Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Vostede está en: Inicio > Todas as novidades > Exercicio do dereito de opción da LPGE´17 dos funcionarios incursos en procesos de promoción interna > Exercicio do dereito de opción dá LPGE´17 dous funcionarios incursos en procesos de promoción interna

Exercicio do dereito de opción dá LPGE´17 dous funcionarios incursos en procesos de promoción interna

Versión para impresiónPDF version

A Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2017, establece un dereito de opción para conservar a condición de mutualistas a favor de vos funcionarios dá Administración Civil do Estado que accedan, polo procedemento de promoción interna, a certos Corpos ou Escalas administrativos pertencentes ao Réxime Xeral dá Seguridade Social.

A disposición final 6º dá Lei 3/2017, de 27 de xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para ou ano 2017 (LPGE17) procedeu á modificación dúas artigos 7 e 8, e dá disposición adicional primeira, do texto refundido dá Lei sobre Seguridade Social dous Funcionarios Civís do Estado, aprobado por Real Decreto Lexislativo 4/2000, de 23 de xuño, (LSSFCE) outorgando un dereito de opción aos mutualistas que causen, ou causasen, baixa en MUFACE para manter ou, non seu caso, recuperar ou alta en MUFACE en dous supostos:

  • Cando accedan por promoción interna a Escalas de Organismos Autónomos, e
  • Cando sendo transferidos ás Comunidades Autónomas accedan por promoción interna a Corpos ou Escalas propios dá Comunidade Autónoma de destino.

Esta modificación normativa permite a lestes funcionarios conservar ou, non seu caso, recuperar a condición de mutualistas obrigatorios de MUFACE, aínda que a efectos de pensións estean encadrados non Réxime Xeral dá Seguridade Social, recibindo un tratamento “hibrido” similar ao dous funcionarios de novo ingreso desde ou 1 de xaneiro de 2011, que a efectos de pensións xa non intégranse non Sistema de Clases Pasivas do Estado.

Para maior información consulte a seguinte nota informativa

Ou dereito deberá exercitarse, por unha soa vez e con carácter xeral, non prazo de quince días desde a toma de posesión non novo Corpo ou Escala mediante ou enchemento do impreso de solicitude normalizado dispoñible a través dá páxina web dá Mutualidade, en “descarga de impresos”, que se dirixirá ao Servizo Provincial de MUFACE ou Oficina Delegada de adscrición, podendo presentarse en calquera dúas rexistros ou oficinas aos que alude ou artigo 16.4 dá Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común dás Administracións Públicas.  Aqueles funcionarios que se atopasen nesta situación á entrada en vigor dá Lei de Orzamentos disporán dun prazo ata ou 31 de decembro de 2017 para poder exercitar ou seu dereito.