Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Vostè està en: Inici > Totes els novetats > Noves quanties per al càlcul de les ajudes econòmiques en els casos de part múltiple durant l'any 2017 > Noves quanties per al càlcul dels ajudes econòmiques en els casos de part múltiple durant l'any 2017

Noves quanties per al càlcul dels ajudes econòmiques en els casos de part múltiple durant l'any 2017

Versió per a impressióPDF version

QUANTIES PER A l'ANY 2017: Subsidi especial per maternitat en cas de part múltiple i Prestació de pagament únic per part múltiple.

Subsidi especial per maternitat en cas de part múltiple

Quantia

100% de la base de cotització corresponent al dia del fet causant per 42 dies (sis setmanes de descans obligatori) calculada en funció del nom de fills o menors acollits simultàniament a partir del segon.

És a dir, (Haver-hi regulador en la data del fet causant X 42 dies / 365 dies) X (Nº fills simultanis menys 1)

Bases de cotització anuals

El Reial decret 746/2016, de 30 de desembre, sobre revaloració i complements de pensions de Classes Passives, sobre revaloració dels pensions del sistema de la Seguretat Social i altres prestacions socials públiques per a l'exercici 2017 (BOE de 31 de desembre)

Grup/Subgrup (EBEP)                             Base de Cotització Euros/any

A1                                                                       40.460,17

A2                                                                       31.843,17

B                                                                         27.883,86

C1                                                                       24.456,10

C2                                                                       19.348,83

I (Llei 30/84) i Agrupacions Professionals (EBEP)          16.496,42

Informació sobre el Subsidi

Prestació de pagament únic per part múltiple

Quantia

Pagament de 4, 8 o 12 vegades el Salari Mínim Interprofessional mensual vigent al dia del naixement o data de la sentència d'adopció segons 2, 3 o més fills causants.

Nº Fills Simultanis      Nº vegades Importi Mensual S.M.I.       Import en Euros (*)

               2                                           4                                       2.830,80

               3                                           8                                       5.661,60

               4 i més                                 12                                      8.492,40

(*): Import en Euros: RD 742/2016, de 30 de desembre (BOE de 31 de desembre) per a fets causants entre 01-01 i 31-12-2017.

Nota.- S.M.I. per 2017: 707,70 euros/mes.

Informació sobre la Prestació