Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Vostede está en: Inicio > Prestacións > Outras Axudas Sociais > Subsidio por defunción > Subsidio por defunción

Subsidio por defunción

Versión para impresiónPDF version
Tipo de Prestación: 
Outras Axudas Sociais
De que se trata?: 


Prestación económica de pago único que se abona aos beneficiarios cando prodúcese ou falecemento dun mutualista.

Contía: 


Variable segundo a idade do falecido cun mínimo de 751,28 euros, para feitos causantes acaecidos desde ou 1 de xaneiro de 2013, inclusive.

Beneficiario: 

Vos familiares ou asimilados que convivan co causante e ás súas expensas.

Prazo de Presentación: 


A solicitude podar presentar durante ou cinco anos seguintes a partir de producirse ou falecemento.

Lugar de Presentación: 

Servizos Provinciais ou Oficinas Delegadas de MUFACE ou en calquera dous rexistros previstos non artigo 16 dá Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común dás Administracións Públicas.

Tamén pode presentar a MUFACE esta solicitude a través do Rexistro Electrónico Común (REC) dá Administración Xeral do Estado. Para iso debe dispor de DNI electrónico ou certificado electrónico en vigor.

Documentación: 

 

Normativa: 

Art.133 do Regulamento Xeral do Mutualismo Administrativo.

Orde APU/95/2004, de 12 de xaneiro. Dita normas para a aplicación do subsidio de defunción non Réxime Especial de Seguridade Social dous Funcionarios Civís do Estado (BOE número 23, de 27 de xaneiro), modificada por Orde Orde HAP/2786/2012, de 19 de decembro, pola que se modifica a Orde de 29 de xullo de 1987, pola que se establece, co carácter de prestación de asistencia social, unha axuda económica para a adquisición de vivendas por mutualistas de MUFACE, a Orde de 30 de decembro de 1988, pola que se revisan as contías de determinadas prestacións económicas dá Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado e a Orde APU/95/2004, de 12 de xaneiro, pola que se ditan normas para a aplicación do subsidio por defunción non réxime especial de Seguridade Social dous Funcionarios Civís do Estado.