Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
muface contigo
 

Descarga de Impresos

Revista Muface

Entidades Sanitarias

Logo Adeslas Logo Asisa

Logo DKV Logo Igualatorio Cantabria

Vostede está en: Inicio > Muface > Preguntas frecuentes > Cambio de Entidade de Asistencia Sanitaria -mes de xaneiro e xuño-( FAQ )

Cambio de Entidade de Asistencia Sanitaria -mes de xaneiro e xuño-( FAQ )

Cando podo cambiar de Entidade de Asistencia Sanitaria?

 • Os mutualistas e os beneficiarios con Documento asimilado ao de Afiliación, adscritos tanto ao INSS (Sistema Sanitario Público) como ás Entidades de Seguro de Asistencia Sanitaria, poden solicitar cambio a Entidade de seguro durante o mes de xaneiro de cada ano e durante a vixencia do presente concerto de 2018-2019, poderán facer cambios entre as entidades médicas privadas durante o mes de xuño.
 • Os cambios ao Sistema Sanitario Público poderán facerse igualmente durante o mes de xaneiro (estando prevista a modificación do convenio co INSS para permitir os cambios no mes de xuño).

Podo realizar o cambio de Entidade de Asistencia Sanitaria por internet?

 • Si, a través da sede electrónica de MUFACE
 • É necesario estar en posesión dun certificado electrónico recoñecido ou un DNI electrónico.
 • Se ten certificado dixital ou DNI electrónico, a través da sede electrónica de MUFACE, pódense efectuar cambios ordinarios entre Entidades de Seguro Privado de Asistencia Sanitaria, así como ao INSS-Sistema Sanitario Público (deberá contar, previamente, co número de afiliación á Seguridade Social).

Como podo realizar o cambio de Entidade de Asistencia Sanitaria por outros medios?

 • Pode acudir a calquera oficina de MUFACE. Cumprimente e firme o impreso de cambio de entidade que pode obter da páxina web ou que lle facilitarán na súa oficina de MUFACE. Entrégueo co documento de afiliación ou, no seu caso, o documento asimilado ao de afiliación que ten na súa poder.

Que entidades subscribiron o concerto sanitario?

 • As Entidades médicas son: ASISA, DKV, IGUALATORIO CANTABRIA e SEGURCAIXA ADESLAS.

No suposto de realizar un cambio ordinario nun ano, pódese cambiar de entidade, de novo, no mes de xaneiro do ano seguinte?.

 • Todos os anos poden solicitar o cambio ordinario, salvo que obteñan un cambio extraordinario ao INSS e neste caso deben permanecer cinco anos sen poder realizar ningún cambio. Adicionalmente, durante o concerto sanitario de 2018-2019, poderán facer cambios entre as compañías privadas e ao INSS (Sistema Sanitario Público) dentro do mes de xuño de cada ano.

Pódese elixir tamén o INSS como entidade fornecedora da asistencia sanitaria?

 • Se se pode elixir tamén o INSS-Sistema Sanitario Público como entidade fornecedora da asistencia sanitaria.

Se unha vez que o mutualista cambiou de entidade, consulta o Catálogo de Provedores do ano e ve que o médico ou centro, onde acode habitualmente, non figuran no cadro médico da nova entidade, pódese volver cambiar de entidade médica?.

 • Só se admitirá unha solicitude de cambio en cada período ordinario. Os titulares que non soliciten cambio continuarán adscritos á mesma entidade que o estean a 31 de decembro ou, no seu caso, a 31 de maio de cada ano. Así, o cambio de entidade poderá realizarse unha soa vez durante os meses de xaneiro como en xuño -durante cada un dos anos de duración do concerto de 2018-2019-, e os servizos elixidos serán obrigatorios ata a apertura do próximo período de cambio ordinario (e salvo os supostos de cambios extraordinarios)

Se o mutualista non ten firma dixital e o horario das Oficinas coincide co do traballo. Como pode tramitalo se non pode ir persoalmente?

 • O mutualista pode autorizar a un terceiro, maior de idade para que realice o cambio no seu nome. En tal caso, MUFACE esixirá a presentación da autorización escrita para tramitalo, que incluirá o nome e número de afiliación do mutualista e o nome e DNI da persoa autorizada.
 • Poderase enviar a solicitude por fax ao Servizo Provincial ou Oficina Delegada ao que está adscrito, a efectos de prazo de presentación e posteriormente remitir a solicitude orixinal por correo, ou por calquera das formas establecidas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Os que realizaron o cambio a través da sede electrónica, cando van recibir o documento de afiliación actualizado?

 • A Oficina de Información ao Mutualista remitiralles ao seu domicilio o documento de afiliación, actualizado.

Realizado o cambio ordinario, cal é a data de efectos do cambio?, teño que pedir tamén o cambio para os meus beneficiarios?.

 • No momento en que se realiza o cambio na oficina de MUFACE, ou na sede electrónica se o tramitou con firma dixital, vostede e os seus beneficiarios xa están adscritos á nova entidade e de baixa na anterior, sen que existan períodos de carencia para ningún tipo de asistencia.

Teño que comunicar o cambio á nova entidade?

 • MUFACE comunica os cambios realizados ás Entidades Médicas e INSS, así como calquera dato necesario para a prestación da Asistencia Sanitaria e Farmacéutica recollida no concerto sanitario.
 • Vostede non ten que realizar ningunha xestión coa Entidade, xa que MUFACE comunícalles diariamente as altas de forma telemática.

Cando vou recibir o cartón sanitario da nova entidade?

 • Se cambiou a unha entidade de seguro, recibirá no seu domicilio a/s cartón/s sanitaria/s da nova entidade no prazo máximo de sete días naturais. En caso de necesidade, pode solicitar á entidade un cartón sanitario provisional.
 • Se realizou o cambio á Rede Sanitaria Pública (INSS), consulte coa súa oficina.

Volver