Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Vostede está en: Inicio > Prestacións > Incapacidade > Prestación por Gran Invalidez > Prestación por Gran Invalidez

Prestación por Gran Invalidez

Versión para impresiónPDF version
Tipo de Prestación: 
Incapacidade
De que se trata?: 

Prestación económica mensual dirixida aos mutualistas cualificados como gran inválidos.

Contía: 

Ou 50 % do importe íntegro dá pensión que se lle acredite na nómina de clases pasivas en cada momento.

Beneficiario: 

Ou mutualista xubilado por incapacidade permanente que, por unha perda anatómica ou funcional, necesite ser asistido por outra persoa para realizar vos actos máis esenciais dá vida.

Prazo de Presentación: 

Esta prestación poderase solicitar en calquera momento sempre que quede acreditado que ou feito causante dá gran invalidez produciuse antes dá data de xubilación forzosa.

Non entanto, estarase ao disposto na normativa non que se refire a vos efectos económicos dá mesma.

Lugar de Presentación: 

Servizos Provinciais ou Oficinas Delegadas de MUFACE ou en calquera dous rexistros previstos non artigo 16 dá Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común dás Administracións Públicas.

Tamén pode presentar a MUFACE esta solicitude a través do Rexistro Electrónico Común (REC) dá Administración Xeral do Estado. Para iso debe dispor de DNI electrónico ou certificado electrónico en vigor.

Documentación: 
Normativa: 

Art.26 dá Lei sobre Seguridade Social dous Funcionarios Civís do Estado.

Arts.104 a 108 do Regulamento Xeral do Mutualismo Administrativo.

Información complementaria:

Se non cáusase pensión polo Réxime de Clases Pasivas e posúense vos restantes requisitos hai que acreditar un período previo de cotización de nove anos.