Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Vostè està en: Inici > Portal d'Entitats Sanitàries > Nou Concert Sanitari 2018-2019

Nou Concert Sanitari 2018-2019

Versió per a impressióPDF version

El nou concert signat per MUFACE amb els entitats col·laboradores -SegurCaixa Adeslas, Asisa, DKV Seguros i Igualatorio Mèdic de Cantàbria en territori nacional, i DKV per a el  estranger-, suposa un increment de la prima en 114 milions d'euros, la qual cosa representa un 5,62% d'augment sobre l'anterior acord bianual, dins d'un pressupost proper als 2.200 milions d'euros.

El concert 2018-2019 (concert d'assistència sanitària nacional i en l'exterior) s'ha elaborat amb el doble objectiu de garantir la sostenibilitat del model Muface i de millorar la qualitat de l'assistència sanitària prestada als nostres mutualistes.

Pretén marcar un punt d'inflexió, traslladant el missatge que el model és viable i te la seva continuïtat assegurada: després d'anys de caiguda, és preveu que el col·lectiu protegit torni a créixer; el pressupost del concert i la prima que porta aparellada registrin un increment molt significatiu; els entitats asseguradores incloses en el concert en vigor és mantenen i s'ha obert una línia de treball amb la resta d'entitats del sector per a la seva futura incorporació al model; i el servei al mutualista s'enforteix tant en els possibilitats de gestió com en els directament assistencials. És tracta, en suma, d'una revitalització i millora integral d'un model de col·laboració públic privada en l'àmbit sanitari que compta amb més de quatre dècades d'història.

La sostenibilitat del model

El model Muface ha sofert tensions com a conseqüència de diversos factors, en bona mesura comuns al sistema sanitari general. En un context de crisi econòmica i restriccions pressupostàries, ha calgut atendre a una població creixentment envellida (i, per tant, que presenta majors necessitats assistencials) amb tecnologies sanitàries cada vegada més avançades (i costoses).

El concert 18-19 afronta aquests reptes a través de tres condicions, que donin sostenibilitat al model:

Un període de vigència de 2 anys, que permet aconseguir el desitjable equilibri entre l'estabilitat de la col·laboració i la flexibilitat per adaptar-s'a el context canviant.

Un increment de prima notable, del 5,62%, que està molt per sobre dels habidos en els últims anys, i que suposa una injecció de 114M €. El pressupost total ronda els 2.200M € (2.191M €).

La incorporació de en torno a 100.000 nous mutualistes, com a conseqüència de l'acord per a la millora de l'ocupació pública subscrita el 29 de març entre el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i els representacions sindicals de CC.OO, UGT i CSI-F, i dels Ofereixis d'ocupació pública. S'espera que l'edat mitjana d'aquestes noves cohortes, i dels seus beneficiaris associats, afavorirà un rejuvenecimiento de l'edat mitjana del col·lectiu protegit. A més, calç afegir que els mutualistes que accedeixin per promoció interna a cossos no Muface i desitgin mantenir-s'en el mutualisme sobre la base del dret d'opció creat per la Llei de PGE para 2017.

Millora del servei al mutualista

Al costat de l'objectiu anterior, la finalitat fonamental d'aquest concert és millorar la qualitat del servei que rep el mutualista.

El concert parteix del contingut assistencial garantit en el conveni vigent que, per descomptat, garanteix en tot caso el nivell assistencial de la cartera comuna de serveis del Sistema Nacional de Salut. Sobre el mateix, el concert incorpora una sèrie de novetats, entre els quals calç destacar els següents:

Establiment de dos períodes de canvi ordinari (gener i juny), la qual cosa àmplia els possibilitats d'elecció dels mutualistes i afavoreix la competència entre els entitats en la millora del servei.

Potenciació de l'assistència de nivell provincial i grans nuclis urbans. El nivell III d'atenció especialitzada - que inclou totes els capitals de província, Ceuta i Melilla, i altres localitats o agrupacions urbanes de rellevància - s'estiguin a 13 nous municipis: Talavera, Alcalá d'Henares, Torrejón d'Ardoz, Alcorcón, Fuenlabrada, Móstoles, Gandía, Oliva, Lorca, Mérida, Almendralejo, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María. Això implica que els mutualistes residents en aquestes localitats tindran accés a partir d'llaura a un bon nomeni d'especialistes (neurologia, urologia, pneumologia, unitat de vigilància intensiva…). El nivell III sumarà un total de 60 localitats.

Major protecció als illes menors. S'elevin els mitjans assistencials de la Gomera, que passa a nivell I, i és fixa per primera vegada la cobertura dels despeses de desplaçament donis dels illes de nivells I i II per rebre assistència a especialitats als illes de nivell III i IV.

Inclusió de la cirurgia robotitzada i la radioteràpia intraoperatoria com a nous serveis de referència. Això permetrà l'accés de pacients greus a tècniques quirúrgiques caracteritzades per una recuperació més ràpida i còmoda, evitant possibles reintervenciones.

Coordinació amb els serveis autonòmics d'emergència 112. D'una banda, s'objectiva el concepte de risc vital segons els símptomes benvolguts al moment en què és produeixen (i no a posteriori, al centri sanitari). D'altra banda, MUFACE assumeix el compromís d'impulsar instruments de col·laboració amb els serveis de salut dels CCAA, que atenguin als mutualistes en situació d'emergència, per afavorir la derivació del pacient a centri concertat, sempre que aquest compti amb els mitjans per afrontar la urgència. Amb això és tracta d'evitar els problemes de cost que pogués acabar tenint per al mutualista l'atenció sanitària al mig públic.

Impuls de l'encobreix electrònica. És crea un nou incentiu per fomentar la implantació del projecte d'encobreix electrònica contemplat en el Pla d'Impuls de Muface i la seva utilització pels metges dels entitats.

Major protecció dels nostres majors. És crea un incentiu que premia la fidelitat o permanència del col·lectiu més gran de 65 anys adscrit a l'entitat. És pretén que els entitats s'acurin en el servei als majors i en cap cas transfereixin cingles per raó de l'edat a altres entitats

Oferta de serveis sanitaris per sobre dels exigits pel concert. És crea un incentiu perquè l'entitat pugui oferir serveis addicionals relacionats amb la prestació d'assistència sanitària, que suposin una millora de l'objecte del concert, ja siguin assistencials (salut bucodental, etc…) o tecnològics (aplicacions de telemedicina).

Prohibició de la transferència de cingles. Per primera vegada, és prohibeix expressament la transferència de cingles entre entitats: que una entitat promogui el canvi d'adscripció a una altra entitat dels seus mutualistes de tractaments més costosos.

Prohibició de diferència de tracte pel fet de ser mutualista. És prohibeix expressament que el mutualista rebi, pel fet de ser-ho, un tracte diferent de part de la seva entitat respecte d'altres assegurats privats (citis més adobes, demoris en agenda…). Això sí, això no impedeix l'existència de diferents quadres mèdics per raó de cada col·lectiu.

En conclusió, l'important increment en el finançament del concert te un efecte directe en la millora dels prestacions que rebrà el mutualista.

Podin consultar-se'ls concretis novetats assistencials del nou concert en tríptic informatiu.