Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Vostede está en: Inicio > Prestacións > Incapacidade > Indemnización por lesións permanentes non invalidantes > Indemnización por lesións permanentes non invalidantes

Indemnización por lesións permanentes non invalidantes

Versión para impresiónPDF version
Tipo de Prestación: 
Incapacidade
De que se trata?: 


Abono dunha indemnización por unha soa vez por lesións producidas en acto de servizo e cualificadas polo Equipo de Valoración de Incapacidades que teñan carácter definitivo e que constitúan unha alteración física sen que supoña a xubilación por incapacidade permanente para ou servizo.

Contía: 

Ou abono dunha indemnización por unha soa vez:

- Baremo establecido para Réxime Xeral dá Seguridade Social se non constitúen incapacidade permanente parcial.
- Llas lesións constitúen incapacidade permanente parcial para a función habitual, 24 mensualidades dá base de cotización vixente na primeira licenza por enfermidade ou, na súa falta, non mes non que se produciu ou accidente en acto de servizo.

Beneficiario: 


Vos mutualistas que sufrisen lesións, mutilaciones ou deformidades causadas por enfermidade profesional ou en acto de servizo.

Prazo de Presentación: 


Cinco anos desde a data indicada pola primeira licenza por enfermidade ou desde ou día que se produciron as lesións.

Lugar de Presentación: 

Servizos Provinciais ou Oficinas Delegadas de MUFACE  ou en calquera dous rexistros previstos non artigo 16 dá Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común dás Administracións Públicas.

Tamén pode presentar a MUFACE esta solicitude a través do Rexistro Electrónico Común (REC) dá Administración Xeral do Estado. Para iso debe dispor de DNI electrónico ou certificado electrónico en vigor.

Documentación: 

  • Modelo de solicitude
  • Modelo 145 - comunicación de datos ao pagador (a falta de comunicación ao pagador dás circunstancias persoais ou dá súa variación, determinará que se aplique ou tipo de retención correspondente, sen ter en conta ditas circunstancias. Art. 88.2 do Regulamento do Imposto sobre a Renda dás Persoas Físicas)