Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Vostede está en: Inicio > Preguntas Frecuentes > Talonarios de receitas > Preguntas Frecuentes - Talonarios de receitas

Preguntas Frecuentes - Talonarios de receitas

Versión para impresiónEnviar por e-mailPDF version

Si, a través da nosa Sede Electrónica.

Existen tres modalidades de acceso:

 • Con certificado electrónico recoñecido ou DNIe
  • Non require rexistro previo.
  • Permite elixir en que dirección se recibe o talonario de receitas.
 • Con rexistro previo (debe rexistrarse previamente)
  • Neste rexistro debe achegar a información de afiliación a MUFACE. Recomendámoslle que teña o seu cartón de afiliación a man durante o proceso.
  • O usuario será o número de DNI/NIE/Pasaporte do titular de MUFACE
  • Permite elixir en que dirección se recibe o talonario de receitas.
 • Sen certificado electrónico nin rexistro previo
  • Identificarase o número de DNI/NIE/Pasaporte e o código postal de residencia do titular de MUFACE.
  • NON permite elixir en que dirección se recibe o talonario de receitas.
  • Enviarase á dirección de contacto que apareza na base de datos de MUFACE. Para consultar a dita dirección pode contactar connosco por teléfono, ou acudindo en persoa a un oficina de MUFACE.

Para cambiar a dirección de contacto que consta na base de datos de MUFACE a través de Sede Electrónica é necesario DNIe ou certificado electrónico recoñecido, ou estar rexistrado con usuario e contrasinal.

Tamén pode realizarse a través da App Móbil, debiéndo rexistrarse previamente na Sede Electrónica de MUFACE.

 • O usuario será o número de DNI/NIE do titular de MUFACE
 • Permite elixir en que dirección recíbese o talonario de receitas.
Versión para impresiónEnviar por e-mailPDF version

Persoalmente, en calquera Oficina de MUFACE, presentado o seu documento de afiliación ou o Documento Nacional de Identidade. Se a persoa que vai solicitar o talonario non é o titular, é necesario unha autorización do titular onde consten os datos deste e da persoa autorizada (nome, apelidos e número de DNI), así como o nº do último talonario, segundo recolle o  MODELO de petición de talonario de receitas e comunicación de datos ao Servizo Provincial impreso, que pode descargar da páxina web.

Remitindo ao seu Oficina de MUFACE por correo, fax ou e-mail o MODELO de impreso que poderá descargarse da páxina web ou, na súa falta, enviando un escrito de petición á devandita Oficina, onde faga constar os datos correspondentes (nome e apelidos, nº de afiliación, obxecto da solicitude, nº do talonario anterior ou da última receita do mesmo) e data e firma.

Versión para impresiónEnviar por e-mailPDF version

Só en caso de familias numerosas ou enfermidades crónicas, achegando informe médico. Nestes casos poderanse entregar dous talonarios.

Versión para impresiónEnviar por e-mailPDF version

Por Internet, se accede a nosa Sede Electrónica co seu DNIe ou certificado electrónico recoñecido, ou, está dado de alta con usuario e contrasinal, ao facer a petición pode modificar os acenos que aparecen en pantalla. Este cambio é PUNTUAL e non se reflicte nos datos que figuran na base de datos de MUFACE nin serve para futuros envíos.

Tamén pode solicitalo en o Oficina de MUFACE enviando por correo, fax ou e-mail o MODELO de solicitude que figura na páxina web, documento onde pode comunicar calquera cambio no domicilio de envío.

Versión para impresiónEnviar por e-mailPDF version

Non, só son válidos os talonarios de cor azul ou gris cuxas dimensións sexan de 22 por 12 centímetros e que na parte inferior figure o código de receita alfanumérico composto pola letra E seguida de 11 díxitos.

Versión para impresiónEnviar por e-mailPDF version

Pode depositalo nos Servizos Provinciais ou Oficinas Delegadas da Mutualidade para a súa destrución.

Versión para impresiónEnviar por e-mailPDF version

É necesario que o facultativo lle prescriba novamente o medicamento en receita válida, se non dispón doutro talonario deberá solicitar un novo polos procedementos indicados nas preguntas anteriores.