Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Vostede está en: Inicio > Todas as novidades > Primeiro Consello Xeral do ano > Primeiro Consello Xeral do 2018

Primeiro Consello Xeral do 2018

Versión para impresiónPDF version

MUFACE presenta ou Plan Farmacia 2018-2019 e novas técnicas médicas ao servizo dúas mutualistas

.A secretaria de Estado de Función Pública e ou director xeral do organismo, informan do alto grao de cumprimento dás recomendacións do Tribunal de contas

.Xa reintegráronse ou 92,18% dous sobrecustos detectados en pagos polo tratamento dá Hepatite C

.A oferta de servizos e especialidades médicas dá Mutualidade incorpora catro innovadoras técnicas non seu catálogo: plataformas xenómicas para cancro de mama, control de ADN en sangue materno, radioterapia intraoperatoria e cirurxía robotizada Dá Vinci.

Ou Consello Xeral dá Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (MUFACE), reunido ou martes 20 de marzo na sede central do organismo baixo a presidencia dá secretaria de Estado de Función Pública, ElenaCollado , coñeceu ou Plan de Mellora de Farmacia 2018-2019, cuxo obxectivo central é ou perfeccionamento dous métodos que garantan que a asistencia farmacéutica ás súas mutualistas préstese nas mellores condicións de calidade, incluídos mecanismos de control máis eficaces para evitar duplicidades e gastos innecesarios, ou que redundará nun mellor servizo ao colectivo.

A este respecto, ou director xeral de MUFACE, Antonio Sánchez, detallou ao Consello vos eixos fundamentais do plan, que se concretan en dez proxectos, algúns xa en marcha, que van desenvolverse ao longo dúas dous próximos anos e que incorporan as recomendacións do Tribunal de Contas e dá Comisión Mixta para as Relacións co Tribunal de Contas do Congreso dous Deputados.

En concreto, ou Plan de Mellora de Farmacia (achégase un amplo resumo do mesmo) prevé a modificación do procedemento de xestión e pago dous medicamentos de dispensación hospitalaria, establecendo mecanismos máis eficaces de control e fiscalización, entre vos que cabe destacar a posta en marcha nos próximos meses dunha aplicación informática que vai dotar ao circuíto de autorización e posterior pago do medicamento de maior transparencia e axilidade.

Ou Plan tamén recolle as medidas arbitradas para a recuperación dás cantidades abonadas en exceso aos centros hospitalarios para financiar a compra de medicamentos contra a Hepatite C, e cuxo importe superase ou teito máximo de gasto determinado polo Ministerio de Sanidade ou aos que non se apliquei a dedución do 7,5%.

Restitución de sobrecustos

A este respecto, ou Consello foi informado vos resultados do proceso de restitución que MUFACE puxo en marcha ou pasado mes de novembro, grazas ao cal, a 15 de marzo de 2018, xa se recuperou ou 92,18% dás cantidades abonadas en exceso (1.475.921,43 €), estando previsto alcanzar ou 100%  en próximas datas.

Outros dous proxectos estratéxicos do Plan Farmacia, xa previstos non Plan Impulso dá Mutualidade, son a eliminación de duplicidades protexendo vos dereitos do conxunto dúas mutualistas, e ou decidido impulso á receita electrónica, tanto non ámbito público como non privado.

En relación coa receita electrónica pública, desde a Dirección Xeral vén impulsando desde ou último trimestre de 2017, unha axenda de reunións coas Comunidades Autónomas co obxectivo de estender aos mutualistas de opción pública a súa inclusión non sistema de receita electrónica ao longo de 2018. Non ámbito privado, MUFACE está a desenvolver un sistema propio de prescrición denominado SIREM (Sistema Informático de Receita Electrónica de MUFACE).

