Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Vostede está en: Inicio > Todas as novidades > Novas contías para o cálculo das axudas económicas nos casos de parto múltiple durante o ano 2012 > Novas contías para ou cálculo dás axudas económicas nos casos de parto múltiple durante ou ano 2012

Novas contías para ou cálculo dás axudas económicas nos casos de parto múltiple durante ou ano 2012

Versión para impresiónPDF version

Contías para ou ano 2012

  • Subsidio especial por maternidade en caso de parto múltiple

Contía

100% dá base de cotización correspondente ao día do feito causante por 42 días (seis semanas de descanso obrigatorio) calculada en función do número de fillos ou menores acollidos simultaneamente a partir do segundo.

É dicir, (Haber regulador na data do feito causante x 42 días/365 días) X (Nº fillos simultáneos menos 1)

Haberes reguladores anuais

A lei 2/2012, de 29 de xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para ou ano 2012 (BOE nº 156, de 30 de xuño)

Grupo/Subgrupo Lei 7/2007                        Base de cotización Euros/ano

A1                                                                 39.661,46

A2                                                                 31.214,57

B                                                                   27.333,42

C1                                                                 23.973,33

C2                                                                 18.966,88

E (Lei 30/84) e Agrupacións profesionais                       16.170,77

Información sobre ou subsidio

 

  • Prestación de pago único por parto múltiple

Contía

Pago de 4, 8 0 12 veces ou Salario Mínimo Interprofesional mensual vixente ao día do nacemento ou data dá sentenza de adopción segundo 2, 3 ou máis fillos causantes.

Nº Fillos Simultáneos       Nº veces Importe Mensual S.M.I.       Importe en Euros (*)

              2                                              4                                     2.565,60

              3                                              8                                     5.131,20

           4 e máis                                       12                                   7.696,80   

(*): Importe en Euros: R.D. 1888/2011, de 30 de decembro (BOE nº 315 de 31 de decembro) para feitos causantes entre 01-01 e 31-12-2012

Nota.- S.M.I. para 2012: 641,40 euros/mes.  

Informe sobre a prestación