Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Vostè està en: Inici > Preguntis Freqüents > Talonaris de receptes > Talonaris d'encobreixis (FAQ)

Talonaris d'encobreixis (FAQ)

Versió per a impressióPDF version

 Puc sol·licitar un talonari d'encobreixis per internet?

Sí, a través de la nostra Seu Electrònica.

Existeixen tres modalitats d'accés:

 • Amb certificat electrònic reconegut o DNIe
  • No requereix registri previ.
  • Permet triar que adreça és rep el talonari d'encobreixis.
 • Amb registri previ (ha de registrar-es prèviament)
  • En aquest registri ha d'aportar la informació d'afiliació a MUFACE. Li recomanem que tingui la seva targeta d'afiliació a mà durant el procés.
  • L'usuari serà el nom de DNI/NIE/Passaport del titular de MUFACE
  • Permet triar que adreça és rep el talonari d'encobreixis.
 • Sense certificat electrònic ni registri previ
  • S'identificarà amb el nom de DNI/NIE/Passaport i el codi postal de residència del titular de MUFACE.
  • NO permet triar que adreça és rep el talonari d'encobreixis.
  • S'enviarà a l'adreça de contacti que aparegui a la base de dades de MUFACE. Per consultar aquesta adreça pot contactar amb nosaltres per telèfon, o acudint en persona a una Oficina de MUFACE.

Per canviar l'adreça de contacti que consta a la base de dades de MUFACE a través de Seu Electrònica és necessari DNIe o certificat electrònic reconegut, o estar registrat amb usuari i contrasenya.

També pot realitzar-s'a través de l'App Mòbil, debiéndo haver-es registrat prèviament a la Seu Electrònica de MUFACE.

 • L'usuari serà el nom de DNI/NIE del titular de MUFACE
 • Permet triar en quina adreça és rep el talonari d'encobreixis.

 Com puc demanar un talonari d'encobreixis per altres mitjans?

Personalment, en qualsevol Oficina de MUFACE, presentat el seu document d'afiliació o el Document Nacional d'Identitat. Si la persona que va a sol·licitar el talonari no és el titular, és necessari una autorització del titular on constin els dades d'aquest i de la persona autoritzada (nom, cognoms i nomeni de DNI), així com el nº de l'últim talonari, segons recull el  MODEL de petició de talonari d'encobreixis i comunicació de dades al Servei Provincial, imprès que pot descarregar de la pàgina web.

Remetent a la seva Oficina de MUFACE per correu, fax o e-mail el MODEL d'imprès que podrà descarregar-se de la pàgina web o, en defecte d'això, enviant un escrit de petició a aquesta Oficina, on faci constar els dades corresponents (nom i cognoms, nº d'afiliació, objecte de la sol·licitud, nº del talonari anterior o de l'última encobreix del mateix) i data i signatura.

 Puc sol·licitar més d'un talonari?

Només en cas de famílies nombroses o malalties cròniques, adjuntant informe mèdic. En aquests casos és podran lliurar dos talonaris.

 Vull sol·licitar un talonari d'encobreixis, però estic desplaçat fora del meu domicili habitual . M'ho podin enviar a altres senyals?

Per Internet, si accedeix a la nostra Seu Electrònica amb el seu DNIe o certificat electrònic reconegut, o, està donat d'alta amb usuari i contrasenya, en fer la petició pot modificar els senyals que apareixen en pantalla. Aquest canvi és PUNTUAL i no és reflecteix en els dades que figurin a la base de dades de MUFACE ni serveix per a futurs enviaments.

També pot sol·licitar-ho en la Oficina de MUFACE enviant per correu, fax o e-mail el MODELO de sol·licitud que figura a la pàgina web, document on pot comunicar qualsevol canvi al domicili d'enviament.

 Tinc talonaris d'encobreixis de diferents èpoques Els puc seguir utilitzant?

No, solament són vàlids els talonaris de color blau o gris els dimensions del qual siguin de 22 per 12 centímetres i que en la part inferior figuri el codi d'encobreix alfanumèric compost per la lletra I seguida d'11 dígits.

 Amb els talonaris d'encobreixis que no són vàlids Què faig?

Pot dipositar-ho en els Serveis Provincials o Oficines Delegades de la Mutualitat per a la seva destrucció.

 Què faig si l'Oficina de farmàcia em rebutja una encobreix que no compleix els requisits anteriors de grandària o amb l'estructura de dades diferents i, sobretot, sense codificació alfanumèrica?

És necessari que el facultatiu li prescrigui novament el medicament en encobreix vàlida, si no disposa d'un altre talonari haurà de sol·licitar un de nou pels procediments indicats en els preguntis anteriors.