Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Novetats MUFACE http://www.muface.es/frontpage?lang=ca ca Actualitzades els ajudes per part múltiple i per fills o menors a càrrec amb discapacitat http://www.muface.es/node/2737?lang=ca
 • Els prestacions per aquests supòsits és posin al dia després de l'aprovació dels Pressupostos de l'Estat 2018

Els ajudes que presta MUFACE per part múltiple i els que reben els famílies per fill o menor a càrrec amb diferents graus de discapacitat, han estat actualitzades en funció dels quanties aprovades als Pressupostos Generals de l'Estat de 2018.

En cas de part múltiple, existeixen dos tipus d'ajudes: un pagament únic per cada fill i un subsidi especial per maternitat, també de pagament únic, al que tenen dret els o els mutualistes que és trobin en els supòsits de fet legalment establerts de part, adopció o acolliment múltiples.

Ambdues ajudes són compatibles, i en el cas de parts múltiples la quantia va dels 2.943,60 euros per dos fills (quatre vegades el Salari Mínim Interprofessional), als 8.830,80 euros per quatre o més fills (dotze vegades el SMI).

En aquest enllaç és pot consultar la informació completa sobre prestació de PAGAMENT ÚNIC PER PART MÚLTIPLE

En relació al subsidi especial per part múltiple, l'ajuda econòmica a la qual tenen dret els/els mutualistes quan és trobin en els supòsits de fet legalment establerts de part, adopció o acolliment múltiples, també de pagament únic i compatible amb l'anterior, oscil·la dels 1.928,65 euros quan la base de cotització és la mínima, i els 4.730,34 euros si la base de cotització és la màxima. 

Accedeixi aquí a tota la informació sobre SUBSIDI ESPECIAL PER PART MÚLTIPLE

Ajudes per discapacitat

Així mateix, MUFACE gestiona per als mutualistes del seu àmbit de protecció la prestació per fill o menor acollit a càrrec. Aquesta consisteix en una assignació econòmica mensual que s'estableix en funció de la seva edat, del grau de discapacitat i de la necessitat del concurs d'una altra persona.

Els quanties per a l'any 2018 de la prestació per discapacitat per modalitats, per a fill o menor acollit a càrrec, són els següents:

 • Modalitat 1 (menor de 18 anys amb un grau de discapacitat del 33 al 64 per cent): 83,33 €/mes.
 • Modalitat 2 (més gran de 18 anys amb un grau de discapacitat del 65 al 74 per cent): 380,10 €/mes.
 • Modalitat 3 (més gran de 18 anys amb un grau de discapacitat del 75% o superior i necessitat de tercera persona): 570,20 €/mes.

Enllaci amb tota la informació sobre AJUDES PER DISCAPACITAT

Mon, 16 Jul 2018 15:20:45 +0000 josejavier.uriz 2737 at http://www.muface.es
Els medicaments amb el principi actiu Valsartán, afectats per l'alerta de l'AEMPS, podran ser canviats en els farmàcies http://www.muface.es/node/2724?lang=ca

A més de la substitució pel seu metge, el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social ha habilitat una nova via per facilitar la substitució dels medicaments afectats per l'alerta sanitària relacionada amb els impureses detectades en determinats lots de fàrmacs que contenen Valsartán.

Un acord aconseguit entre el Ministeri, el Consell General de Col·legis Farmacèutics i els 17 laboratoris farmacèutics que s'han vist afectats, permet als pacients el canvi en els farmàcies dels medicaments inclosos en l'alerta. El procediment és aplicable a la prestació farmacèutica de MUFACE.

En el cas dels medicaments ja dispensats, els mutualistes i pacients en general podin acudir a la seva farmàcia amb l'envàs afectat, on és  comprovarà que l'envàs pertany a un dels lots afectats i serà substituït per un envàs d'un medicament de la mateixa agrupació homogènia a cost zero, tant per al pacient com per al SNS i la farmàcia.

En el cas de no ser possible l'anterior, el farmacèutic derivarà al pacient al metge.

Un total de 119 presentacions de medicaments pertanyents a 17 laboratoris farmacèutics s'han vist afectats.  Els detalls és podin consultar en aquest enllaç:

https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano...

