Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Vostè està en: Inici > Totes les novetats > Venda de béns per subhasta pública

Venda de béns per subhasta pública

Versió per a impressióEnviar per emailPDF version

Mitjançant Resolució de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, de 7 d'abril de 2017, publicada en el BOE del dia 17 d'abril, s'anuncia l'alienació per subhasta pública, en una única crida, amb proposició econòmica a l'alça en sobre tancat, de diversos immobles de la Mutualitat situats a Madrid.

El detall d'aquests béns es conté en el Plego de Condicions de data 11 d'abril (signatura electrònica).

El termini per a la presentació d'ofertes serà de 30 dies naturals, a explicar des de l'endemà al de la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat de l'anunci de celebració de la subhasta.