Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Vostede está en: Inicio > Prestacións > Axudas de Protección Sociosanitaria > Axudas para facilitar a autonomía persoal > Axudas para facilitar a autonomía persoal

Axudas para facilitar a autonomía persoal

Versión para impresiónPDF version
Tipo de Prestación: 
Axudas de Protección Sociosanitaria
De que se trata?: 


As axudas teñen como finalidade contribuír a sufragar ou custo dous servizos, actividades ou medios técnicos que precisen as persoas con discapacidade e/ou dependencia, nos termos establecidos para cada convocatoria.

Contía: 

Consta de tres modalidades:

  • Axudas para mantemento e potenciación dá capacidade residual: a contía mensual, en función dá capacidade económica do beneficiario sitúase entre 330,94 euros/mes a máxima e 132,37 euros/mes a mínima.
  • Axudas para eliminación de barreiras arquitectónicas, a contía anual será de 1.985,61 euros a máxima e de 330,94 euros a mínima.
  • Axuda para medios técnicos, a contía anual será de 661,88 euros a máxima e de 165,47 euros a mínima.

Para estas dúas últimas modalidades, as contías anuais están fixadas, tanto en función do grao de discapacidade ou dependencia, con ou sen nivel, recoñecidos ao beneficiario, como dá súa capacidade económica, tendo como límite ou gasto realizado, se ou mesmo foi inferior.

 

Beneficiarios

Aquelas persoas cuxo grao de discapacidade alcance polo menos un 33 % ou fosen valorados en calquera dous graos de dependencia, con ou sen nivel, de acordo coa normativa sobre dependencia.

 

Prazo de Presentación: 


As solicitudes presentaranse ata ou 31 de decembro de 2017, inclusive, de acordo co establecido na correspondente convocatoria.

Lugar de Presentación: 

Servizos Provinciais ou Oficinas Delegadas de MUFACE ou en calquera dous rexistros previstos non artigo 16.4 dá Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común dás Administracións Públicas.

Tamén pode presentar a MUFACE esta solicitude a través do Rexistro Electrónico Común (REC) dá Administración Xeral do Estado. Para iso debe dispor de DNI electrónico ou certificado electrónico en vigor.

Normativa: 

Resolución de Convocatoria:

Resolución de 10 de maio de 2017, dá Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se convoca a concesión de axudas de protección sociosanitaria durante ou ano 2017 (BOE 23 de maio de 2017).