Tue, 10 Jul 2018 10:31:38 +0000 josejavier.uriz 2724 at http://www.muface.es
El canvi ordinari de juny reflecteix la gran estabilitat del modelo MUFACE http://www.muface.es/node/2719?lang=ca

Per primera vegada els mutualistes i beneficiaris de MUFACE han tingut l'oportunitat de canviar d'entitat asseguradora o passar de la sanitat privada a la pública, i a l'inrevés, durant el nou període ordinari del mes de juny, tal com va quedar establert en el Concert 2018-2019.

D'aquesta manera, a data 2 de juliol s'havien comptabilitzat un total d'11.211 permutis, menys d'una quarta part dels quals és van produir en el canvi ordinari de l'últim mes de gener (47.815).

Els dades que és recullen en el següent quadre, amb mínimes variacions en un col·lectiu d'1.458.00 personis, reflecteixen l'estabilitat del model i un notable nivell de satisfacció amb els serveis sanitaris rebuts.

ALTES-BAIXES CANVI ORDINARI JUNY 2018

Entitat

Total altes

Total baixes

Diferència

ADESLAS

3.611

3.588

23

ASISA

2.524

3.015

-491

IMQ

6

28

-22

DKV

2.485

3.059

-574

INSS/Serv. Públics Salut

2.585

1.521

1.064

Totals

11.211

11.211

 

 

D'aquesta manera, la distribució nacional dels mutualistes i beneficiaris integrats en MUFACE queda com segueix:

 • ADESLAS:                          532.972                 
 • ASISA:                               416.300
 • IMQ:                                      6.635
 • DKV:                                  191.310
 • INSS (Serv Públic Salut):   300.861
 •  

Amb la introducció de dues períodes de canvi ordinari (gener i juny), MUFACE ha volgut ampliar els possibilitats d'elecció dels mutualistes, reduint el nom de canvis extraordinaris i, la qual cosa és més important, afavorint la competència entre els entitats i la millora dels serveis que aquestes prestin.

Tue, 03 Jul 2018 12:09:51 +0000 josejavier.uriz 2719 at http://www.muface.es
Nou nom de la revista MUFACE http://www.muface.es/node/2440?lang=ca

Ja és troba disponible el nou nom de la revista MUFACE (Nº 244/2018)

Thu, 28 Jun 2018 11:48:25 +0000 clara.macias 2440 at http://www.muface.es
Més de 460 personis participin en la marató de donació de sang organitzat a Alacant amb la col·laboració de MUFACE http://www.muface.es/node/2715?lang=ca
 • La donació, amb assistència del director general de MUFACE i el director provincial, és va celebrar en el Dia Internacional del Donant de Sang

  La campanya de donació “Al servei de la vida”, impulsada per la Delegació d'ASISA a Alacant i el Centri de Transfusions de la Comunitat Valenciana, ha recollit 460 donacions, superant el seu objectiu (350).

  La marató, organitzada el Dia Internacional del Donant de Sang, és va celebrar en el va salar d'actes del Museu Arqueològic d'Alacant (MARQ). En la donació, a més d'autoritats locals i provincials, van participar el director general de Muface, Antonio Sánchez, el director provincial de la Mutualitat a la província, Javier Camarasa, i la delegada d'ASISA a Alacant, Dra. Paula Giménez.

  Aquesta iniciativa, organitzada per la Delegació d'ASISA a Alacant al costat del Centri de Transfusions de la Comunitat Valenciana, va comptar amb la col·laboració dels tres mutualitats de funcionaris de l'Estat (Muface, Mugeju i Isfas), el Comandament d'Operacions Especials (MOE) de l'Exèrcit de Terra, la Guàrdia Civil, la Subdelegació del Govern a Alacant, la Direcció territorial de Sanitat a Alacant, la Diputació d'Alacant, l'Ajuntament i el Col·legi de Metges, la Policia Nacional i la Federació de Fogueres de Sant Joan. Representants de totes aquestes institucions van participar en la donació.

  A més, el xef Pepe Rodríguez va col·laborar amb la marató amb el disseny d'un entrepà que tots els donants van rebre després de la donació al costat d'un diploma que acredita la seva participació en aquesta activitat solidària.

