Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Vostè està en: Inici > Comunicació electrònica de parts d'Incapacitat Temporal (CEPIT)

Comunicació electrònica de parts d'Incapacitat Temporal (CEPIT)

Versió per a impressióPDF version

* Aquest Servei no està dirigit als mutualistes*

 

Control de la Incapacitat Temporal

 Registri en l'aplicació CEPIT


 Normativa legal bàsica de CEPIT

 • Llei 2/2008 de Pressupostos Generals de l'Estat per 2009 (extracti de la Llei on figurin modificacions relatives a la Incapacitat Temporal).
 • Resolució de 30 de setembre de 2009, de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, per la qual s'estableix l'edició electrònica dels impresos de parts de baixa, de maternitat i informi mèdic per incapacitat temporal.
 • Reial decret 2/2010 de 8 de gener, pel qual és modifica el Reglament General del Mutualisme Administratiu, aprovat per Reial decret 375/2003, de 28 de març, en matèria d'incapacitat temporal i de risc durant l'embaràs i durant la lactància natural.
 • Resolució de 3 de febrer de 2010, de la Sotssecretaria, per la qual és publica l'Acord d'encomana de gestió entre la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat i l'Institut Nacional de la Seguretat Social per 2010 per a la realització de determinats reconeixements mèdics.
 • Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny, per la qual és regula el procediment de reconeixement, control i seguiment dels situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat. 
 • Resolució de 28 de febrer de 2011, de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, per la qual és publica la pròrroga expressa de l'Acord d'encomana de gestió amb l'Institut Nacional de la Seguretat Social per a la realització de determinats reconeixements mèdics.
 • Resolució de 16 de febrer de 2012, de la Secretària General Tècnica-Secretariat del Govern, per la qual és publica la pròrroga expressa de l'Acord d'encomana de gestió entre la Mutualitat General de Funcionaris de l'Estat i l'Institut Nacional de la Seguretat Social per a la realització de determinats reconeixements mèdics.
 • Resolució de 30 de gener de 2013, de  la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la qual és publica la pròrroga  expressa de l'Acord d'encomana de gestió de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat i l'Institut Nacional de la Seguretat Social per determinats reconeixements mèdics.
 • Resolució de 16 de gener de 2014, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la qual és publica la pròrroga expressa de l'Acord d'encomana de gestió de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat i l'Institut Nacional de la Seguretat Social per determinats reconeixements mèdics.
 • Resolució de 23 de gener de 2015, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la qual és publica l'Acord d'encomana de gestió entre la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat i l'Institut Nacional de la Seguretat Social per a la realització de determinats reconeixements mèdics.
 • Resolució de 25 de gener de 2017, de la Sotssecretaria, per la qual és publica l'Acord d'encomana de gestió entre la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat i l'Institut Nacional de la Seguretat Social per a la realització de determinats reconeixements mèdics.

 • Resolució de 9 de gener de 2018, de la Sotssecretaria, per la qual és publica l'Addenda que modifica l'Acord d'encomana de gestió entre la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat i l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

 • Resolució de 9 de gener de 2018, de la Sotssecretaria, per la qual és publica la pròrroga expressa de l'Acord d'encomana de gestió entre la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat i l'Institut Nacional de la Seguretat Social, per a la realització de determinats reconeixements mèdics.