Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Vostede está en: Inicio > Prestacións > Farmacéutica > Dispensación con receita en oficina de farmacia > Dispensación con receita en oficina de farmacia

Dispensación con receita en oficina de farmacia

Versión para impresiónPDF version
Tipo de Prestación: 
Farmacéutica
De que se trata?: 

Comprende a dispensación en oficinas de farmacia daqueles medicamentos, produtos sanitarios e dietéticos que se financien polo Sistema Nacional de Saúde (SNS) e que fosen prescritos por facultativos dá Entidade nos talonarios de receitas de Muface previamente solicitados e asignados ao mutualista.

Para poder dispensar determinados medicamentos e produtos, a normativa farmacéutica esixe ou visado dás correspondentes receitas, acto que se realiza non Servizo Provincial e para cuxa autorización precísase achegar un informe cumprimentado polo médico especialista non formulario correspondente. Este informe ten validez polo período indicado non mesmo, debendo actualizarse como mínimo cada ano para renovar a autorización do visado.

Contía: 

A prestación comporta a participación do usuario non pago do produto dispensado pola oficina de farmacia, de acordo co seguinte réxime de achegas :

  • A achega normal a satisfacer será do 30% do prezo de venda ao público do produto dispensado.
  • En produtos de achega reducida a participación será do 10% cun máximo de 4,24 euros por envase.
  • Non caso de produtos dietéticos e tiras reactivas de glucemia, a dispensación está exenta de achega.

 

Beneficiario: 

Vos mutualistas en alta ou situación asimilada e vos seus beneficiarios, indistintamente de estar adscrito a unha entidade médica pública ou privada.

Prazo de Presentación: 

Con carácter xeral, as receitas terán un prazo de validez de 10 días naturais, contados a partir dá data dá prescrición  ou non seu caso dá data de visado, salvo non suposto dás receitas de extractos hiposensibilizantes preparados individualmente nas que polos seus especiais características, este prazo amplíase a 90 días.

Normativa: 


 A prestación Farmacéutica dúas Mutualistas