Campaña extracció de sang

 

Thu, 28 Jun 2018 11:44:09 +0000 josejavier.uriz 2715 at http://www.muface.es
Fins al 2 de juliol els mutualistes podin sol·licitar el canvi ordinari d'entitat http://www.muface.es/node/2711?lang=ca

Fins a dilluns que veu 2 de juliol, per ser el 30 de juny dia inhàbil, els mutualistes i beneficiaris tenen l'opció de triar nova entitat asseguradora o integrar-s'en el Sistema Sanitari Públic -i a l'inrevés-, segons el previst en el Concert 2018-2019, el qual contempla dos períodes de canvi ordinari (gener i juny).

Amb aquesta doble opció anual, incorporada per primera vegada en el Concert, MUFACE ha volgut estimular la competència entre els entitats col·laboradores i així millorar l'assistència que és presta als mutualistes. Un exemple d'això són els prestacions addicionals recentment incorporades al catàleg de serveis dels asseguradores i que no estaven incloses en el mateix.

Els titulars que no sol·licitin canvi continuessin adscrits a la mateixa Entitat en la qual estiguin a 31 de desembre o, si escau, a 31 de maig de cada any. Només és pot sol·licitar el canvi una vegada en cada període.

Per efectuar el canvi d'Entitat el mutualista haurà de presentar al costat de la seva sol·licitud (Imprès de sol·licitud de canvi d'Entitat), el Document d'Afiliació o, si escau, el Document assimilat al d'Afiliació, per a la seva substitució en el seu Servei Provincial o en l'Oficina de MUFACE més propera.

Canvi per internet

Si te certificat digital o DNI electrònic és pot efectuar el canvi (haurà d'explicar prèviament amb el nom d'afiliació a la Seguretat Social) a la Seu Electrònica de MUFACE o utilitzant els mitjans d'accés proporcionats per la plataforma Cl@ve.

Més informació en:

Preguntis freqüents

Mon, 11 Jun 2018 11:29:59 +0000 josejavier.uriz 2711 at http://www.muface.es
MUFACE i els asseguradores acorden un ampli paquet de serveis addicionals http://www.muface.es/node/2703?lang=ca
 • Noves pòlisses d'assegurances per a familiars, telemedicina o avançades tècniques de reproducció assistida, entre els noves prestacions que milloren el Concert.

Els entitats asseguradores que van subscriure amb MUFACE el Concert d'Assistència Sanitària 2018-2019 han presentat una sèrie de serveis i prestacions addicionals que van donis de noves pòlisses d'assegurances per a familiars a noves prestacions de telemedicina, passant per estudis genètics i l'accés a avançades tècniques de reproducció assistida i conservació de cèl·lules mare, entre altres serveis que no estaven inclosos al catàleg concertat.

D'aquesta manera, la Mutualitat, una vegada realitzada l'avaluació corresponent dels prestacions addicionals ofereixis, compleix amb un dels compromisos fixats en el Concert, concretament en l'Annex 8, que identifica com a objectiu estratègic prioritari la millora del servei al col·lectiu protegit, ampliant els possibilitats d'elecció dels mutualistes i incentivant la competitivitat entre els diferents entitats asseguradores.

Els nous serveis que a partir d'llaura prestessin els entitats col·laboradores, Asisa, Segurcaixa Adeslas, DKV i Igualatorio de Cantàbria, és divideixen en tres grans apartats: assistencials (tals com a cirurgia refractiva, estudis biomètrics i genètics, i diferents aspectes de la medicina reproductiva), pòlisses d'assegurances (bucodentales i d'assistència a familiars) i tecnològiques (telemedicina). En el quadre adjunt és detallin els prestacions addicionals que són gratuïtes i aquelles als quals es'ls ha aplicat una rebaixa substancial igual o major del 15 per cent.

Pòlisses d'assegurances

Els mutualistes és veuran beneficiats, per exemple, amb una rebaixa substancial –igual o superior al 15 per cent- en la contractació de la pòlissa d'assegurança dental per part d'Asisa, Adeslas i DKV. L'Igualatorio de Cantàbria no ofereix aquest descompte, encara que sí disposa d'una pòlissa dental per qui vulgui contractar-la, no solament titulars mutualistes. L'entitat càntabra i DKV també ofereixen una rebaixa substancial en la contractació de pòlisses d'assegurances de salut per a familiars. En Adeslas aquesta rebaixa solament s'aplica a menors de 44 anys. Asisa també te aquest tipus de segur de salut, encara que no s'ha inclòs com a prestació addicional al no poder oferir una rebaixa substancial.

