Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Vostede está en: Inicio > Todas as novidades > Exercicio do dereito de opción da LPGE´17 dos funcionarios incursos en procesos de promoción interna

Exercicio do dereito de opción da LPGE´17 dos funcionarios incursos en procesos de promoción interna

Versión para impresiónEnviar por e-mailPDF version

A Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2017, establece un dereito de opción para conservar a condición de mutualistas a favor de os funcionarios da Administración Civil do Estado que accedan, polo procedemento de promoción interna, a certos Corpos ou Escalas administrativos pertencentes ao Réxime Xeral da Seguridade Social.

A disposición final 6º da Lei 3/2017, de 27 de xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017 (LPGE17) procedeu á modificación dos artigos 7 e 8, e da disposición adicional primeira, do texto refundido da Lei sobre Seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado, aprobado por Real Decreto Lexislativo 4/2000, de 23 de xuño, (LSSFCE) outorgando un dereito de opción aos mutualistas que causen, ou causasen, baixa en MUFACE para manter ou, no seu caso, recuperar o alta en MUFACE en dous supostos:

  • Cando accedan por promoción interna a Escalas de Organismos Autónomos, e
  • Cando sendo transferidos ás Comunidades Autónomas accedan por promoción interna a Corpos ou Escalas propios da Comunidade Autónoma de destino.

Esta modificación normativa permite a estes funcionarios conservar ou, no seu caso, recuperar a condición de mutualistas obrigatorios de MUFACE, aínda que a efectos de pensións estean encadrados no Réxime Xeral da Seguridade Social, recibindo un tratamento “hibrido” similar ao dos funcionarios de novo ingreso desde o 1 de xaneiro de 2011, que a efectos de pensións xa non se integran no Sistema de Clases Pasivas do Estado.

Para maior información consulte a seguinte nota informativa

O dereito deberá exercitarse, por unha soa vez e con carácter xeral, no prazo de quince días desde a toma de posesión no novo Corpo ou Escala mediante o enchemento do impreso de solicitude normalizado dispoñible a través da páxina web da Mutualidade, en “descarga de impresos”, que se dirixirá ao Servizo Provincial de MUFACE ou Oficina Delegada de adscrición, podendo presentarse en calquera dos rexistros ou oficinas aos que alude o artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.  Aqueles funcionarios que se atopasen nesta situación á entrada en vigor da Lei de Orzamentos disporán dun prazo ata o 31 de decembro de 2017 para poder exercitar o seu dereito.