Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar

Subsidio por rocha durante ou embarazo

Versión para impresiónPDF version
Tipo de Prestación: 
Subsidio por rocha durante ou embarazo e rocha durante a lactación natural
De que se trata?: 


É un subsidio que poden solicitar as mutualistas que obtivesen licenza por rocha durante ou embarazo.

Contía: 


Ou 100 % dás retribucións complementarias devengadas non terceiro mes de licenza

Beneficiario: 

A mutualista que obtivese licenza por rocha durante ou embarazo.

Prazo de Presentación: 


Unha vez cumpridos vos 3 primeiros meses nesta situación poderase solicitar ou subsidio a MUFACE.

Lugar de Presentación: 

A través de electrónica Sede sede electrónica de MUFACE, as 24 horas do día, todos vos días do ano, sen necesidade de acudir ás oficinas de MUFACE.

Nos servizos provinciais ou oficinas delegadas  de MUFACE ou en calquera dous rexistros previstos non artigo 16 dá Lei 39/2017, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común dás Administracións Públicas, ademais do órgano de persoal onde ou mutualista preste vos seus servizos.

Ou órgano de persoal comunicará directamente a MUFACE ou transcurso do tres meses de licenza xunto co certificado dás retribucións básicas e complementarias devengadas ao comezo do terceiro mes de licenza e dás complementarias deixadas de abonar a partir do día 91º. Achegará tamén a documentación acreditativa dá situación de rocha para a funcionaria.

Documentación: 

  • Modelo de solicitude
  • Modelo 145 - comunicación de datos ao pagador (a falta de comunicación ao pagador dás circunstancias persoais ou dá súa variación, determinará que se aplique ou tipo de retención correspondente, sen ter en conta ditas circunstancias. Art. 88.2 do Regulamento do Imposto sobre a Renda dás Persoas Físicas)
  • Modelo de solicitude de revisión contía do subsidio por recuperación dás pagas de decembro 2012

 

Normativa: 


Orde PRE/1744/2010, de 30 de xuño, pola que se regula ou procedemento de recoñecemento, control e seguimento dás situacións de incapacidade temporal, rocha durante ou embarazo e rocha durante a lactación natural non Réxime Especial dá Seguridade Social dous Funcionarios Civís do Estado.