Assistencials

En els serveis complementaris de caràcter assistencial destaquin diferents prestacions en l'àmbit de la reproducció humana assistida. Asisa ofereix incrementar l'edat de 38 a 42 anys en tècniques d'inseminació artificial amb semen de parella, i de 40 a 42 anys amb semen de donant, així com diverses tècniques de fecundació in vitro. També preveu descomptes substancials en conservació de cèl·lules mare i una rebaixa major del 15 per cent en congelació d'ovòcits. Aquest últim descompte també ho contempla Igualatorio Cantàbria. “La reproducció assistida ja està contemplada en el Concert. El que llaura s'ofereix en els prestacions addicionals són altres condicions diferents, com l'augment de l'edat, o casos de parelles sanis que vulguin deixar per més endavant el tractament de fertilitat”, afirma Carmen Marcos, sotsdirectora adjunta del Departament de Prestacions Sanitàries de MUFACE.

En aquest apartat, també l'Igualatorio de Cantàbria ofereix rebaixes substancials per a la fecundació in vitro amb gàmetes propis fins als 42 anys i amb òvuls donats fins als 45. És a dir, contempla sengles augments de l'edat respecte a l'establert en el Concert.

Una altra prestació addicional d'Asisa, en aquest cas gratuïta, consisteix en l'elaboració d'estudis biomètrics de la trepitjada, tant per a esportistes com per qualsevol tipus de pacient que pugui tenir patologies en el peu, i així saber si necessiten plantilles o requereixen altres teràpies. Per la seva banda,  Igualatorio Cantàbria ofereix una rebaixa substancial en l'estudi estàtic i dinàmic de la trepitjada.

En la qual cosa respecta a estudis preventius, aquesta mateixa entitat ofereix rebaixes substancials en els estudis genètics de nutrició i lesions esportives. A l'apartat d'oftalmologia , la cirurgia refractiva amb làser per corregir defectes tals com la miopia, la hipermetropía i l'astigmatisme compta amb descomptes substancials per part d'Asisa, Adeslas i Igualatorio Cantàbria.

Asisa també proposa una rebaixa en els estudis genètics sobre hipertensió, mentre que l'Igualatorio Cantàbria contempla un ampli espectre de descomptes en reconeixements mèdics, amb exploracions complementàries i informi clínic amb valoració global.

Algunes entitats han ofert serveis específics, com el portal de prevenció i gestió de malalts crònics que prestarà gratuïtament Adeslas, i que inclou, com a millora de l'estipulat en el Concert, plans de salut a la disposició del mutualista per a la prevenció i millora de l'estil de vida, amb assessoria general sobre alimentació i exercici, entri uneixes altres.

DKV ofereix una rebaixa substancial per a l'anomenada ‘Renda hospitalització’, que contempla la cobertura de despeses extraordinàries derivades o relacionats amb una hospitalització, tals com a trasllats, manutenció de l'acompanyant, cuidat de nens o ajuda domèstica, fins a un màxim d'un any a qualsevol hospital.

Telemedicina

En la qual cosa a prestacions d'àmbit tecnològic és refereix, els tres principals entitats ofereixen gratuïtament assessorament mèdic a distància, ja sigui per telèfon o xat. Doctor Virtual és diu el servei online gratuït que ofereix Asisa. Adeslas destaca pel seu servei de segona opinió mèdica, també gratuït, que proporciona als mutualistes un assessorament independent, per canals no presencials, valuós per prendre decisions complexes. Expliquin per a això amb un programa que dóna accés a experts mèdics de prestigi nacional i internacional. Una vegada finalitzat el procés, el mutualista rep un dossier amb l'opinió d'aquests experts.

DKV ofereix gratuïtament una plataforma tecnològica integral per a la cura de la salut a distància que inclou l'Historial Clínic Digitalitzat de cada pacient i funcionalitats d'autocuidado de salut i hàbits saludables, serveis que és complementin amb els Apps ‘Vull cuidar-em ’i ‘Digital doctor’. Aquesta última és molt més que una aplicació mòbil de vídeoconsulta mèdica o xat, doncs compta amb un revisador de símptomes que permet obtenir una orientació mèdica de forma privada i sense esperis.

