Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Vostede está en: Inicio > Portal de Entidades Sanitarias > Novo Concerto Sanitario 2018-2019

Novo Concerto Sanitario 2018-2019

Versión para impresiónPDF version

Ou novo concerto asinado por MUFACE coas entidades colaboradoras -SegurCaixa Adeslas, Asisa, DKV Seguros e Igualatorio Médico de Cantabria en territorio nacional, e DKV para ou  estranxeiro-, supón un incremento dá prima en 114 millóns de euros, ou que representa un 5,62% de aumento sobre ou anterior acordo bianual, dentro dun orzamento próximo aos 2.200 millóns de euros.

Ou concerto 2018-2019 (concerto de asistencia sanitaria nacional e non exterior) elaborouse co dobre obxectivo de garantir a sustentabilidade do modelo Muface e de mellorar a calidade dá asistencia sanitaria prestada aos nosos mutualistas.

Pretende marcar un punto de inflexión, trasladando a mensaxe de que ou modelo é viable e ten a súa continuidade asegurada: tras anos de caída, prevese que ou colectivo protexido volva crecer; ou orzamento do concerto e a prima que leva aparellada rexistran un incremento moi significativo; as entidades aseguradoras incluídas non concerto en vigor mantéñense e abriuse unha liña de traballo co resto de entidades do sector para a súa futura incorporación ao modelo; e ou servizo ao mutualista fortalécese tanto nas posibilidades de xestión como nas directamente asistenciais. Trátase, en suma, dunha revitalización e mellora integral dun modelo de colaboración público privada non ámbito sanitario que conta con máis de catro décadas de historia.

A sustentabilidade do modelo

Ou modelo Muface sufriu tensións como consecuencia de diversos factores, en boa medida comúns ao sistema sanitario xeneral. Nun contexto de crise económica e restricións orzamentarias, foi preciso atender a unha poboación crecientemente envellecida (e, por tanto, que presenta maiores necesidades asistenciais) con tecnoloxías sanitarias cada vez máis avanzadas (e custosas).

Ou concerto 18-19 afronta lestes retos a través de tres condiciones, que dan sustentabilidade ao modelo:

Un período de vixencia de 2 anos, que permite alcanzar ou desexable equilibrio entre a estabilidade dá colaboración e a flexibilidade para adaptarse ao contexto cambiante.

Un incremento de prima notable, do 5,62%, que está moi por encima dous habidos nos últimos anos, e que supón unha inxección de 114M €. Ou orzamento total rolda vos 2.200M € (2.191M €).

A incorporación de ao redor de 100.000 novos mutualistas, como consecuencia do acordo para a mellora do emprego público subscrito ou 29 de marzo entre ou Ministerio de Facenda e Función Pública e as representacións sindicais de CC.OO, UXT e CSI-F, e dás Ofertas de emprego público. Espérase que a idade media destas novas cohortes, e dúas seus beneficiarios asociados, favorecerá un rexuvenecemento dá idade media do colectivo protexido. Ademais, cabe engadir que vos mutualistas que accedan por promoción interna a corpos non Muface e desexen manterse non mutualismo en base ao dereito de opción creado pola Lei de PGE para 2017.

Mellora do servizo ao mutualista

Xunto ao obxectivo anterior, a finalidade fundamental deste concerto é mellorar a calidade do servizo que recibe ou mutualista.

Ou concerto parte do contido asistencial garantido non convenio vixente que, por suposto, garante en todo caso ou nivel asistencial dá carteira común de servizos do Sistema Nacional de Saúde. Sobre ou mesmo, ou concerto incorpora unha serie de novidades, entre as cales cabe destacar as seguintes:

Establecemento de dous períodos de cambio ordinario (xaneiro e xuño), ou que amplía as posibilidades de elección dúas mutualistas e favorece a competencia entre as entidades na mellora do servizo.

Potenciación dá asistencia de nivel provincial e grandes núcleos urbanos. Ou nivel III de atención especializada - que inclúe todas as capitais de provincia, Ceuta e Melilla, e outras localidades ou agrupacións urbanas de relevancia - esténdese a 13 novos municipios: Talavera, Alcalá de Henares, Torrexón de Ardoz, Alcorcón, Fuenlabrada, Móstoles, Gandía, Oliva, Lorca, Mérida, Almendralejo, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María. Iso implica que vos mutualistas residentes nestas localidades terán acceso a partir de agora a un bo número de especialistas (neurología, uroloxia, pneumoloxía, unidade de coidados intensivos…). Ou nivel III sumará un total de 60 localidades.

Maior protección nas illas menores. Elévanse vos medios asistenciais dá Gomera, que pasa a nivel I, e fíxase por primeira vez a cobertura dous gastos de desprazamento desde as illas de niveis I e II para recibir asistencia a especialidades nas illas de nivel III e IV.

Inclusión dá cirurxía robotizada e a radioterapia intraoperatoria como novos servizos de referencia. Iso permitirá ou acceso de pacientes graves a técnicas cirúrxicas caracterizadas por unha recuperación máis rápida e cómoda, evitando posibles reintervenciones.

Coordinación cos servizos autonómicos de emerxencia 112. Por unha banda, se obxectiva ou concepto de rocha vital segundo vos síntomas apreciados non momento en que se producen (e non a posteriori, non centro sanitario). Doutra banda, MUFACE asume ou compromiso de impulsar instrumentos de colaboración cos servizos de saúde dás CCAA, que atendan aos mutualistas en situación de emerxencia, para favorecer a derivación do paciente a centro concertado, sempre que este conte cos medios para afrontar a urxencia. Con iso trátase de evitar vos problemas de custo que puidese acabar tendo para ou mutualista a atención sanitaria non medio público.

Impulso dá receita electrónica. Créase un novo incentivo para fomentar a implantación do proxecto de receita electrónica contemplado non Plan de Impulso de Muface e a súa utilización polos médicos dás entidades.

Maior protección dúas nosos maiores. Créase un incentivo que premia a fidelidade ou permanencia do colectivo maior de 65 anos adscrito á entidade. Preténdese que as entidades se esmeren non servizo aos maiores e en ningún caso transfiran rochas por razón dá idade a outras entidades

Oferta de servizos sanitarios por encima dous esixidos polo concerto. Créase un incentivo para que a entidade poida ofertar servizos adicionais relacionados coa prestación de asistencia sanitaria, que supoñan unha mellora do obxecto do concerto, xa sexan asistenciais (saúde bucodental, etc.…) ou tecnolóxicos (aplicacións de telemedicina).

Prohibición dá transferencia de rochas. Por primeira vez, prohíbese expresamente a transferencia de rochas entre entidades: que unha entidade promova ou cambio de adscrición a outra entidade dás súas mutualistas de tratamentos máis custosos.

Prohibición de diferenza de trato polo feito de ser mutualista. Prohíbese expresamente que ou mutualista reciba, polo feito de selo, un trato diferente de parte dá súa entidade respecto doutros asegurados privados (citas máis curtas, demoras en axenda…). Iso se, iso non impide a existencia de diferentes cadros médicos por razón de cada colectivo.

En conclusión, ou importante incremento non financiamento do concerto ten un efecto directo na mellora dás prestacións que recibirá ou mutualista.

Podar consultarse as concretas novidades asistenciais do novo concerto non tríptico informativo.