Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Vostede está en: Inicio > Preguntas Frecuentes > Talonarios de receitas (FAQ)

Talonarios de receitas (FAQ)

Versión para impresiónPDF version

 Podo solicitar un talonario de receitas por internet?

Si, a través da nosa Sede Electrónica.

Existen tres modalidades de acceso:

 • Con certificado electrónico recoñecido ou DNIe
  • Non require rexistro previo.
  • Permite elixir en que dirección se recibe o talonario de receitas.
 • Con rexistro previo (debe rexistrarse previamente)
  • Neste rexistro debe achegar a información de afiliación a MUFACE. Recomendámoslle que teña o seu cartón de afiliación a man durante o proceso.
  • O usuario será o número de DNI/NIE/Pasaporte do titular de MUFACE
  • Permite elixir en que dirección se recibe o talonario de receitas.
 • Sen certificado electrónico nin rexistro previo
  • Identificarase o número de DNI/NIE/Pasaporte e o código postal de residencia do titular de MUFACE.
  • NON permite elixir en que dirección se recibe o talonario de receitas.
  • Enviarase á dirección de contacto que apareza na base de datos de MUFACE. Para consultar a dita dirección pode contactar connosco por teléfono, ou acudindo en persoa a unha oficina de MUFACE.

Para cambiar a dirección de contacto que consta na base de datos de MUFACE a través de Sede Electrónica é necesario DNIe ou certificado electrónico recoñecido, ou estar rexistrado con usuario e contrasinal.

Tamén pode realizarse a través da App Móbil, debiéndo rexistrarse previamente na Sede Electrónica de MUFACE.

 • O usuario será o número de DNI/NIE do titular de MUFACE
 • Permite elixir en que dirección recíbese o talonario de receitas.

 Como podo pedir un talonario de receitas por outros medios?

Persoalmente, en calquera Oficina de MUFACE, presentado o seu documento de afiliación ou o Documento Nacional de Identidade. Se a persoa que vai solicitar o talonario non é o titular, é necesario unha autorización do titular onde consten os datos deste e da persoa autorizada (nome, apelidos e número de DNI), así como o nº do último talonario, segundo recolle o  MODELO de petición de talonario de receitas e comunicación de datos ao Servizo Provincial impreso, que pode descargar da páxina web.

Remitindo á súa Oficina de MUFACE por correo, fax ou e-mail o MODELO de impreso que poderá descargarse da páxina web ou, na súa falta, enviando un escrito de petición á devandita Oficina, onde faga constar os datos correspondentes (nome e apelidos, nº de afiliación, obxecto da solicitude, nº do talonario anterior ou da última receita do mesmo) e data e firma.

 Podo solicitar máis dun talonario?

Só en caso de familias numerosas ou enfermidades crónicas, achegando informe médico. Nestes casos poderanse entregar dous talonarios.

 Quero solicitar un talonario de receitas, pero estou desprazado fóra do meu domicilio habitual . Pódenmo enviar a outros acenos?

Por Internet, se accede á nosa Sede Electrónica co seu DNIe ou certificado electrónico recoñecido, ou, está dado de alta con usuario e contrasinal, ao facer a petición pode modificar os acenos que aparecen en pantalla. Este cambio é PUNTUAL e non se reflicte nos datos que figuran na base de datos de MUFACE nin serve para futuros envíos.

Tamén pode solicitalo en a Oficina de MUFACE enviando por correo, fax ou e-mail o MODELO de solicitude que figura na páxina web, documento onde pode comunicar calquera cambio no domicilio de envío.

 Teño talonarios de receitas de distintas épocas Pódoos seguir utilizando?

Non, só son válidos os talonarios de cor azul ou gris cuxas dimensións sexan de 22 por 12 centímetros e que na parte inferior figure o código de receita alfanumérico composto pola letra E seguida de 11 díxitos.

 Cos talonarios de receitas que non son válidos Que fago?

Pode depositalo nos Servizos Provinciais ou Oficinas Delegadas da Mutualidade para a súa destrución.

 Que fago se a Oficina de farmacia rexéitame unha receita que non cumpre os requisitos anteriores de tamaño ou coa estrutura de datos distintos e, sobre todo, sen codificación alfanumérica?

É necesario que o facultativo lle prescriba novamente o medicamento en receita válida, se non dispón doutro talonario deberá solicitar un novo polos procedementos indicados nas preguntas anteriores.