Cirurgia robòtica

A aquest ampli paquet de serveis addicionals calç afegir els innovacions mèdiques que aporta la cirurgia robòtica ja incloses dins de la Cartera de Serveis del vigent Concert d'Assistència Sanitària i que cobreixen mitjançant aquesta tècnica els següents intervencions:

Cirurgia Urológica

  • Càncer de pròstata: prostactectomía radical
  • Càncer renal: nefrectomía parcial

 Cirurgia ginecológica

  • Tumoración d'endometri: histerectomía total

 Cirurgia general i d'aparell digestiu

  • Tumor gàstric: Cirurgia esòfag-gàstrica.
  • Tumor colo-rectal: cirurgia colo-rectal.

 

PRESTACIONS ADDICIONALS

ENTITAT

GRATUÏTES

AMB REBAIXA SUBSTANCIAL (>/= 15%)

ADESLAS

Servei d'orientació mèdica

Pòlissa dental

Segona opinió mèdica

Cirurgia refractiva

Portal de prevenció i gestió de malalts crònics

Pòlissa salut per a familiars (menors de 44 anys)

ASISA

 

Doctor virtual (consulta online)

Pòlissa dental

Cirurgia refractiva

Congelació ovòcits en condicions diferents al Concert

Conservació de cèl·lules mare

 

Estudi biomètric de la trepitjada

Reproducció assistida (augmento edat inseminació artif.)

Estudi genètic de nutrició esportiva

Estudi genètic de lesions esportives

Estudi genètic d'hipertensió

DKV

Assessorament mèdic a distància (consulta online)

Pòlissa dental

Plataforma salut digital (+ App Vull cuidar-em)

Pòlissa salut per a familiars

Carpeta Salut i laboratori (historial clínic digitalitzat)

Renda hospitalització (cobertura despeses extraordinàries)

‘Digital Doctor’

 

IGUALATORIO CANTÀBRIA

 

Pòlissa salut per a familiars

Cirurgia refractiva

Reproducció assistida (Fecundació in vitro de gàmetes propis fins a 42 anys i òvuls donats fins a 45 anys)

Reconeixements mèdics

Estudi de la trepitjada

Congelació ovòcits en condicions diferents al Concert

Wed, 06 Jun 2018 08:13:19 +0000 josejavier.uriz 2703 at http://www.muface.es
DKV incorpora més de 3.000 nous metges a la seva oferta per a mutualistes http://www.muface.es/node/2603?lang=ca

DKV ha incorporat 3.035 metges nous al quadre mèdic per a mutualistes amb l'objectiu de reforçar la seva oferta de cara al proper mes de juny. La millora del quadre s'ha produït sobretot en els especialitats de Medicina General (244), Pediatria (167) i Ginecologia (366).

Quant als províncies més reforçades destaquin Barcelona (1.582 metges addicionals) i València (477), encara que l'increment, en termes percentuals, és també molt significatiu en un bon nom de províncies, entre dobles eles Toledo, Cadis, Màlaga, la Corunya i Càceres.

El concert en vigor ofereix a mutualistes i beneficiaris l'opció de canviar de companyia asseguradora en el mes de juny, a més de l'habitual canvi ordinari que va tenir lloc en el mes de gener.

DKV és una dels companyies vinculada a MUFACE donis dels inicis de la Mutualitat, està implantada en tot el territori nacional amb una àmplia xarxa d'oficines d'assegurances de salut i consultoris, on treballen gairebé 2.000 empleats que donin servei a prop de 2 milions de clients.

Llistat complet per localitats

Fri, 25 May 2018 12:12:32 +0000 josejavier.uriz 2603 at http://www.muface.es
El subdelegat del Govern i el director general de MUFACE presideixen la presa de possessió del nou director provincial de Lugo http://www.muface.es/node/2473?lang=ca

El subdelegat del Govern a Lugo, Ramón Carballo, i el director general de MUFACE, Antonio Sánchez, van presidir dimarts passat 24 d'abril l'acte de presa de possessió del nou director de la mutualitat a la província, Marco Antonio Fernández Piñeiro.

En els seves paraules, el subdelegat del Govern va donar la benvinguda al nou director provincial, del que va destacar els seves “guanyis, bona disposició i il·lusió”, al mateix temps que li va animar a fer valer l'àmplia experiència de Fernández Piñeiro en l'Administració “perquè MUFACE segueixi sent un referent de col·laboració públic-privada en la prestació de l'assistència sanitària als funcionaris de l'Estat a Lugo”.