Formación e transparencia

Será ou desenvolvemento e implementación do sistema de receita electrónica, que está previsto culmine en 2019, a medida que contribuirá de forma máis efectiva a evitar a fraude e mellorar a prestación farmacéutica aos mutualistas, facéndoa máis accesible, eliminando na súa maioría ou uso dous talonarios físicos e facilitando un uso máis racional dous medicamentos.

De face á implantación de todas estas medidas, MUFACE ten previsto pór en marcha diversas actuacións dirixidas á formación específica do persoal implicado na xestión dá prestación farmacéutica, así como a publicación actualizada, na web do organismo e vos portais de transparencia, do gasto global farmacéutico, ademais do agrupado polos seguintes conceptos:  gasto medio por receita e usuario; por grupos de medicamentos; gasto en Farmacia Hospitalaria; utilización de talonarios; e gasto en receita electrónica.

Catro novas técnicas médicas

Non capítulo de novidades do Concerto, Elena Collado quixo pór de substitución ou salto de calidade que supón para a oferta de servizos e especialidades médicas prestadas a través de MUFACE a incorporación de catro novas técnicas ás que xa teñen acceso vos mutualistas sen necesidade de derivacións.

Concretamente, estas técnicas son as seguintes:

Plataformas xenómicas, que van permitir un prognóstico máis certeiro dá evolución do cancro de mama tras a súa intervención cirúrxica, identificando de forma precisa a probabilidade de que se reactive ou tumor nos 10 anos seguintes á detección dá enfermidade e tras finalizar con éxito ou primeiro tratamento. Ou valor predictivo desta técnica permitirá valorar ou beneficio individual dá administración de quimioterapia tras a extirpación do tumor, e está dirixida a mulleres menores de 75 anos e que fosen intervidas de cancro de mama previamente (menos de 8 semanas desde a última intervención), entre outros requisitos médicos relacionados coas características concretas dá doenza.

ADN fetal en sangue materno, que permite a detección de forma non invasiva de posibles alteracións non ADN do feto durante ou embarazo. Esta proba está especialmente indicada para a poboación de alta rocha de trisomía (anomalía xenética caracterizada pola aparición dun cromosoma extra nun par), e a condición de que se trate dunha xestación única -na gemelar a proba ten menos sensibilidade- e non exista malformación maior detectada mediante proba ecográfica, entre outros requisitos médicos.

Radioterapia intraoperatoria, técnica incluída na especialidade de Oncoloxía Radioterápica (esixible desde Nivel IV de Atención Especializada non vixente Concerto de Asistencia Sanitaria coas Entidades). Esta técnica permite irradiar vos tumores durante a intervención cirúrxica de forma directa sen danar ou tecido san adxacente, e nalgúns casos podar evitar ter que aplicar sesións de radioterapia externa. Veuse utilizando para ou tratamento casos de moi alta complexidade, en particular en estadios avanzados de tumores de cabeza e pescozo, abdominais e torácicos.

Cirurxía robotizada Dá Vinci, que será utilizada en patoloxía oncolóxica de abdome e pelvis, así como nalgunhas patoloxías benignas moi seleccionadas, dependendo de criterios de extensión e localización.

Modernización

Xunto a lestes temas, que foron vos que concitaron ou maior interese, ou Consello Xeral de MUFACE foi informado, entre outros asuntos, sobre ou proceso de modernización non que está inmerso ou organismo, a evolución do colectivo e vos novos servizos dous que xa podar beneficiarse vos mutualistas na área de prestacións sociais, entre vos que destaca a posta en marcha dá solicitude telemática do subsidio por incapacidade temporal, grazas ao cal vos mutualistas nesta situación, rocha durante ou embarazo ou rocha durante a lactación natural xa non terán que desprazarse persoalmente ás oficinas de MUFACE para solicitar a contribución económica prevista para estas continxencias. A partir de agora, poderán realizar a solicitude de forma telemática a través dá sede electrónica dá Mutualidade, https://sede.muface.gob.es/, utilizando vos procedementos de identificación previstos para a tramitación electrónica.

Membros do Consello Xeral de Muface