Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Vostè està en: Inici > Totes les novetats > Prorrogat en 2014 el Concert entre MUFACE i el Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics

Prorrogat en 2014 el Concert entre MUFACE i el Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics

El director general de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE), Gustavo Blanco, i la presidenta del Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics (CGCOF), Carmen Peña, han subscrit el 17 de desembre de 2013 l'Acord de Pròrroga per 2014 del Concert de 22 de desembre de 2010, pel qual es fixen les condicions per a l'execució de la prestació farmacèutica de la Mutualitat a través de les Oficines de Farmàcia.

El Concert fixa les condicions en què les Oficines de Farmàcia legalment establertes col·laboren professionalment amb MUFACE referent a la dispensació dels medicaments, fórmules i preparats, efectes i accessoris, bovines antialérgicas i bacterianes, que estiguin inclosos en la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut i que han estat prescrits en recepta oficial de la Mutualitat, d'acord a l'establert en la seva normativa i en el propi Concert.

Així mateix, es regula el processament i enregistrament de receptes, l'emissió de la facturació mensual per part dels Col·legis Farmacèutics i el pagament de la factura per la Mutualitat, com a organisme responsable del finançament públic de la prestació farmacèutica del seu col·lectiu protegit.

Segons els responsables de les dues institucions, el balanç del Concert és altament positiu per a ambdues parts, fruit del bon enteniment i col·laboració que existeix entre MUFACE i el Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics.

Dins del marc d'oferir a la població mutualista una prestació farmacèutica de qualitat, MUFACE i el CGCOF van subscriure el passat 15 d'octubre un Conveni per a la definició del sistema de recepta electrònica de MUFACE, que té com a objectiu definir i desenvolupar per les parts les accions necessàries per a l'impuls de la recepta electrònica de MUFACE. En aquest sentit, està previst dur a terme en 2014 la primera experiència pilot de recepta electrònica per a Mutualistes a Extremadura.