Per la seva banda, Antonio Sánchez va expressar també el seu suport al nou responsable de la mutualitat en aquesta província, destacant que és fa càrrec d'un servei “molt eficient”, com demostren els indicadors de funcionament de MUFACE a Lugo. En aquest sentit, Sánchez va explicar que “mentre la mitjana de resposta als diferents sol·licituds d'assistència és de 5,99 dies a nivell nacional, en el cas de Lugo se situa en 2,46 dies”.

El director general de la mutualitat va posar així mateix de manifest que MUFACE està desenvolupant una nova plataforma que va a permetre que l'encobreix electrònica privada sigui una realitat al llarg de 2019 per a aquells mutualistes que hagin optat per els entitats concertades.

Marco Antonio Fernández Piñeiro, Lugo 1969, relleva en el càrrec a María Eugenia Mateos, nomenada assessora del director general de MUFACE. És llicenciat en Dret i compta amb un Master en Prevenció de Cingles Laborals. Pertany al Cos Superior de l'Administració de la Xunta de Galícia i ha exercit diversos llocs en els delegacions territorials dels conselleries de Cultura, Comunicació Social i Turisme, en la d'Agricultura, Ramaderia i Política Agroalimentària i també en Presidència, Administració Local i Interior. Actualment era Cap de Secció d'Assumptes Generals en la Prefectura Territorial d'Infraestructura i Habitatge.

A l'acte, celebrat en la Subdelegació del Govern, van assistir responsables dels diferents unitats de l'Administració Perifèrica de l'Estat a la província.

Pren possessió nou Director del S.P. Lugo

 

Nomenament

Wed, 25 Apr 2018 12:40:30 +0000 clara.macias 2473 at http://www.muface.es
‘Correu Farmacèutic’ premia l'encobreix electrònica privada com una dels millors iniciatives de 2017 http://www.muface.es/node/2470?lang=ca

 • El va guardar reafirma la importància del projecte impulsat per els mutualitats de l'Administració, els col·legis de metges i farmacèutics i l'IDIS.

 

El projecte d'encobreix mèdica electrònica privada, impulsat per la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE), ISFAS, MUGEJU, el Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics (CGCOF), l'Organització Mèdica Col·legial (OMC) i l'Institut per al Desenvolupament i Integració de la Sanitat (IDIS), ha estat triat com una dels Millors Iniciatives de la Farmàcia de 2017.

En nom de MUFACE va assistir al lliurament del va guardar, atorgat per la publicació Correu Farmacèutic en la categoria “Professió i deontologia”, el seu director general, Antonio Sánchez. Durant una gala celebrada dilluns passat 9 d'abril a Madrid, també és van conèixer els premis als millors “Projectes solidaris i mecenatge”, en “Recerca, farmacologia i productes sanitaris”, “Atenció farmacèutica i educació sanitària”, “Política farmacèutica i iniciatives legals” i “Formació”. El president del CGCOF, Jesús Aguilar, va rebre el va guardar a el “Farmacèutic de l'any”.

Model consensuat

Donis de setembre de 2017, data en la qual és va constituir el denominat Grup de Treball sobri Encobreix Mèdica Electrònica Privada, MUFACE i els principals responsables de metges i farmacèutics, al costat d'IDIS, vénen desenvolupant el disseny d'un model consensuat d'encobreix electrònica per a l'entorn privat que aporti una solució global, estàndard i interoperable, i d'àmbit nacional.

L'objectiu del model és que qualsevol prescripció electrònica realitzada en el marc de la sanitat privada pugui ser dispensada en la farmàcia comunitària de qualsevol part d'Espanya, com a conseqüència de la posada a la disposició del Sistema NodoFarma, que facilitarà els comunicacions donis dels farmàcies, a través de la xarxa col·legial farmacèutica.

Una vegada desenvolupades els proves pilot previstes pel Grup de Treball i el corresponent desplegament dels sistemes de prescripció i dispensació, el projecte serà presentat als autoritats sanitàries per a la seva definitiva aprovació al llarg de 2018.

Lliurament dels premis correu farmacético als millors iniciatives de 2017

Wed, 11 Apr 2018 08:06:28 +0000 josejavier.uriz 2470 at http://www.muface.es