Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Vostede está en: Inicio > Prestacións > Reintegro de gastos de asistencia sanitaria > Asistencia sanitaria en supostos de non afiliación > Asistencia sanitaria en supostos de non afiliación

Asistencia sanitaria en supostos de non afiliación

Versión para impresiónPDF version
Tipo de Prestación: 
Reintegro de gastos de asistencia sanitaria
De que se trata?: 

Prestación consistente non reembolso dous gastos producidos pola asistencia sanitaria recibida por un mutualista obrigatorio que, debendo figurar afiliado a MUFACE, non formalizou a súa adscrición e precisou asistencia sanitaria para se ou vos seus beneficiarios. Terá dereito ao reintegro pola asistencia sanitaria recibida desde a data de efectos dá súa toma de posesión ou desde a súa incorporación obrigatoria a MUFACE.

Contía: 

A prestación de reintegro comprende vos seguintes conceptos:

  • Ou custo dá asistencia sanitaria recibida co mesmo contido que a prestada polas Entidades Médicas en aplicación do Concerto de Asistencia Sanitaria vixente.
  • Ou custo dous medicamentos e demais produtos farmacéuticos dispensados en réxime ambulatorio, menos a cantidade que correspondese achegar ao titular.
  • Ou custo total ou a axuda económica que corresponda nos casos de prestacións complementarias (Orde APU/2245/2005, de 30 de xuño).

Beneficiario: 

Vos mutualistas en alta ou situación asimilada e vos seus beneficiarios.

Prazo de Presentación: 

Ou dereito ao recoñecemento destas prestacións prescribirá ao cinco anos, a partir dá data dá factura. A prescrición interromperase, ademais de por a reclamación ante a Mutualidade Xeral, polas causas ordinarias establecidas non artigo 1973 do Código Civil.

Documentación: 

  • Solicitude do funcionario na que faga constar unha breve descrición dás causas polas que non formalizou a afiliación non seu momento oportuno.
  • Certificado do órgano administrativo competente que acredite a data de efectos dá toma de posesión e as situacións administrativas en que se atopou ou mutualista desde aquela data ata a actualidade.
  • Informe médico dá asistencia recibida.
  • Factura dous gastos ocasionados.