Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Vostede está en: Inicio > Prestacións > Asistencia Sanitaria nos Estranxeiro > Profesores visitantes en centros escolares de Estados Unidos e Canadá

Profesores visitantes en centros escolares de Estados Unidos e Canadá

Versión para impresiónPDF version
Tipo de Prestación: 
Asistencia Sanitaria non estranxeiro
De que se trata?: 

Vos funcionarios que, como consecuencia de obter praza como profesores visitantes en centros escolares de Estados Unidos ou Canadá, pasan á situación de Servizos Especiais ao amparo do artigo 87.1 b) dá Lei 7/2007, do Estatuto Básico do Empregado Público, conservan a condición de mutualistas de MUFACE, cos mesmos dereitos e obrigacións que na situación de Servizo Activo e, por conseguinte, con obrigación de cotizar. A cotización deberá facerse efectiva mediante ou desconto na nómina de trienios. Se ou funcionario non ten dereito a percibir trienios non seu posto de orixe, ou percíbevos en contía insuficiente, terá que optar por domiciliar non seu Banco ou pago dás cotas, a cuxo fin deberá encher en MUFACE ou impreso AB-7 "Domiciliación bancaria do pago dá cotización".

Cobertura Sanitaria

A modalidade para a cobertura sanitaria do funcionario (ou calquera dous seus beneficiarios) vén determinada pola existencia de cobertura de asistencia sanitaria polo centro escolar:

1. Sistema Xeral

Se ou distrito escolar contratante proporciona un seguro médico ao profesor, leste, como mutualista de MUFACE, continuará adscrito á entidade de ámbito nacional, pública ou privada, elixida polo, entidade que cubrirá a súa asistencia sanitaria en España. Vos gastos de asistencia sanitaria non estranxeiro que non estean cubertos, en todo ou en parte, polo seguro médico do distrito escolar poderán ser reembolsados por MUFACE mediante ou sistema xeral utilizado en desprazamentos temporais por motivos profesionais relacionados coa función pública.

2. Cambio á Oficina de MUFACE para Persoal non Exterior e adscrición ao Concerto de asistencia sanitaria non exterior vixente en cada momento.

Se ou profesor non dispón de seguro médico polo distrito escolar americano, poderá solicitar na Oficina Delegada de MUFACE para persoal non exterior ou alta en DKV, entidade coa que actualmente está subscrito ou Concerto de Asistencia Sanitaria non exterior.

Para solicitar ou alta en DKV deberán presentarse vos seguintes documentos:

  • Impreso de á Ligazón “Solicitude de variacións” (modelo AB-1), cumprimentado e asinado polo interesado. Este impreso facilítase en calquera Oficina Delegada ou Servizo Provincial de MUFACE. Non apartado “domicilio”, deberá consignarse ou Centro Escolar ao que vai destinado ou profesor, ou, non caso de que se descoñeza ese dato, a Consellería de Educación dá que dependa.
  • Fotocopia do “Acordo de cambio de situación administrativa” (concesión de “Servizos Especiais”).
  • Documentos de Afiliación e Beneficiarios de MUFACE (orixinais)
  • Fotocopia do contrato ou pre-contrato subscrito co distrito escolar americano.
  • Declaración sobre inexistencia de cobertura de asistencia sanitaria e pago de cotas. (a Oficina Delegada de MUFACE para persoal non Exterior facilita ou modelo desta declaración).
  • Talonario de receitas e cartóns de asistencia sanitaria.
  • Fotocopia do DNI do funcionario e dous seus beneficiarios maiores de 14 anos.

Esta documentación podar presentarse persoalmente ou por correo en:

Oficina Delegada de MUFACE para persoal non Exterior
Praza dá Provincia, 1 – 6ª planta - 28071 MADRID

A data de alta non Concerto será a mesma que a data de efectos do pase á situación de servizos especiais. Ou alta non Concerto de asistencia sanitaria non exterior leva a baixa na Entidade Médica de ámbito nacional á que estaba adscrito ou mutualista anteriormente, motivo polo cal, a partir dese momento, non poderán utilizarse vos talonarios médicos ou cartóns sanitarios propios desas entidades, nin tampouco vos talonarios de receitas oficiais de MUFACE.

Unha vez formalizado ou alta, a Oficina Delegada de MUFACE para persoal non Exterior remitirá por correo toda a documentación á dirección consignada non impreso de solicitude de variacións (modelo AB-1).