Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Vostè està en: Inicio > Preguntes Freqüents > Talonaris de receptes (FAQ)

Talonaris de receptes (FAQ)

Versió per a impressióPDF version

 Puc sol·licitar un talonari de receptes per internet?

Sí, a través de la nostra Seu Electrònica.

Existeixen tres modalitats d'accés:

 • Amb certificat electrònic reconegut o DNIe
  • No requereix registre previ.
  • Permet triar que adreça es rep el talonari de receptes.
 • Amb registre previ (ha de registrar-se prèviament)
  • En aquest registre ha d'aportar la informació d'afiliació a MUFACE. Li recomanem que tingui la seva targeta d'afiliació a mà durant el procés.
  • L'usuari serà el nombre de DNI/NIE/Passaport del titular de MUFACE
  • Permet triar que adreça es rep el talonari de receptes.
 • Sense certificat electrònic ni registre previ
  • S'identificarà amb el nombre de DNI/NIE/Passaport i el codi postal de residència del titular de MUFACE.
  • NO permet triar que adreça es rep el talonari de receptes.
  • S'enviarà a l'adreça de contacte que aparegui en la base de dades de MUFACE. Per consultar aquesta adreça pot contactar amb nosaltres per telèfon, o acudint en persona a una oficina de MUFACE.

Per canviar l'adreça de contacte que consta en la base de dades de MUFACE a través de Seu Electrònica és necessari DNIe o certificat electrònic reconegut, o estar registrat amb usuari i contrasenya.

També pot realitzar-se a través de l'App Mòbil, debiéndo haver-se registrat prèviament a la Seu Electrònica de MUFACE.

 • L'usuari serà el nombre de DNI/NIE del titular de MUFACE
 • Permet triar en quina adreça es rep el talonari de receptes.

 Com puc demanar un talonari de receptes per altres mitjans?

Personalment, en qualsevol Oficina de MUFACE, presentat el seu document d'afiliació o el Document Nacional d'Identitat. Si la persona que va a sol·licitar el talonari no és el titular, és necessari una autorització del titular on constin les dades d'aquest i de la persona autoritzada (nom, cognoms i nombre de DNI), així com el nº de l'últim talonari, segons recull el  MODEL de petició de talonari de receptes i comunicació de dades al Servei Provincial imprès, que pot descarregar de la pàgina web.

Remetent a la seva Oficina de MUFACE per correu, fax o e-mail el MODEL d'imprès que podrà descarregar-se de la pàgina web o, en defecte d'això, enviant un escrit de petició a aquesta Oficina, on faci constar les dades corresponents (nom i cognoms, nº d'afiliació, objecte de la sol·licitud, nº del talonari anterior o de l'última recepta del mateix) i data i signatura.

 Puc sol·licitar més d'un talonari?

Només en cas de famílies nombroses o malalties cròniques, adjuntant informe mèdic. En aquests casos es podran lliurar dos talonaris.

 Vull sol·licitar un talonari de receptes, però estic desplaçat fora del meu domicili habitual . M'ho poden enviar a altres senyals?

Per Internet, si accedeix a la nostra Seu Electrònica amb el seu DNIe o certificat electrònic reconegut, o, està donat d'alta amb usuari i contrasenya, en fer la petició pot modificar els senyals que apareixen en pantalla. Aquest canvi és PUNTUAL i no es reflecteix en les dades que figuren en la base de dades de MUFACE ni serveix per a futurs enviaments.

També pot sol·licitar-ho en la Oficina de MUFACE enviant per correu, fax o e-mail el MODEL de sol·licitud que figura a la pàgina web, document on pot comunicar qualsevol canvi al domicili d'enviament.

 Tinc talonaris de receptes de diferents èpoques Els puc seguir utilitzant?

No, solament són vàlids els talonaris de color blau o gris les dimensions del qual siguin de 22 per 12 centímetres i que en la part inferior figuri el codi de recepta alfanumèric compost per la lletra I seguida d'11 dígits.

 Amb els talonaris de receptes que no són vàlids Què faig?

Pot dipositar-ho en els Serveis Provincials o Oficines Delegades de la Mutualitat per a la seva destrucció.

 Què faig si l'Oficina de farmàcia em rebutja una recepta que no compleix els requisits anteriors de grandària o amb l'estructura de dades diferents i, sobretot, sense codificació alfanumèrica?

És necessari que el facultatiu li prescrigui novament el medicament en recepta vàlida, si no disposa d'un altre talonari haurà de sol·licitar un de nou pels procediments indicats en les preguntes anteriors.