Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Vostè està en: Inici > Totes els novetats > Celebrat el segon Consell General de MUFACE de la legislatura > Celebrat el segon Consell General de MUFACE de la legislatura

Celebrat el segon Consell General de MUFACE de la legislatura

Versió per a impressióPDF version

El dia 28 de març ha tingut lloc la celebració d'un nou Consell General de MUFACE, presidit en aquesta ocasió pel director general de la Mutualitat, Antonio Sánchez.

A la va reunir han assistit els representants de l'Administració General de l'Estat en el Consell, entre ells, el secretari general d'Administració Digital, Domingo Molina, a més dels representants de la Sotssecretaria d'Hisenda i Funció Pública, de la Direcció general de Funció Pública i l'Institut Nacional de la Seguretat Social. Han participat, així mateix, representants dels organitzacions sindicals CSI-F, UGT i CCOO.

 

Celebrat el segon Consell General de MUFACE de la legislatura

La va reunir s'ha centrat en la presentació davant el Consell del Pla d'Impuls de la Mutualitat que marca els actuacions i prioritats a desenvolupar al llarg de la present legislatura, amb l'objectiu de mobilitzar els recursos interns i projectar cap al futur la vocació de servei assistencial que està a la base de l'entitat. El Pla s'articula entorn de dues objectius estratègics (millorar el servei prestat als mutualistes i la gestió interna de la Mutualitat) i consta de 12 eixos que inspirin un elenc de 25 projectes de diferent naturalesa.

El Pla promou un canvi de cultura organitzativa sobre la base de la posada en valor del model de col·laboració públic-privada, l'a posta per la modernització tecnològica de la gestió i l'atenció i protecció del mutualista com a valor fonamental.

És tracta d'establir una planificació que permeti concentrar recursos en els projectes prioritaris, tals com la provisió de prestacions a través de seu electrònica, la targeta sanitària interoperable, l'encobreix electrònica i l'accessibilitat en els oficines.

Addicionalment, s'han abordat altres aspectes de gestió, com els relatius a l'avantprojecte de pressupost per 2017 i els treballs preparatoris del proper concert sanitari. El Consell General ha informat favorablement l'alienació mitjançant subhasta de dues immobles del fons especial.

 

Celebrat el segon Consell General de MUFACE de la legislatura