Vostede está en:Inicio > Portal de Entidades Sanitarias > Novo Concerto Sanitario 2018-2019

Novo Concerto Sanitario 2018-2019

Versión para impresiónPDF version

O novo concerto asinado por MUFACE coas entidades colaboradoras -SegurCaixa Adeslas, Asisa, DKV Seguros e Igualatorio Médico de Cantabria en territorio nacional, e DKV para o  estranxeiro-, supón un incremento da prima en 114 millóns de euros, o que representa un 5,62% de aumento sobre o anterior acordo bianual, dentro dun orzamento próximo aos 2.200 millóns de euros.

O concerto 2018-2019 (concerto de asistencia sanitaria nacional e no exterior) elaborouse co dobre obxectivo de garantir a sustentabilidade do modelo Muface e de mellorar a calidade da asistencia sanitaria prestada aos nosos mutualistas.

Pretende marcar un punto de inflexión, trasladando a mensaxe de que o modelo é viable e ten a súa continuidade asegurada: tras anos de caída, prevese que o colectivo protexido volva crecer; o orzamento do concerto e a prima que leva aparellada rexistran un incremento moi significativo; as entidades aseguradoras incluídas no concerto en vigor mantéñense e abriuse unha liña de traballo co resto de entidades do sector para a súa futura incorporación ao modelo; e o servizo ao mutualista fortalécese tanto nas posibilidades de xestión como nas directamente asistenciais. Trátase, en suma, dunha revitalización e mellora integral dun modelo de colaboración público privada no ámbito sanitario que conta con máis de catro décadas de historia.

A sustentabilidade do modelo

O modelo Muface sufriu tensións como consecuencia de diversos factores, en boa medida comúns ao sistema sanitario xeneral. Nun contexto de crise económica e restricións orzamentarias, foi preciso atender a unha poboación crecientemente envellecida (e, por tanto, que presenta maiores necesidades asistenciais) con tecnoloxías sanitarias cada vez máis avanzadas (e custosas).

O concerto 18-19 afronta estes retos a través de tres condiciones, que dan sustentabilidade ao modelo:

Un período de vixencia de 2 anos, que permite alcanzar o desexable equilibrio entre a estabilidade da colaboración e a flexibilidade para adaptarse ao contexto cambiante.

Un incremento de prima notable, do 5,62%, que está moi por encima dos habidos nos últimos anos, e que supón unha inxección de 114M €. O orzamento total rolda os 2.200M € (2.191M €).

A incorporación de ao redor de 100.000 novos mutualistas, como consecuencia do acordo para a mellora do emprego público subscrito o 29 de marzo entre o Ministerio de Facenda e Función Pública e as representacións sindicais de CC.OO, UXT e CSI-F, e das Ofertas de emprego público. Espérase que a idade media destas novas cohortes, e dos seus beneficiarios asociados, favorecerá un rexuvenecemento da idade media do colectivo protexido. Ademais, cabe engadir que os mutualistas que accedan por promoción interna a corpos non Muface e desexen manterse no mutualismo en base ao dereito de opción creado pola Lei de PGE para 2017.

Mellora do servizo ao mutualista

Xunto ao obxectivo anterior, a finalidade fundamental deste concerto é mellorar a calidade do servizo que recibe o mutualista.

O concerto parte do contido asistencial garantido no convenio vixente que, por suposto, garante en todo caso o nivel asistencial da carteira común de servizos do Sistema Nacional de Saúde. Sobre o mesmo, o concerto incorpora unha serie de novidades, entre as cales cabe destacar as seguintes:

Establecemento de dous períodos de cambio ordinario (xaneiro e xuño), o que amplía as posibilidades de elección dos mutualistas e favorece a competencia entre as entidades na mellora do servizo.

Potenciación da asistencia de nivel provincial e grandes núcleos urbanos. O nivel III de atención especializada - que inclúe todas as capitais de provincia, Ceuta e Melilla, e outras localidades ou agrupacións urbanas de relevancia - esténdese a 13 novos municipios: Talavera, Alcalá de Henares, Torrexón de Ardoz, Alcorcón, Fuenlabrada, Móstoles, Gandía, Oliva, Lorca, Mérida, Almendralejo, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María. Iso implica que os mutualistas residentes nestas localidades terán acceso a partir de agora a un bo número de especialistas (neurología, uroloxia, pneumoloxía, unidade de coidados intensivos…). O nivel III sumará un total de 60 localidades.

Maior protección nas illas menores. Elévanse os medios asistenciais da Gomera, que pasa a nivel I, e fíxase por primeira vez a cobertura dos gastos de desprazamento desde as illas de niveis I e II para recibir asistencia a especialidades nas illas de nivel III e IV.

Inclusión da cirurxía robotizada e a radioterapia intraoperatoria como novos servizos de referencia. Iso permitirá o acceso de pacientes graves a técnicas cirúrxicas caracterizadas por unha recuperación máis rápida e cómoda, evitando posibles reintervenciones.

Coordinación cos servizos autonómicos de emerxencia 112. Por unha banda, se obxectiva o concepto de risco vital segundo os síntomas apreciados no momento en que se producen (e non a posteriori, no centro sanitario). Doutra banda, MUFACE asume o compromiso de impulsar instrumentos de colaboración cos servizos de saúde das CCAA, que atendan aos mutualistas en situación de emerxencia, para favorecer a derivación do paciente a centro concertado, sempre que este conte cos medios para afrontar a urxencia. Con iso trátase de evitar os problemas de custo que puidese acabar tendo para o mutualista a atención sanitaria no medio público.

Impulso da receita electrónica. Créase un novo incentivo para fomentar a implantación do proxecto de receita electrónica contemplado no Plan de Impulso de Muface e a súa utilización polos médicos das entidades.

Maior protección dos nosos maiores. Créase un incentivo que premia a fidelidade ou permanencia do colectivo maior de 65 anos adscrito á entidade. Preténdese que as entidades se esmeren no servizo aos maiores e en ningún caso transfiran riscos por razón da idade a outras entidades

Oferta de servizos sanitarios por encima dos esixidos polo concerto. Créase un incentivo para que a entidade poida ofertar servizos adicionais relacionados coa prestación de asistencia sanitaria, que supoñan unha mellora do obxecto do concerto, xa sexan asistenciais (saúde bucodental, etc.…) ou tecnolóxicos (aplicacións de telemedicina).

Prohibición da transferencia de riscos. Por primeira vez, prohíbese expresamente a transferencia de riscos entre entidades: que unha entidade promova o cambio de adscrición a outra entidade das súas mutualistas de tratamentos máis custosos.

Prohibición de diferenza de trato polo feito de ser mutualista. Prohíbese expresamente que o mutualista reciba, polo feito de selo, un trato diferente de parte da súa entidade respecto doutros asegurados privados (citas máis curtas, demoras en axenda…). Iso si, iso non impide a existencia de diferentes cadros médicos por razón de cada colectivo.

En conclusión, o importante incremento no financiamento do concerto ten un efecto directo na mellora das prestacións que recibirá o mutualista.

Poden consultarse as concretas novidades asistenciais do novo concerto no tríptico informativo.