Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Vostede está en: Inicio > Preguntas Frecuentes > Talonarios de receitas > Talonarios de receitas (FAQ)

Talonarios de receitas (FAQ)

Versión para impresiónPDF version

 Podo solicitar un talonario de receitas por internet?

Se, a través dá nosa Sede Electrónica.

Existen tres modalidades de acceso:

 • Con certificado electrónico recoñecido ou DNIe
  • Non require rexistro previo.
  • Permite elixir en que dirección se recibe ou talonario de receitas.
 • Con rexistro previo (debe rexistrarse previamente)
  • Neste rexistro debe achegar a información de afiliación a MUFACE. Recomendámoslle que teña ou seu cartón de afiliación a man durante ou proceso.
  • Ou usuario será ou número de DNI/NIE/Pasaporte do titular de MUFACE
  • Permite elixir en que dirección se recibe ou talonario de receitas.
 • Sen certificado electrónico nin rexistro previo
  • Identificarase ou número de DNI/NIE/Pasaporte e ou código postal de residencia do titular de MUFACE.
  • NON permite elixir en que dirección se recibe ou talonario de receitas.
  • Enviarase á dirección de contacto que apareza na base de datos de MUFACE. Para consultar a dita dirección podar contactar connosco por teléfono, ou acudindo en persoa a oficina unha Oficina de MUFACE.

Para cambiar a dirección de contacto que consta na base de datos de MUFACE a través de Sede Electrónica é necesario DNIe ou certificado electrónico recoñecido, ou estar rexistrado con usuario e contrasinal.

Tamén pode realizarse a través dá App Móbil, debiéndo rexistrarse previamente na Sede Electrónica de MUFACE.

 • Ou usuario será ou número de DNI/NIE do titular de MUFACE
 • Permite elixir en que dirección recíbese ou talonario de receitas.

 Como podo pedir un talonario de receitas por outros medios?

Persoalmente, en oficina calqueraOficina de MUFACE, presentado ou seu documento de afiliación ou ou Documento Nacional de Identidade. Lla persoa que vai solicitar ou talonario non é ou titular, é necesario unha autorización do titular onde consten vos datos deste e dá persoa autorizada (nome, apelidos e número de DNI), así como ou nº do último talonario, segundo recolle ou  MODELO de petición de talonario de receitas e comunicación de datos ao Servizo Provincial, impreso que pode descargar dá páxina web.

Remitindo á súa Oficina de MUFACE por correo, fax ou e-mail ou MODELO de impreso que poderá descargarse dá páxina web ou, na súa falta, enviando un escrito de petición á devandita Oficina, onde faga constar vos datos correspondentes (nome e apelidos, nº de afiliación, obxecto dá solicitude, nº do talonario anterior ou dá última receita do mesmo) e data e firma.

 Podo solicitar máis dun talonario?

Só en caso de familias numerosas ou enfermidades crónicas, achegando informe médico. Nestes casos poderanse entregar dous talonarios.

 Quero solicitar un talonario de receitas, pero estou desprazado fóra do meu domicilio habitual . Pódenmo enviar a outros acenos?

Por Internet, accédese á nosa Sede Electrónica co seu DNIe ou certificado electrónico recoñecido, ou, está dado de alta con usuario e contrasinal, ao facer a petición podar modificar vos acenos que aparecen en pantalla. Este cambio é PUNTUAL e non se reflicte nos datos que figuran na base de datos de MUFACE nin serve para futuros envíos.

Tamén pode solicitalo en oficina a Oficinade MUFACE enviando por correo, fax ou e-mail ou MODELO de solicitude que figura na páxina web, documento onde pode comunicar calquera cambio non domicilio de envío.

 Teño talonarios de receitas de distintas épocas Pódoos seguir utilizando?

Non, só son válidos vos talonarios de cor azul ou gris cuxas dimensións sexan de 22 por 12 centímetros e que na parte inferior figure ou código de receita alfanumérico composto pola letra E seguida de 11 díxitos.

 Cos talonarios de receitas que non son válidos Que fago?

Podar depositalo nos Servizos Provinciais ou Oficinas Delegadas dá Mutualidade para a súa destrución.

 Que fago lla Oficina de farmacia rexéitame unha receita que non cumpre vos requisitos anteriores de tamaño ou coa estrutura de datos distintos e, sobre todo, sen codificación alfanumérica?

É necesario que ou facultativo lle prescriba novamente ou medicamento en receita válida, se non dispón doutro talonario deberá solicitar un novo polos procedementos indicados nas preguntas anteriores.