-a-cargo-discapacitado-para-el-ano-4

Les quanties de la prestació de fill o menor acollit a càrrec discapacitat, per modalitats, per a l'any 2017 són les següents:

Modalitat 1 (menor de 18 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%):83,33 €/mes.

Modalitat 2 (major de 18 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%): 368,90 €/mes.

Modalitat 3 (major de 18 anys amb un grau de discapacitat del 75% o superior i necessitat de tercera persona): 553,40 €/mes.

Informació sobre la prestació

Prestacions Socials Wed, 04 Jan 2017 08:51:56 +0000 1974 at http://www.muface.es
Convocatòria de beques d'estudi per al curs 2016-2017 http://www.muface.es/content/convocatoria-de-becas-de-estudio-para-el-curso-2016-2017-0

Es recorda que amb data 30 de maig de 2016 es va publicar en el BOE la Resolució de 23 de maig de 2016, de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE) per la qual es convoquen beques d'estudi per a mutualistes, per al curs 2016-2017; i el termini del qual de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de desembre de 2017, inclusivament.

Des de gener de 2017 el formulari de sol·licitud de beca d'estudi per al curs 2016-2017 està a la Web de MUFACE a la disposició dels interessats.

Més informació sobre les beques d'aquesta convocatòria:

--Beques d'estudi per a mutualistes

            --Nota sobre la convocatòria

Prestacions Socials Tue, 03 Jan 2017 13:04:58 +0000 1972 at http://www.muface.es
D. Antonio Sánchez Díaz nomenat nou Director General de MUFACE http://www.muface.es/content/d-antonio-sanchez-diaz-nombrado-nuevo-director-general-de-muface

En el BOE del 24 de desembre de 2016 s'ha publicat el  Reial decret 710/2016, de 23 de desembre, pel qual es nomena Director General de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat a don Antonio Sánchez Díaz.

Nascut el 25 de novembre de 1976, és llicenciat en Dret per la Universitat Pontifícia Cometes i llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia per la UNED. Pertany al Cos Superior d'Administradors Civils de l'Estat.

Després d'ocupar diferents llocs en la Direcció general de Funció Pública, va ser Sotsdirector General adjunt a l'Escola de Selecció i Formació de l'INAP i assessor del Gabinet del Sotssecretari de Sanitat i Consum i del Secretari d'Estat de Cooperació Territorial. Ha estat Sotsdirector General de Coordinació de l'Administració Perifèrica, Sotsdirector General de Patrimoni de l'Administració Perifèrica i Sotsdirector General de Planificació i Gestió Econòmica en la Secretaria General d'Immigració i Emigració. Des de desembre de 2014 era Director General de Coordinació de l'Administració Perifèrica de l'Estat.

Tue, 27 Dec 2016 13:28:12 +0000 1971 at http://www.muface.es
Nou nombre de la revesteixi MUFACE http://www.muface.es/revista/index.html

Ja es troba disponible l'últim nombre de la revesteixi MUFACE (Nº 238/2016).

Secretaria General Thu, 15 Dec 2016 11:59:12 +0000 1780 at http://www.muface.es
Actualitzat el contingut de la informació sobre el certificat a expedir per les unitats de personal per tramitar la prestació per IT, RE i RLN http://www.muface.es/content/actualizado-el-contenido-de-la-informacion-sobre-el-certificado-que-deben-expedir-las

El certificat de retribucions que elaboren les habilitacions dels òrgans de personal, constitueix la base per al càlcul del subsidi d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural (IT, RE i RLN), d'aquí la importància del seu correcte emplenament.

La informació actualitzada pretén facilitar l'elaboració d'aquests certificats, per evitar errors o omissions i agilitar la gestió d'aquestes prestacions.

Instruccions i model de certificat de retribucions

Prestacions Socials Fri, 30 Sep 2016 10:52:49 +0000 1969 at http://www.muface.es
Ana Pastor, presidenta del Congrés http://www.muface.es/content/ana-pastor-presidenta-del-congreso

      La nova presidenta del Congrés dels Diputats, Ana Pastor, va iniciar la seva dilatada i reconeguda carrera dins de l'Administració Pública de l'Estat precisament en aquesta Mutualitat de Funcionaris. Pastor va néixer en Cubillos del Pa (Zamora), però es considera de Pontevedra d'adopció. És llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Salamanca i funcionària del Cos Superior de Salut Pública i Administració Sanitària. Era directora provincial del Servei Galego de Saúde, SERGAS, quan en 1996 Mariano Rajoy -en aquell temps ministre d'Administracions Públiques- la va nomenar directora general de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE), càrrec que va exercir fins a 1999 i que va suposar el començament de la seva ascendent trajectòria política, sempre molt lligada a l'actual president del Govern.

      Des de llavors ha ocupat una llarga llista de llocs públics, que ha exercit amb enorme professionalitat. Així, s'ha encarregat de les sotssecretaries dels Ministeris d'Educació i Cultura, Presidència i Interior, fins que va ser nomenada per José María Aznar ministra de Sanitat i Consum, cartera que va gestionar entre 2002 i 2004; en aquest Departament va dur a terme una profunda remodelació de l'Administració sanitària i va aconseguir el consens de tots els grups per aprovar la Llei de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de Salut. Des de desembre de 2011 era la responsable de la cartera de Foment.

      Ana Pastor que serà la segona dona que presideix el Congrés dels Diputats -la primera va ser Luisa Fernanda Rudí-, ha aconseguit llaurar-se bona fama entre els seus però també entre la resta de partits, que aprecien la seva serietat i la seva capacitat de treball. En la XII Legislatura que ara s'inicia la tercera autoritat de l'Estat ha fet una crida a l'acord i el consens. Des d'aquest organisme, on va començar la seva marxa política, li desitgem els millors assoliments i encerts.

Tue, 26 Jul 2016 13:58:17 +0000 1966 at http://www.muface.es
Aprovació de la Memòria 2015 de MUFACE http://www.muface.es/content/aprobacion-de-la-memoria-2015-de-muface-0

En la sessió celebrada el 21 de juny de 2016 pel Consell General de la Mutualitat es va procedir a l'aprovació de la Memòria d'activitats de l'organisme corresponent a l'any 2015, procedint-se amb aquesta data a la seva publicació.

Portada de la Memòria

Memòria Muface 2015

Wed, 22 Jun 2016 09:47:40 +0000 1965 at http://www.muface.es
Convocatòria de beques d'estudi per al curs 2016-2017 http://www.muface.es/content/convocatoria-de-becas-de-estudio-para-el-curso-2016-2017

Amb data 30 de maig de 2016 s'ha publicat en el BOE la Resolució de 23 de maig de 2016, de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE) per la qual es convoquen beques d'estudi per a mutualistes, per al curs 2016-2017; i el termini del qual de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de desembre de 2017, inclusivament.

NOTA.- Al gener de 2017 es publicarà a la Web de MUFACE a la disposició dels interessats el formulari de sol·licitud de beca d'estudi per al curs 2016-2017.

Secretaria General Mon, 30 May 2016 07:40:32 +0000 1962 at http://www.muface.es