Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Vostè està en: Inici > Totes els novetats > Noves quanties per al càlcul de les ajudes econòmiques en els casos de part múltiple durant l'any 2012 > Noves quanties per al càlcul dels ajudes econòmiques en els casos de part múltiple durant l'any 2012

Noves quanties per al càlcul dels ajudes econòmiques en els casos de part múltiple durant l'any 2012

Versió per a impressióPDF version

Quanties per a l'any 2012

  • Subsidi especial per maternitat en cas de part múltiple

Quantia

100% de la base de cotització corresponent al dia del fet causant per 42 dies (sis setmanes de descans obligatori) calculada en funció del nom de fills o menors acollits simultàniament a partir del segon.

És a dir, (Haver-hi regulador en la data del fet causant x 42 dies/365 dies) X (Nº fills simultanis menys 1)

Havers reguladors anuals

La llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2012 (BOE nº 156, de 30 de juny)

Grup/Subgrup Llei 7/2007                        Base de cotització Euros/any

A1                                                                 39.661,46

A2                                                                 31.214,57

B                                                                   27.333,42

C1                                                                 23.973,33

C2                                                                 18.966,88

I (Llei 30/84) i Agrupacions professionals                       16.170,77

Informació sobre el subsidi

 

  • Prestació de pagament únic per part múltiple

Quantia

Pagament de 4, 8 0 12 vegades el Salari Mínim Interprofessional mensual vigent al dia del naixement o data de la sentència d'adopció segons 2, 3 o més fills causants.

Nº Fills Simultanis       Nº vegades Importi Mensual S.M.I.       Import en Euros (*)

              2                                              4                                     2.565,60

              3                                              8                                     5.131,20

           4 i més                                       12                                   7.696,80   

(*): Import en Euros: RD 1888/2011, de 30 de desembre (BOE nº 315 de 31 de desembre) per a fets causants entre 01-01 i 31-12-2012

Nota.- S.M.I. per 2012: 641,40 euros/mes.  

Informe sobre la prestació